جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دلی سواری

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دلی سواری

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥٥

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلی سواری (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای دلی سواری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلی سواری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلی سواری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
برای چیرگی، راه و روشهای بسیار هست: در پی راه و روش خویش باش!

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلی سواری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلی سواری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلی سواری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دلی سواری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلی سواری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دلی سواری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٠:٣٢١٣:٠٧:١٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٧:٠١١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٤١٠٠:٢٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٤:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٣:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٣١٠٠:٢٣:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٥:١٨١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٢:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٥:٠٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٢:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٤:٥٧١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٢:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢١:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢١:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢١:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢١:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٤:١٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٠:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٣:٤١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٩:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٩:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٠٣٠٠:١٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٤٥٠٠:١٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلی سواری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلی سواری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلی سواری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلی سواری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلی سواری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلی سواری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلی سواری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلی سواری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دلی سواری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلی سواری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلی سواری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلی سواری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلی سواری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلی سواری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دلی سواری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلی سواری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلی سواری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلی سواری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلی سواری روستای دلی سواری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلی سواری روستای دلی سواری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دلی سواری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلی سواری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلی سواری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلی سواری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلی سواری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلی سواری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٠:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٢:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٢:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٠:٢٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٢:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٦:٤١١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٢:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٣:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٠:٥٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٣:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٧:٥١١٣:١١:٠٨٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٣:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٨:١٦١٣:١١:١٩٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٣:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٤:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:١١:٤٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٤:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٣٧١٣:١١:٥٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٤:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:٠٥١٣:١١:٥٩٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٤:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:٠٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٥:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١١:٠٤١٣:١٢:١٧٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٥:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٣٤١٣:١٢:٢٦٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٥:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٢:٠٦١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٥:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٢:٣٧١٣:١٢:٤١٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٣:١٠١٣:١٢:٤٨٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٦:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٤٣١٣:١٢:٥٥٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٦:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:٠١٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٦:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٥٠١٣:١٣:٠٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٦:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٥:٢٤١٣:١٣:١٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٦:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٥٩١٣:١٣:١٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٧:١١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٣٤١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٧:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٧:١٠١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٧:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٧:٤٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دلی سواری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلی سواری روستای دلی سواری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلی سواری روستای دلی سواری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلی سواری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلی سواری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دلی سواری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلی سواری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلی سواری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلی سواری

روستای دلی سواری بر روی نقشه

روستای دلی سواری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلی سواری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلی سواری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلی سواری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلی سواری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دلی سواری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلی سواری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلی سواری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دلی سواری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلی سواری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلی سواری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلی سواری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دلی سواری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلی سواری دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلی سواری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دلی سواری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دلی سواری
زمان پخش اذان آنلاین به افق دلی سواری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلی سواری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلی سواری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو