جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دلیک طیبی

اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١١:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:١٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٠١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای دلیک طیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلیک طیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلیک طیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

ارد بزرگ
رسانه تنها می تواند پژواك ندای مردم باشد، نه اینكه به مردم بگوید شما چه بگویید كه خوشایند ما باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلیک طیبی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلیک طیبی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیک طیبی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دلیک طیبی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیک طیبی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دلیک طیبی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤١:٠١١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٦:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٨:٤٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٧:١٦١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٥:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:١١٠٠:٢٤:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:١٣١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:٢٣:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٦:٠٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٣:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٥:٥١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٣:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٢:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٢:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٥:٢١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٢:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٥:١٢١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢١:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢١:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢١:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٤:٤١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٠:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:١٩١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٤:١٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:١٢١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٩:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٤٠٠:١٩:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٧٠٠:١٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلیک طیبی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلیک طیبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلیک طیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیک طیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلیک طیبی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلیک طیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیک طیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دلیک طیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیک طیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیک طیبی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دلیک طیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیک طیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیک طیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیک طیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیک طیبی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢١:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢١:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٤:٥٣١٣:١٠:٠٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢١:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:١٠١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٢:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٢:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٢:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٢:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٢٦١٣:١١:٠٥٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٣:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:١١:١٧٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٣:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:١٠١٣:١١:٢٩٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٣:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٧:٣٣١٣:١١:٤٠٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٣:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:٥١٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٤:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٢:٠٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٤:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٢:١٣٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٤:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:١٦١٣:١٢:٢٣٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٤:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٢:٣٣٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٥:٠١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٠:١٣١٣:١٢:٤٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٥:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٤٢١٣:١٢:٥٢٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٥:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:١٢١٣:١٣:٠٠٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١١:٤٣١٣:١٣:٠٩٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٥:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٢:١٤١٣:١٣:١٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٦:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٤٦١٣:١٣:٢٤٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٦:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٣:١٩١٣:١٣:٣١٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٦:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٣:٥٢١٣:١٣:٣٨٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٦:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٤:٢٥١٣:١٣:٤٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٧:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٠٠١٣:١٣:٥٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٧:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٥:٣٤١٣:١٣:٥٥٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٧:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:٠٩١٣:١٣:٥٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٧:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٦:٤٥١٣:١٤:٠٣٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٧:٢١١٣:١٤:٠٧٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٨:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٥٧١٣:١٤:١٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٨:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلیک طیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دلیک طیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلیک طیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلیک طیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلیک طیبی

روستای دلیک طیبی بر روی نقشه

روستای دلیک طیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلیک طیبی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دلیک طیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلیک طیبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دلیک طیبی
افق شرعی امروز فردا دلیک طیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دلیک طیبی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلیک طیبی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دلیک طیبی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دلیک طیبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلیک طیبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو