جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دم تیرشمالی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥١

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای دم تیرشمالی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دم تیرشمالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تیرشمالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام سجاد (ع)
همانا عباس نزد خداوند تعالی به درجهای حائز گشته که در روز قیامت باعث شگفتی و غبطهی تمامی شهیدان خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم تیرشمالی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تیرشمالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دم تیرشمالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تیرشمالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دم تیرشمالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٢٨٠٠:١٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٦:٤٠١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٠١٠٠:١٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٦:٢٦١٩:٢١:٣٩١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٦:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٦:١٢١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٤١٠٠:١٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:١٤٠٠:١٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٥:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٢٢٠٠:١٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤١:٥٦٠٠:١٤:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٤:٥٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٤:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٠٤٠٠:١٤:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٢:١٥١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:١٣٠٠:١٣:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢١:٢٣١٢:٥٤:١٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٣:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٣:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٢:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٣:٥١١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٢:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٢:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:١٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢١٠٠:١١:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:١١:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٣:١٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٣٠٠:١١:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:١٧١٢:٥٣:١٥١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٠٩٠٠:١١:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٣:١١١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٤٥٠٠:١١:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٢٠٠:١١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٨٠٠:١٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٣٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٤٠٠:١٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٣:٠١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١١٠٠:١٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم تیرشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم تیرشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم تیرشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم تیرشمالی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دم تیرشمالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم تیرشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تیرشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دم تیرشمالی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دم تیرشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دم تیرشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دم تیرشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم تیرشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دم تیرشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای دم تیرشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تیرشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دم تیرشمالی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دم تیرشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دم تیرشمالی روستای دم تیرشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دم تیرشمالی روستای دم تیرشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دم تیرشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دم تیرشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تیرشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تیرشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دم تیرشمالی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٦٠٥:٥٩:٣٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٤:٥٦٢٣:٥٥:٢١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٦٠٦:٥٨:٢٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٥:٢٧٠٠:٢٥:٠١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٦٠٦:٥٧:٢٠١٣:٠٣:١٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٥:٥٨٠٠:٢٤:٤١
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٥٠٦:٥٦:١٤١٣:٠٢:٥٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٦:٢٩٠٠:٢٤:٢١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٤٠٦:٥٥:٠٧١٣:٠٢:٣٥١٩:١٠:٢٨١٩:٢٦:٥٩٠٠:٢٤:٠١
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٣٠٦:٥٤:٠١١٣:٠٢:١٧١٩:١٠:٥٨١٩:٢٧:٣٠٠٠:٢٣:٤٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٢:٥٤١٣:٠١:٥٩١٩:١١:٢٨١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٣:١٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥١:٤٨١٣:٠١:٤١١٩:١١:٥٨١٩:٢٨:٣١٠٠:٢٢:٥٨
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٠:٤٢١٣:٠١:٢٣١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٣٨
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠١:٠٥١٩:١٢:٥٩١٩:٢٩:٣٣٠٠:٢٢:١٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٤٠٦:٤٨:٢٩١٣:٠٠:٤٧١٩:١٣:٢٩١٩:٣٠:٠٤٠٠:٢١:٥٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٤٧:٢٣١٣:٠٠:٢٩١٩:١٣:٥٩١٩:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٣٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٠٠٦:٤٦:١٨١٣:٠٠:١١١٩:١٤:٢٩١٩:٣١:٠٦٠٠:٢١:١٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٥:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٣٧٠٠:٢٠:٥٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٤٤:٠٧١٢:٥٩:٣٦١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٠٨٠٠:٢٠:٣١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٣:٠٣١٢:٥٩:١٩١٩:١٥:٥٩١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٠:١٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤١:٥٨١٢:٥٩:٠١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:١١٠٠:١٩:٤٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٠:٥٤١٢:٥٨:٤٥١٩:١٧:٠٠١٩:٣٣:٤٢٠٠:١٩:٢٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٧٠٦:٣٩:٥٠١٢:٥٨:٢٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:١٤٠٠:١٩:٠٨
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥٨:١٢١٩:١٨:٠١١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٨:٤٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٣٠٦:٣٧:٤٤١٢:٥٧:٥٦١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:١٨٠٠:١٨:٢٧
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٧:٤٠١٩:١٩:٠٣١٩:٣٥:٥٠٠٠:١٨:٠٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٧:٢٤١٩:١٩:٣٤١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٧:٤٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٦:٥٥٠٠:١٧:٢٧
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٢٨٠٠:١٧:٠٧
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٦:٤٠١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٠١٠٠:١٦:٤٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٦:٢٦١٩:٢١:٣٩١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٦:٢٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٦:١٢١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:٠٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٤١٠٠:١٥:٥١
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:١٤٠٠:١٥:٣٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٥:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای دم تیرشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دم تیرشمالی روستای دم تیرشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دم تیرشمالی روستای دم تیرشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم تیرشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم تیرشمالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم تیرشمالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم تیرشمالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم تیرشمالی

روستای دم تیرشمالی بر روی نقشه

روستای دم تیرشمالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم تیرشمالی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دم تیرشمالی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای دم تیرشمالی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دم تیرشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تیرشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دم تیرشمالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دم تیرشمالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم تیرشمالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دم تیرشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دم تیرشمالی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دم تیرشمالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دم تیرشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ دم تیرشمالی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دم تیرشمالی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم تیرشمالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو