جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دلیجان

دلیجان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز دلیجان

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٣
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٤٥

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دلیجان (شهرستان دلیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر دلیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دلیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
اگر نمی توانید سازی بنوازید، بد نیست به یك قطعه ی موسیقی گوش كنید كه همواره می تواند شما را سبك و آسوده دل كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دلیجان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دلیجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلیجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دلیجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلیجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دلیجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢٤:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٧:١٨١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٩٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٦:١١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢١:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢١:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٠:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٥:١٤١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٠:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٠:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٩:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٩:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٩:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:١٣١٣:٠٤:٢٢١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٨:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:١٣١٣:٠٤:١٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٨:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٦:١٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٣٣٠٠:١٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:١٥١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:١٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٢٠٠:١٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠١٠٠:١٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٥١٠٠:١٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٣٤١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٠:٤١١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٣:٤١١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٨٠٠:١٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلیجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دلیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دلیجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دلیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دلیجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دلیجان شهر دلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دلیجان شهر دلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلیجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دلیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دلیجان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:١٣١١:٥١:٤٢١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٢:٤٧٢٣:١٠:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٩:٠٤١١:٥١:٣٣١٧:٢٣:٣٦١٧:٤١:٤١٢٣:١٠:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٩:٥٥١١:٥١:٢٦١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٠:٣٧٢٣:١٠:٢٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٤٦١١:٥١:١٩١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٠:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢١:٣٨١١:٥١:١٢١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٣٢٢٣:١٠:٠٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٣٠١١:٥١:٠٧١٧:١٩:١٨١٧:٣٧:٣١٢٣:٠٩:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٣١١:٥١:٠٢١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:٣١٢٣:٠٩:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٤:١٥١١:٥٠:٥٨١٧:١٧:١٥١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٩:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٥:٠٨١١:٥٠:٥٥١٧:١٦:١٦١٧:٣٤:٣٥٢٣:٠٩:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٦:٠٢١١:٥٠:٥٢١٧:١٥:١٨١٧:٣٣:٣٩٢٣:٠٩:٣١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٥٦١١:٥٠:٥٠١٧:١٤:٢١١٧:٣٢:٤٤٢٣:٠٩:٢٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٥٠١١:٥٠:٥٠١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٥٠٢٣:٠٩:٢٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٠:٤٩١٧:١٢:٣١١٧:٣٠:٥٨٢٣:٠٩:١٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٣٩١١:٥٠:٥٠١٧:١١:٣٨١٧:٣٠:٠٨٢٣:٠٩:١٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٠:٣٤١١:٥٠:٥٢١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:١٨٢٣:٠٩:١٤
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣١:٢٩١١:٥٠:٥٤١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٣١٢٣:٠٩:١٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٢:٢٤١١:٥٠:٥٧١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٤٤٢٣:٠٩:١٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٢٠١١:٥١:٠٢١٧:٠٨:٢١١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠٩:١٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٤:١٦١١:٥١:٠٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٩:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٥:١٢١١:٥١:١٢١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٣٤٢٣:٠٩:١٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٦:٠٨١١:٥١:١٩١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:٠٩:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٧:٠٥١١:٥١:٢٧١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:١٦٢٣:٠٩:٢٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٨:٠١١١:٥١:٣٥١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٣٩٢٣:٠٩:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٨:٥٨١١:٥١:٤٤١٧:٠٤:١١١٧:٢٣:٠٤٢٣:٠٩:٣٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٩:٥٤١١:٥١:٥٥١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٣٠٢٣:٠٩:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٠:٥١١١:٥٢:٠٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٥٨٢٣:٠٩:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤١:٤٨١١:٥٢:١٧١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٢٨٢٣:٠٩:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٢:٤٤١١:٥٢:٣٠١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٠:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:٤١١١:٥٢:٤٤١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٠:١٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٢:٥٨١٧:٠١:٠١١٧:٢٠:٠٨٢٣:١٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دلیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دلیجان شهر دلیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دلیجان شهر دلیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دلیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دلیجان

دلیجان یکی از شهرهای استان مرکزی و مرکز شهرستان دلیجان است که در جنوب شرقی استان قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر ۳۵٬۱۰۶ نفر است

شهر دلیجان در ویکیپدیا

شهر دلیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دلیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دلیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دلیجان بر روی نقشه

شهر دلیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دلیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دلیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دلیجان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دلیجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دلیجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دلیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دلیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دلیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دلیجان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دلیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دلیجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دلیجان
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دلیجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دلیجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دلیجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دلیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو