جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دم تنگ کپ


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤١

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای دم تنگ کپ)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دم تنگ کپ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم تنگ کپ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم تنگ کپ

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ کپ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دم تنگ کپ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ کپ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ کپ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٦:٤١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٦:١٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٦:١١١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢١:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:١٦٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤٣٠٠:٢١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:١٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١١:٤٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١١:١٣١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٠:٤١١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:١٠١٣:٠٥:٥١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم تنگ کپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم تنگ کپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم تنگ کپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ کپ

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ کپ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم تنگ کپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ کپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ کپ

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم تنگ کپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ کپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ کپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم تنگ کپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دم تنگ کپ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دم تنگ کپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ کپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دم تنگ کپ

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٠١:٤٣١٨:٠٥:١٥١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢٢:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٨:١٧١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٥٨١٨:٢١:٠٥٢٣:٢١:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٨:٥٣١٢:٠١:٠١١٨:٠٢:٤١١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٠٠:٤٠١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٣١٢٣:٢١:١١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٠:٢٠١٨:٠٠:٠٧١٨:١٧:١٤٢٣:٢٠:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٤٠١١:٥٩:٥٩١٧:٥٨:٥١١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:١٦١١:٥٩:٣٩١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٤١٢٣:٢٠:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠١:٥٣١١:٥٩:٢٠١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٢٦٢٣:١٩:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٩:٠٠١٧:٥٥:٠٣١٨:١٢:١٠٢٣:١٩:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٣:٠٦١١:٥٨:٤١١٧:٥٣:٤٨١٨:١٠:٥٥٢٣:١٩:١٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٨:٢٢١٧:٥٢:٣٣١٨:٠٩:٤١٢٣:١٨:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٤:٢١١١:٥٨:٠٣١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٢٧٢٣:١٨:٤١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٤:٥٩١١:٥٧:٤٥١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٧:١٣٢٣:١٨:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٥:٣٦١١:٥٧:٢٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٠٠٢٣:١٨:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٦:١٥١١:٥٧:٠٩١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٧:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٦:٥٢١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٣٥٢٣:١٧:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٦:٣٥١٧:٤٥:١٢١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٧:١٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٨:١١١١:٥٦:١٩١٧:٤٤:٠٠١٨:٠١:١٣٢٣:١٦:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٦:٠٣١٧:٤٢:٤٩١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٦:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٥:٤٨١٧:٤١:٣٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٦:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٠:١٠١١:٥٥:٣٣١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٧:٤٥٢٣:١٦:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٥٠١١:٥٥:١٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٣٧٢٣:١٥:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣١١١:٥٥:٠٤١٧:٣٨:١١١٧:٥٥:٢٩٢٣:١٥:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:١٢١١:٥٤:٥١١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٥:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٢:٥٤١١:٥٤:٣٨١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:١٧٢٣:١٥:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٣:٣٦١١:٥٤:٢٦١٧:٣٤:٥١١٧:٥٢:١٢٢٣:١٤:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٤:١٨١١:٥٤:١٤١٧:٣٣:٤٥١٧:٥١:٠٨٢٣:١٤:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٥:٠١١١:٥٤:٠٤١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٤:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٥:٤٤١١:٥٣:٥٣١٧:٣١:٣٨١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٤:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٢٨١١:٥٣:٤٤١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٨:٠٢٢٣:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دم تنگ کپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دم تنگ کپ روستای دم تنگ کپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دم تنگ کپ روستای دم تنگ کپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم تنگ کپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم تنگ کپ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم تنگ کپ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم تنگ کپ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم تنگ کپ

روستای دم تنگ کپ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم تنگ کپ
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دم تنگ کپ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای دم تنگ کپ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم تنگ کپ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دم تنگ کپ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دم تنگ کپ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دم تنگ کپ
زمان پخش اذان آنلاین به افق دم تنگ کپ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دم تنگ کپ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دم تنگ کپ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم تنگ کپ
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دم تنگ کپ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ کپ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو