جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دماوند

دماوند | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز دماوند


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دماوند (شهرستان دماوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر دماوند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دماوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دماوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

نیچه
مسایل بزرگ نیاز به عشقی بزرگ دارند و تنها روحیه های قوی، شفاف، مطمئن و با بینایی مستحكم قادر به داشتن این عشق بزرگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دماوند

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دماوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دماوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دماوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:١٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٣:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٣:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٩:٢٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٩:١١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١١:٤١١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٢:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٠١٠٠:١١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٨:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١١:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٨:٢٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٤١٠٠:١٠:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٠:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٨:١٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٨:١٢١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:٣١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٥٧٠٠:٠٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠٩:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:٠٨:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٨:٠٥٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:١٦٠٠:٠٨:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٨:٠٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢١:٠٧٠٠:٠٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٨:٠٨٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:٠٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٨:١٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٨:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥١٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٨:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٨:١٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٠٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥١٠٥:٥٢:١٥١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٠٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٠٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٠٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دماوند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر دماوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر دماوند

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دماوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دماوند

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٩:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٤:١١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٩:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٩:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٤١٠٠:١٩:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٣:٢١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:١٩٠٠:١٩:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٥٥٠٠:١٩:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٨:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٠٨٠٠:١٨:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٢:١٠١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٨:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٠١:٥١١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:١٨٠٠:١٨:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠١:٣٢١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٥٢٠٠:١٨:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠١:١٣١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٧:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٧:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٧:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٠:١٣١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٠٥٠٠:١٧:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٦:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٨:٣٥١٢:٥٩:٣٢١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٠٠٠:١٦:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٢٠١٢:٥٩:١١١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٤٢٠٠:١٦:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥٨:٥٠١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:١٤٠٠:١٦:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٠:٥١١٢:٥٨:٢٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٤٥٠٠:١٥:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:٣٦١٢:٥٨:٠٨١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:١٦٠٠:١٥:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٢١١٢:٥٧:٤٧١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٥:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٧:٢٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:١٩٠٠:١٥:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٥١١٢:٥٧:٠٤١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٥٠٠٠:١٤:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٤:٣٧١٢:٥٦:٤٢١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٢١٠٠:١٤:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٢٢١٢:٥٦:٢١١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٥٢٠٠:١٤:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٦:٠٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٢٢٠٠:١٣:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٦:٥٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٥٣٠٠:١٣:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٧:٣٩١٢:٥٥:١٦١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٥٠٠:١٣:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٢٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥٦٢٣:٤٣:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:١٠١١:٥٤:٣٤١٧:٥٩:٢٣١٨:١٧:٢٧٢٣:١٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دماوند شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دماوند شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دماوند

دماوند یکی از شهرهای استان تهران و مرکز شهرستان دماوند است. شهرداری دماوند در سال ۱۳۱۲ تأسیس شد. دماوند و اطراف آن به شماره ۵۶ در آثار ملی ایران در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ ثبت و همچنین به عنوان شهر نمونه گردشگری ایران نیز برگزیده شده‌است

شهر دماوند در ویکیپدیا

شهر دماوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دماوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دماوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دماوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دماوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دماوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دماوند
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دماوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دماوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دماوند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دماوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دماوند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دماوند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دماوند
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دماوند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دماوند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دماوند
افق شرعی امروز فردا دماوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دماوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو