جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دلیری

دستوران | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دلیری

اذان صبح: ٠٣:٤٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٥٥

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلیری (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای دلیری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رابرت لوئیس استیونسون
دوست، هدیه‌ای است كه شما به خودتان می‌دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلیری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلیری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دلیری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلیری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دلیری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٢٠٦:١٠:٣٤١٢:٤٣:١١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:١٢١٢:٤٢:٥٧١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٢:٤٣١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٧:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٢:٢٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٠٢٢٣:٥٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٢:١٥١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٦:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٩:٥٢٢٣:٥٦:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤١:٥٠١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠١:١٨١٢:٤١:٣٧١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤١:٢٦١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤١:١٤١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٤:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٧:٣١١٢:٤١:٠٣١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٢٩٢٣:٥٤:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٠:٥٣١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٢٤٢٣:٥٤:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤٠:٤٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٣:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٠:٣٣١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٣:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:١١٢٣:٥٣:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٠:١٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٢:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٠:٠٠١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٢:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٥٣٢٣:٥١:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٤٩٢٣:٥١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٠:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٩:١٩١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:١٦٢٣:٤٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٩:١٨١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٩:١٧١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلیری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دلیری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دلیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیری روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دلیری روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دلیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٦٠٥:٢٤:٣٤١٢:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٥٠:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٠٠٥:٢٤:٤٨١٢:٤٥:٠١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٦:٤٨٢٣:٥٠:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٧٠٥:٢٥:٠٣١٢:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٥٧٢٣:٥٠:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٧٠٥:٢٥:٢١١٢:٤٥:٢٧٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٠:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٩٠٥:٢٥:٣٩١٢:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٧:١٠٢٣:٥١:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٣٠٥:٢٥:٥٩١٢:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٧:١٤٢٣:٥١:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٠٠٥:٢٦:٢٠١٢:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٧:١٦٢٣:٥١:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٦:٤٣١٢:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٧:١٦٢٣:٥١:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١١٠٥:٢٧:٠٧١٢:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٧:١٤٢٣:٥٢:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٥٠٥:٢٧:٣٢١٢:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٧:١٠٢٣:٥٢:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢١٠٥:٢٧:٥٩١٢:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٧:٠٤٢٣:٥٢:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٩٠٥:٢٨:٢٧١٢:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٦:٥٦٢٣:٥٣:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٨:٥٦١٢:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٤٧٢٣:٥٣:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٩:٢٦١٢:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٦:٣٥٢٣:٥٣:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٢٩:٥٧١٢:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٦:٢٢٢٣:٥٣:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥١٠٥:٣٠:٢٩١٢:٤٧:٤٥٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٦:٠٧٢٣:٥٤:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٣١:٠٣١٢:٤٧:٥٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٥٠٢٣:٥٤:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٤٨:٠٤٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٥:٣١٢٣:٥٤:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣٢:١٢١٢:٤٨:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٥:١٠٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٣٢:٤٩١٢:٤٨:٢١٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٤:٤٧٢٣:٥٥:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٣٣:٢٦١٢:٤٨:٢٩٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٤:٢٣٢٣:٥٥:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣٤:٠٤١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٣:٥٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٣٤:٤٣١٢:٤٨:٤٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٣:٢٨٢٣:٥٦:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٥:٢٣١٢:٤٨:٥٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٢:٥٨٢٣:٥٦:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٦:٠٤١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٢:٢٦٢٣:٥٦:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢١:٥٣٢٣:٥٧:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٧:٢٧١٢:٤٩:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:١٨٢٣:٥٧:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣٨:١٠١٢:٤٩:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٤٠٢٣:٥٧:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١١٠٥:٣٨:٥٣١٢:٤٩:١٦١٩:٥٩:١٤٢٠:٢٠:٠٢٢٣:٥٧:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤٩:١٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٩:٢١٢٣:٥٨:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٨:٣٩٢٣:٥٨:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دلیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیری روستای دلیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دلیری روستای دلیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دلیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلیری

روستای دلیری بر روی نقشه

روستای دلیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلیری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دلیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دلیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلیری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلیری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دلیری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دلیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دلیری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دلیری
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلیری دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلیری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دلیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو