جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

طیبی گرمسیری شمالی | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دم اشکفت مونه

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٣١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دم اشکفت مونه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دم اشکفت مونه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم اشکفت مونه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
هر كس برای نیاز بیماری بكوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی كه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دم اشکفت مونه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم اشکفت مونه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دم اشکفت مونه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دم اشکفت مونه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دم اشکفت مونه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:١٩٠٦:٤١:٤٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٦:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٩:٣٠١٣:٠٨:١٠١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٦:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٢٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٧٠٠:٢٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٧:٤٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:١١١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٥:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٧:١٧١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٦:٥٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٤:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٦:٤١١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٤:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٣:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:١٣٠٠:٢٣:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٦:١٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٣:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٢:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٥:٥١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٢:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٢:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٢:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٥:٢١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢١:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٥:١٤١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢١:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢١:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٠:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:٥١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٠:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٧:١٧١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٦٠٠:٢٠:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:٣١١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دم اشکفت مونه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دم اشکفت مونه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دم اشکفت مونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم اشکفت مونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دم اشکفت مونه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دم اشکفت مونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم اشکفت مونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دم اشکفت مونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم اشکفت مونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم اشکفت مونه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دم اشکفت مونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم اشکفت مونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دم اشکفت مونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دم اشکفت مونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم اشکفت مونه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٢٣١٣:١١:٠٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٤٢١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٧:٠١١٣:١١:٣٢٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:١١:٤٤٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٣:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٧:٤٣١٣:١١:٥٦٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٤:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٠٨٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٤:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:٢٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٤:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٢:٣١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٤:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٩:١٩١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٥:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٢:٥٢٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٥:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٠:١٢١٣:١٣:٠٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٥:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٠:٤٠١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٥:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٠٨١٣:١٣:٢٢٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٦:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٣٧١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٦:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٢:٠٧١٣:١٣:٤٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٦:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٢:٣٨١٣:١٣:٤٨٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٦:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٠٩١٣:١٣:٥٦٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٦:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٤١١٣:١٤:٠٤٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٧:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:١٣١٣:١٤:١١٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٧:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:٤٦١٣:١٤:١٨٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٧:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٥:٢٠١٣:١٤:٢٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٧:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٥٤١٣:١٤:٢٩٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٨:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٢٩١٣:١٤:٣٤٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٨:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٧:٠٤١٣:١٤:٣٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٨:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٧:٣٩١٣:١٤:٤٣٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٨:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٨:١٥١٣:١٤:٤٧٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٨:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٤:٤٩٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دم اشکفت مونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دم اشکفت مونه روستای دم اشکفت مونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دم اشکفت مونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دم اشکفت مونه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دم اشکفت مونه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دم اشکفت مونه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دم اشکفت مونه

روستای دم اشکفت مونه بر روی نقشه

روستای دم اشکفت مونه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دم اشکفت مونه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دم اشکفت مونه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دم اشکفت مونه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دم اشکفت مونه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دم اشکفت مونه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دم اشکفت مونه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دم اشکفت مونه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دم اشکفت مونه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دم اشکفت مونه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دم اشکفت مونه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دم اشکفت مونه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو