جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دلیک طیبی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای دلیک طیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دلیک طیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلیک طیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلیک طیبی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلیک طیبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیک طیبی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دلیک طیبی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیک طیبی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلیک طیبی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٥:١٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٥:١١١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢١:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢١:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٤:٤١١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٠:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢١:١٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٠:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٠:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٠:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٤:١٥١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٩:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٨٠٠:١٩:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:١٥١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٠١٠٠:١٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٤٤٠٠:١٩:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٩:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١١٠٠:١٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٩٠٠:١٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١١:٢٢١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٨:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:١٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٨:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٤:١٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٨:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلیک طیبی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دلیک طیبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلیک طیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیک طیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دلیک طیبی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلیک طیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دلیک طیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دلیک طیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیک طیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دلیک طیبی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٨:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٨:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٤:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٨:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٨:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٧:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٧:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٨:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:١١٠٠:١٨:٠٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٨:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٨:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٨:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٤:١١١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٨:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٨:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٨:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٨:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٨:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٨:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:١١٠٠:١٨:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٧:٠٦٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٧:١٨٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٩:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٧:٣١٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٩:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٩:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٩:٤٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٩:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٨:٢١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٠:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٩:١٣٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٠:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دلیک طیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دلیک طیبی روستای دلیک طیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلیک طیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیک طیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دلیک طیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلیک طیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلیک طیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلیک طیبی

روستای دلیک طیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلیک طیبی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دلیک طیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلیک طیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلیک طیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دلیک طیبی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دلیک طیبی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دلیک طیبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دلیک طیبی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دلیک طیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دلیک طیبی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دلیک طیبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دلیک طیبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلیک طیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو