جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمق

رزن | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز دمق

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٤٠:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:١٩

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمق (شهرستان رزن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر دمق)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دمق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دمق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بدترین پاداش یك استاد این است كه دانشجویانش تا ابد شاگرد وی باقی بمانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمق

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دمق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دمق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٤:٥٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٣٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٢١١٣:١٤:٤٤١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٠:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤١:٠٤١٣:١٤:٣٠١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٤:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٤:٠٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:١٣:٥٠١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٨:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٣:٣٧١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٣:٢٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٨:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١٣:١٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٧:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٢:١٩١٣:١٣:٠٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٧:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٠٧١٣:١٢:٥١١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٧:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٢:٤٠١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٦:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٢:٣٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٦:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٢:٢١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٦:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٢:١٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٥:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٢:٠٣١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٥:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:١٧١٣:١١:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٥:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:١٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٥:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:١١:٤١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢١:٠٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:٢٤٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٨:٠٥١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٠٧١٣:١١:١٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٦:١١١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:١٦١٣:١١:٠٩٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:٢٢١٣:١١:٠٧٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٣:٢٩١٣:١١:٠٦٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٢:٣٨١٣:١١:٠٤٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دمق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دمق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دمق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دمق

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دمق شهر دمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دمق شهر دمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دمق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دمق

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٧:١٩١١:٥٩:٠٨١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٥٣٢٣:١٧:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٨:١٣١١:٥٩:٠٠١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:٤٤٢٣:١٧:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٩:٠٧١١:٥٨:٥٢١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:٣٦٢٣:١٧:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٠٢١١:٥٨:٤٥١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٦:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٠:٥٧١١:٥٨:٣٩١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٦:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣١:٥٢١١:٥٨:٣٣١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٣:٢٠٢٣:١٦:٤٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٢:٤٨١١:٥٨:٢٨١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:١٧٢٣:١٦:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٨:٢٤١٧:٢٢:٣٨١٧:٤١:١٥٢٣:١٦:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:٤١١١:٥٨:٢١١٧:٢١:٣٥١٧:٤٠:١٥٢٣:١٦:١٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٣٧١١:٥٨:١٩١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٩:١٦٢٣:١٦:١٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٦:٣٤١١:٥٨:١٧١٧:١٩:٣٤١٧:٣٨:١٨٢٣:١٦:٠٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٣١١١:٥٨:١٦١٧:١٨:٣٥١٧:٣٧:٢١٢٣:١٦:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٢٩١١:٥٨:١٦١٧:١٧:٣٧١٧:٣٦:٢٦٢٣:١٦:٠١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٩:٢٧١١:٥٨:١٧١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:٣٢٢٣:١٥:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٠:٢٥١١:٥٨:١٨١٧:١٥:٤٧١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٥:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٢٣١١:٥٨:٢١١٧:١٤:٥٤١٧:٣٣:٤٩٢٣:١٥:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٨:٢٤١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٠٠٢٣:١٥:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٢٠١١:٥٨:٢٨١٧:١٣:١٢١٧:٣٢:١٢٢٣:١٥:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٤:١٩١١:٥٨:٣٣١٧:١٢:٢٣١٧:٣١:٢٦٢٣:١٥:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٥:١٨١١:٥٨:٣٩١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٤٢٢٣:١٥:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:١٧١١:٥٨:٤٦١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٦:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٧:١٧١١:٥٨:٥٣١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:١٨٢٣:١٦:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٨:١٦١١:٥٩:٠٢١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٣٨٢٣:١٦:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:١٦١١:٥٩:١١١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٨:٠٠٢٣:١٦:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:١٥١١:٥٩:٢١١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:٢٤٢٣:١٦:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:١٤١١:٥٩:٣٢١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٦:٥٠٢٣:١٦:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٢:١٤١١:٥٩:٤٤١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٦:١٧٢٣:١٦:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٣:١٣١١:٥٩:٥٧١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٦:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٤:١٢١٢:٠٠:١٠١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٥:١٧٢٣:١٦:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٥:١١١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٤٩٢٣:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دمق شهر دمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دمق شهر دمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمق

دمق شهری در شهرستان رزن در شمال استان همدان است. دمق پیش از سال ۱۳۷۵ روستا بود، اما با مصوبه هیئت وزیران در ۱۸ آذر ۱۳۷۵ به شهر تبدیل شد. دمق در شمال کبودر آهنگ و غرب رزن قرار دارد

شهر دمق در ویکیپدیا

شهر دمق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمق بر روی نقشه

شهر دمق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمق
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دمق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دمق + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دمق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دمق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دمق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمق رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دمق
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دمق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دمق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دمق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو