جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دماوند

دماوند | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز دماوند


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣١:١٨
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دماوند (شهرستان دماوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر دماوند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دماوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دماوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
خدمت كردن بدون چشم‌داشت، لذت ویژه‌ای به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دماوند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دماوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دماوند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دماوند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دماوند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠١:٥٩١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠١:٤٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠١:٣٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠١:١٦١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:١١١٣:٠١:٠٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:١٧٠٠:١٦:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٤:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٩:٥١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٣:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٣:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٣:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٤:١٣١٢:٥٩:٢١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٢:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٩:١٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٢:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٢:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٢:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٨:٤١١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١١:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١١:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:١٩٠٠:١٠:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:١٣٠٠:١٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٨:١٦١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٨:١٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دماوند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دماوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دماوند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دماوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دماوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٥٢:١٥١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٠٧:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٠٧:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٠٧:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٠٧:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٨:٤٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥٨:٤٩٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٠٧:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥٨:٥٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٠٧:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٩:٠٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٠٧:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٩:١١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٠٧:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥٩:٢٠٢٠:١١:١٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٠٧:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٩:٢٨٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٤١٠٠:٠٧:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:٠٧:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٩:٤٧٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٠٧:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٩:٥٧٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٠٧:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٤٦:١٢١٣:٠٠:٠٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:٠٧:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٤٥:٥٩١٣:٠٠:١٨٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٠٧:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٥:٤٧١٣:٠٠:٢٨٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٠٧:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٥:٣٧١٣:٠٠:٣٩٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٠٧:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٥:٢٨١٣:٠٠:٥١٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٠٨:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٤٥:٢٢١٣:٠١:٠٣٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٠٨:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٤٥:١٧١٣:٠١:١٤٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٠٨:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٤٥:١٣١٣:٠١:٢٧٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٠٨:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٤٥:١١١٣:٠١:٣٩٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٠٨:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٥:١١١٣:٠١:٥٢٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٤٥:١٣١٣:٠٢:٠٤٢٠:١٩:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٠٨:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٤٥:١٦١٣:٠٢:١٧٢٠:١٩:٢٣٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٤٥:٢١١٣:٠٢:٣٠٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٠٩:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٥:٢٨١٣:٠٢:٤٣٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤١:١٤٠٠:٠٩:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٥:٣٦١٣:٠٢:٥٦٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤١:٣٢٠٠:٠٩:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٤٥:٤٥١٣:٠٣:٠٩٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:٤٨٠٠:٠٩:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٤٥:٥٦١٣:٠٣:٢٢٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دماوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند شهر دماوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دماوند شهر دماوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دماوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دماوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دماوند

دماوند یکی از شهرهای استان تهران و مرکز شهرستان دماوند است. شهرداری دماوند در سال ۱۳۱۲ تأسیس شد. دماوند و اطراف آن به شماره ۵۶ در آثار ملی ایران در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ ثبت و همچنین به عنوان شهر نمونه گردشگری ایران نیز برگزیده شده‌است

شهر دماوند در ویکیپدیا

شهر دماوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دماوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دماوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دماوند بر روی نقشه

شهر دماوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دماوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دماوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دماوند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دماوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دماوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دماوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دماوند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دماوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دماوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دماوند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دماوند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دماوند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دماوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دماوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دماوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دماوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو