جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دماغه سفید

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دماغه سفید


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دماغه سفید (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دماغه سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دماغه سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دماغه سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خود را برای یافتن آنها از دست ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دماغه سفید

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دماغه سفید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دماغه سفید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دماغه سفید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دماغه سفید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دماغه سفید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠١:٣١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠١:٢١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠١:١٢١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٦:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٥:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٠:٢١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٥:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:١٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٢:١٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٤:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٠١٠٠:١٣:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٣:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:١٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:١٩٠٠:١٣:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠١٠٠:١٣:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دماغه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دماغه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دماغه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دماغه سفید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دماغه سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دماغه سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دماغه سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دماغه سفید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دماغه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دماغه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دماغه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دماغه سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دماغه سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دماغه سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دماغه سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دماغه سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دماغه سفید

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٥١١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٣:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٢٩١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٤:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٤٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٤:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٢٤١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٤:١٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٤:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٠٠١٣:١٠:٠١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٤:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٤:٤٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٩:١٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٤:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:٥٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:١٨١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٥:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٥:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٩:١٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٥:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٩:١٠١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٥:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٥:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٥:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٥:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٥:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٨:٢١١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢٤:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٤:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٤:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٤:٤٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٧:١٨١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٤:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٤:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٤:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دماغه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دماغه سفید روستای دماغه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دماغه سفید روستای دماغه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دماغه سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دماغه سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دماغه سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دماغه سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دماغه سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دماغه سفید

روستای دماغه سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دماغه سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دماغه سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دماغه سفید
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دماغه سفید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دماغه سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دماغه سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دماغه سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دماغه سفید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دماغه سفید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دماغه سفید
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دماغه سفید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دماغه سفید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دماغه سفید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دماغه سفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دماغه سفید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دماغه سفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دماغه سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو