جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دم تنگ پیرمورد


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٥
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٧

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای دم تنگ پیرمورد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دم تنگ پیرمورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تنگ پیرمورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌امانت‌داری،‌ روزی را و خیانت، فقر را فراهم می‌سازد. (‌زیرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زیادی می‌شود و كارهای مهمّ و اساسی و پردرآمد به او سپرده می‌شود ولی انسان خائن در هیچ جایی،‌ اعتبار ندارد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم تنگ پیرمورد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ پیرمورد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دم تنگ پیرمورد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ پیرمورد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ پیرمورد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٠:١١١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٢٠٠٠:٢٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٥٩١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٥٠١٣:٠٩:٤٢١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٣٦١٣:٠٩:١٥١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٦:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:١١١٣:٠٨:١٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٥:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٤:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٣:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٣:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٢:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٦:٤١١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٢:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٢:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٧٠٠:٢١:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٩:١٤١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣١٠٠:٢١:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١٤٠٠:٢١:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:٤١١٣:٠٦:١٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٦:١٨١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ پیرمورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ پیرمورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ پیرمورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ پیرمورد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ پیرمورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم تنگ پیرمورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ پیرمورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ پیرمورد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم تنگ پیرمورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ پیرمورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ پیرمورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم تنگ پیرمورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ پیرمورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم تنگ پیرمورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ پیرمورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ پیرمورد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٠:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٠:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٠:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٠:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٠:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٠:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٠:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٠:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٠:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٠:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٠:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٠:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:١٩٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٠:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٠:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٠:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢١:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢١:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢١:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢١:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١٦١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢١:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٥:٤٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٢:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:١١:٢٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٦:٠٩١٣:١١:٣٥٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٣:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دم تنگ پیرمورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ پیرمورد روستای دم تنگ پیرمورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ پیرمورد روستای دم تنگ پیرمورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم تنگ پیرمورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم تنگ پیرمورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم تنگ پیرمورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم تنگ پیرمورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم تنگ پیرمورد

روستای دم تنگ پیرمورد بر روی نقشه

روستای دم تنگ پیرمورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم تنگ پیرمورد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دم تنگ پیرمورد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دم تنگ پیرمورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تنگ پیرمورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دم تنگ پیرمورد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دم تنگ پیرمورد
جدول اوقات شرعی امروز فردا دم تنگ پیرمورد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دم تنگ پیرمورد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دم تنگ پیرمورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دم تنگ پیرمورد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دم تنگ پیرمورد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دم تنگ پیرمورد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ پیرمورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو