جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دماوند

دماوند | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز دماوند

اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٤٤
اذان مغرب: ١٨:١٥:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٤٩

سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
١٨ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٢ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دماوند (شهرستان دماوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ اسفند ٩٩ شهر دماوند)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر دماوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دماوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مانفرد رومل
تا وقتی كه نتوان با تلویزیون یك مگس را كشت، جای روزنامه را نخواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دماوند

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دماوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دماوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دماوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠١:٥٩١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠١:٤٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠١:٣٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠١:١٦١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:١١١٣:٠١:٠٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:١٧٠٠:١٦:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٤:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٩:٥١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٣:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٣:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٣:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٤:١٣١٢:٥٩:٢١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٢:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٩:١٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٢:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٢:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٢:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٨:٤١١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١١:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١١:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:١٩٠٠:١٠:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:١٣٠٠:١٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٨:١٦١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٨:١٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دماوند

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر دماوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر دماوند

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر دماوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر دماوند

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر دماوند شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر دماوند شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٠٩١٢:١٥:٣١١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٥١٢٣:٣٣:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٥٨١٢:١٥:٢٥١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٦:٤٨٢٣:٣٣:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٤٧١٢:١٥:١٨١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٤٤٢٣:٣٣:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٠:٣٥١٢:١٥:١١١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٤٠٢٣:٣٣:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٩:٢٢١٢:١٥:٠٢١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٣٥٢٣:٣٢:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٨:٠٧١٢:١٤:٥٤١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٠٢٣:٣٢:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٦:٥٣١٢:١٤:٤٤١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٢٥٢٣:٣٢:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٣٧١٢:١٤:٣٤١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٢٠٢٣:٣٢:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٢٠١٢:١٤:٢٤١٧:٥٤:٥٩١٨:١٣:١٤٢٣:٣٢:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٠٣١٢:١٤:١٣١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٠٨٢٣:٣٢:١١
١١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣١:٤٥١٢:١٤:٠١١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٠٢٢٣:٣٢:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٢٦١٢:١٣:٤٩١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٥٦٢٣:٣١:٤٩
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٩:٠٧١٢:١٣:٣٦١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٤٩٢٣:٣١:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٧:٤٧١٢:١٣:٢٤١٧:٥٩:٣٢١٨:١٧:٤٣٢٣:٣١:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٦:٢٦١٢:١٣:١٠١٨:٠٠:٢٦١٨:١٨:٣٦٢٣:٣١:١٠
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٥:٠٥١٢:١٢:٥٦١٨:٠١:٢٠١٨:١٩:٢٨٢٣:٣٠:٥٦
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٣:٤٤١٢:١٢:٤٢١٨:٠٢:١٣١٨:٢٠:٢١٢٣:٣٠:٤٢
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٢١١٢:١٢:٢٧١٨:٠٣:٠٧١٨:٢١:١٤٢٣:٣٠:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٠:٥٩١٢:١٢:١٣١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٠٦٢٣:٣٠:١١
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٩:٣٦١٢:١١:٥٧١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٢:٥٨٢٣:٢٩:٥٥
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٨:١٢١٢:١١:٤٢١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٥٠٢٣:٢٩:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٦:٤٩١٢:١١:٢٦١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٤:٤٢٢٣:٢٩:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٥١٢:١١:١٠١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٣٢٣:٢٩:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٤:٠٠١٢:١٠:٥٣١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:٢٥٢٣:٢٨:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٣٥١٢:١٠:٣٧١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:١٦٢٣:٢٨:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:١٠١٢:١٠:٢٠١٨:١٠:٠٣١٨:٢٨:٠٨٢٣:٢٨:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٩:٤٥١٢:١٠:٠٣١٨:١٠:٥٤١٨:٢٨:٥٩٢٣:٢٧:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٢٠١٢:٠٩:٤٥١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٥٠٢٣:٢٧:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٠٩:٢٨١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٤١٢٣:٢٧:١٠
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٠٩:١٠١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٣٢٢٣:٢٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دماوند

دماوند یکی از شهرهای استان تهران و مرکز شهرستان دماوند است. شهرداری دماوند در سال ۱۳۱۲ تأسیس شد. دماوند و اطراف آن به شماره ۵۶ در آثار ملی ایران در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ ثبت و همچنین به عنوان شهر نمونه گردشگری ایران نیز برگزیده شده‌است

شهر دماوند در ویکیپدیا

شهر دماوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دماوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دماوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دماوند بر روی نقشه

شهر دماوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دماوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دماوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دماوند
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دماوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دماوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دماوند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دماوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دماوند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دماوند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دماوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دماوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دماوند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دماوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دماوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دماوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو