جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

طیبی گرمسیری شمالی | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دم اشکفت مونه


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٩:٤٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای دم اشکفت مونه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دم اشکفت مونه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم اشکفت مونه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
جاهلی كه یادگیرنده است، مانند عالِم است و عالِمی كه كه در علم كجروی می‌كند، شبیه به جاهلی است موذی و لجوج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم اشکفت مونه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم اشکفت مونه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دم اشکفت مونه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم اشکفت مونه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دم اشکفت مونه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٦:١٨١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٣:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٢:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٥:١٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢١:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٠:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٠:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٠:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٢١١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٠:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٩٠٠:١٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤١٠٦:١٢:١٥١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٩:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١١:٣٩١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٠٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:١٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:١٣٠٠:١٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:١٤٠٠:١٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم اشکفت مونه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دم اشکفت مونه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم اشکفت مونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم اشکفت مونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دم اشکفت مونه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم اشکفت مونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم اشکفت مونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دم اشکفت مونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم اشکفت مونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم اشکفت مونه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٠:٤٥١١:٥٤:٢١١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:٠٩٢٣:١٣:٠٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤١:٣٦١١:٥٤:٣٧١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٣:٢٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٢:٢٧١١:٥٤:٥٤١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:١٣:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:١٩١١:٥٥:١٢١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٢٤٢٣:١٣:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٥:٣٠١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:١٢٢٣:١٤:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٠٠١١:٥٥:٤٩١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٠٢٢٣:١٤:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٥:٥١١١:٥٦:٠٩١٧:٠٦:١٥١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٤:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٦:٤١١١:٥٦:٣٠١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٤:٤٧٢٣:١٤:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٦:٥١١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٥:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:١٩١١:٥٧:١٣١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٥:٣١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:٠٨١١:٥٧:٣٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٣٨٢٣:١٥:٥١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٧:٥٩١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٣٨٢٣:١٦:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٠:٤٤١١:٥٨:٢٣١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٤٠٢٣:١٦:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥١:٣١١١:٥٨:٤٧١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٦:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٢:١٨١١:٥٩:١٢١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٧:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٠٤١١:٥٩:٣٧١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٥٥٢٣:١٧:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٣:٤٩١٢:٠٠:٠٣١٧:٠٦:١٠١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٨:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٤:٣٣١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:١٤٢٣:١٨:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٥:١٦١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٢٦٢٣:١٨:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:٠١:٢٤١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٥:٣٩٢٣:١٩:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٦:٤١١٢:٠١:٥١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٥٤٢٣:١٩:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٢١١٢:٠٢:١٩١٧:٠٧:١٢١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٠:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٨:٠١١٢:٠٢:٤٧١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٠:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٨:٤٠١٢:٠٣:١٦١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٤٨٢٣:٢١:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٩:١٨١٢:٠٣:٤٥١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٠٩٢٣:٢١:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٩:٥٤١٢:٠٤:١٤١٧:٠٨:٣١١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢٢:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٢:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠١:٠٤١٢:٠٥:١٣١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٢:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠١:٣٧١٢:٠٥:٤٣١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٤٩٢٣:٢٣:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠٦:١٣١٧:١٠:١٥١٧:٢٩:١٧٢٣:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم اشکفت مونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم اشکفت مونه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم اشکفت مونه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم اشکفت مونه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم اشکفت مونه

روستای دم اشکفت مونه بر روی نقشه

روستای دم اشکفت مونه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم اشکفت مونه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دم اشکفت مونه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دم اشکفت مونه
افق شرعی امروز فردا دم اشکفت مونه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دم اشکفت مونه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دم اشکفت مونه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم اشکفت مونه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دم اشکفت مونه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دم اشکفت مونه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو