جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دم تنگ دره نا


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دم تنگ دره نا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دم تنگ دره نا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تنگ دره نا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، راضی می‌شود از بنده‌ای كه وقتی غذایی می‌خورد، او را سپاس می‌گوید و زمانی كه نوشیدنی می‌نوشد، او را مورد ستایش قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم تنگ دره نا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ دره نا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دم تنگ دره نا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم تنگ دره نا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ دره نا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٠:٠٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٨:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤١:٥٥١٣:٠٩:٤٧١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٩:٣٣١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:٢٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٩:١٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٨:٤٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٢٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٦:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٤:١٣١٣:٠٨:١٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٥:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٤:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٧:١٥١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٣:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٣:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٦:٥١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٣:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٢:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:١٨١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٦٠٠:٢١:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠٦:١٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٢١:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٦:١٢١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٦:١٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢١:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢١:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:١٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دم تنگ دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم تنگ دره نا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ دره نا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم تنگ دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دم تنگ دره نا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم تنگ دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دم تنگ دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم تنگ دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ دره نا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم تنگ دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم تنگ دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ دره نا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٠:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٠:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٠:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٠:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٠:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٠:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٠:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٠:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٠:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٠:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٠:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٠:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٨:١٠٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٠:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٠:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٠:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢١:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢١:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٠٧٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢١:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٢:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٠:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٢:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٢:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٥٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٦:٠٣١٣:١١:١٢٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٢:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:١٥١٣:١١:٢٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دم تنگ دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ دره نا روستای دم تنگ دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دم تنگ دره نا روستای دم تنگ دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم تنگ دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم تنگ دره نا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم تنگ دره نا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم تنگ دره نا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم تنگ دره نا

روستای دم تنگ دره نا بر روی نقشه

روستای دم تنگ دره نا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم تنگ دره نا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دم تنگ دره نا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دم تنگ دره نا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم تنگ دره نا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دم تنگ دره نا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم تنگ دره نا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دم تنگ دره نا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دم تنگ دره نا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دم تنگ دره نا
زمان پخش اذان آنلاین به افق دم تنگ دره نا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دم تنگ دره نا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دم تنگ دره نا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم تنگ دره نا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو