جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دلیری

دستوران | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دلیری


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٠
اذان ظهر: ١١:٢٩:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٤١
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٥٧

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلیری (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای دلیری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دلیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقائی
وجدان بد، انسان را ترسو بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلیری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دلیری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلیری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٠:٤١١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٠:٣٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٣٠٢٣:٥٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٣:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥١:١٧١٢:٤٠:١٥١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:١٧٢٣:٥٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٠:٠٠١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:١٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥١:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥١:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥١:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٦:٤٥٢٣:٥٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٠:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٠:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٩:١٩١٩:٣٩:٢١١٩:٥٩:٢٩٢٣:٤٩:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٩:١٨١٩:٤٠:١٢٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٩:١٧١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:١٨٢٣:٤٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣٩:١٦١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٢:١١٢٣:٤٩:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٩:١٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٣:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٦٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٩:١٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٣٩:١٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٨:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٩:٢٠١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٤٨:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٩:٢٢١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٣٥٢٣:٤٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٢:٢٩١٢:٣٩:٢٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٧:٢٦٢٣:٤٨:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٣١:٤٧١٢:٣٩:٢٩١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:١٧٢٣:٤٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٣١:٠٨١٢:٣٩:٣٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٤٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٠:٢٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٤٩:١١٢٠:٠٩:٥٧٢٣:٤٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣٩:٤٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:٤٦٢٣:٤٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٩:١٨١٢:٣٩:٤٨١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلیری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دلیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای دلیری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دلیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلیری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:١٩١١:٢٨:٥٤١٦:٣٠:٠٩١٦:٥٠:٠٤٢٢:٤٤:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٨:٢٠١١:٢٩:١٠١٦:٢٩:٤١١٦:٤٩:٣٨٢٢:٤٤:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:٢٠١١:٢٩:٢٧١٦:٢٩:١٦١٦:٤٩:١٥٢٢:٤٥:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٠:٢٠١١:٢٩:٤٤١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٥٣٢٢:٤٥:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣١:١٩١١:٣٠:٠٣١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٥:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٢:١٨١١:٣٠:٢٢١٦:٢٨:١٠١٦:٤٨:١٦٢٢:٤٥:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٣:١٦١١:٣٠:٤٢١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٨:٠٠٢٢:٤٦:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٤:١٤١١:٣١:٠٢١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:٤٧٢٢:٤٦:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٥:١١١١:٣١:٢٤١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٧:٣٥٢٢:٤٦:٤٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٦:٠٧١١:٣١:٤٦١٦:٢٧:١٠١٦:٤٧:٢٥٢٢:٤٧:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٠٣١١:٣٢:٠٨١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٧:٢٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٢:٣١١٦:٢٦:٥٣١٦:٤٧:١١٢٢:٤٧:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٥٢١١:٣٢:٥٥١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٧:٠٧٢٢:٤٨:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٤٥١١:٣٣:٢٠١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٧:٠٥٢٢:٤٨:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٤٠:٣٧١١:٣٣:٤٤١٦:٢٦:٤١١٦:٤٧:٠٥٢٢:٤٨:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٤١:٢٨١١:٣٤:١٠١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٧:٠٧٢٢:٤٩:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٢:١٨١١:٣٤:٣٦١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٧:١١٢٢:٤٩:٣١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٠٧١١:٣٥:٠٢١٦:٢٦:٤٨١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٩:٥٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤٣:٥٥١١:٣٥:٢٩١٦:٢٦:٥٥١٦:٤٧:٢٥٢٢:٥٠:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٤:٤٢١١:٣٥:٥٦١٦:٢٧:٠٣١٦:٤٧:٣٤٢٢:٥٠:٤٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٥:٢٧١١:٣٦:٢٤١٦:٢٧:١٤١٦:٤٧:٤٦٢٢:٥١:١٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٦:١١١١:٣٦:٥٢١٦:٢٧:٢٦١٦:٤٧:٥٩٢٢:٥١:٣٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٦:٥٤١١:٣٧:٢٠١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٨:١٥٢٢:٥٢:٠٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٧:٣٥١١:٣٧:٤٩١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٨:٣٢٢٢:٥٢:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٨:١٦١١:٣٨:١٧١٦:٢٨:١٥١٦:٤٨:٥١٢٢:٥٢:٥٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٨:٥٤١١:٣٨:٤٧١٦:٢٨:٣٦١٦:٤٩:١٢٢٢:٥٣:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٩:٣١١١:٣٩:١٦١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٩:٣٥٢٢:٥٣:٥٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٥٠:٠٧١١:٣٩:٤٥١٦:٢٩:٢٢١٦:٤٩:٥٩٢٢:٥٤:٢٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٥٠:٤١١١:٤٠:١٥١٦:٢٩:٤٨١٦:٥٠:٢٦٢٢:٥٤:٥١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٥١:١٣١١:٤٠:٤٥١٦:٣٠:١٦١٦:٥٠:٥٤٢٢:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلیری روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلیری روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دلیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلیری

روستای دلیری بر روی نقشه

روستای دلیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلیری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلیری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دلیری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دلیری
افق شرعی امروز فردا دلیری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دلیری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دلیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دلیری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دلیری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو