جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دلکون

طیبی گرمسیری شمالی | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دلکون


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٢٨
نیمه شب: ٢٣:١٧:١٥

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دلکون (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای دلکون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دلکون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلکون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

جك كانفیلد
كامرواترین مردمانی كه تاكنون دیده‌ام، بیشترین دلبستگی‌شان به كاری‌ست كه می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دلکون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دلکون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلکون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دلکون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دلکون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلکون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٨:١١١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٧:١١١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٥:١٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢١:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٥:١٠١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢١:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٠:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٠:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:١٣١٣:٠٤:٣١١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٤:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٧٠٠:١٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٠٠٠:١٩:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٤:٢١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٩:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٦٠٠:١٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٤:١٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٤:١٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١١٠٦:١١:٤٨١٣:٠٤:٢١١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:١٢٠٠:١٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلکون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلکون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دلکون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلکون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دلکون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دلکون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلکون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دلکون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دلکون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دلکون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دلکون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دلکون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلکون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلکون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دلکون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دلکون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلکون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:٢٥١١:٥٣:٥٧١٧:٠٧:١٤١٧:٢٥:٤٢٢٣:١٢:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤١:١٦١١:٥٤:١٣١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٢٥٢٣:١٢:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:٠٧١١:٥٤:٣٠١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٥:١٠٢٣:١٣:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٢:٥٩١١:٥٤:٤٨١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٣:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:٤٩١١:٥٥:٠٦١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٤٥٢٣:١٣:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٥:٢٥١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٤:٣٥٢٣:١٣:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٥:٣١١١:٥٥:٤٥١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٢٦٢٣:١٤:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٦:٢١١١:٥٦:٠٦١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٤:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٧:١٠١١:٥٦:٢٧١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:١٥٢٣:١٤:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٦:٤٩١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٤:١٢٢٣:١٥:٠٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:٤٨١١:٥٧:١٢١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٤:١٠٢٣:١٥:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٩:٣٧١١:٥٧:٣٥١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٤:١٠٢٣:١٥:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٠:٢٤١١:٥٧:٥٩١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٤:١٢٢٣:١٦:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:١٢١١:٥٨:٢٣١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:١٦٢٣:١٦:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥١:٥٨١١:٥٨:٤٨١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٢١٢٣:١٦:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٢:٤٤١١:٥٩:١٣١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٧:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:٢٩١١:٥٩:٣٩١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٧:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٤:١٣١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٨:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٤:٥٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٥٨٢٣:١٨:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٥:٣٩١٢:٠١:٠٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:١١٢٣:١٨:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٦:٢١١٢:٠١:٢٧١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:٢٦٢٣:١٩:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٧:٠٢١٢:٠١:٥٥١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٤٣٢٣:١٩:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:٤٢١٢:٠٢:٢٤١٧:٠٧:٠١١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٠:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٨:٢٠١٢:٠٢:٥٢١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٦:٢٠٢٣:٢٠:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٨:٥٨١٢:٠٣:٢١١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:٤٢٢٣:٢١:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠٣:٥٠١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢١:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٢٨٢٣:٢٢:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠٤:٤٩١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٢:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠١:١٨١٢:٠٥:١٩١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٣:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠١:٥٠١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دلکون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلکون روستای دلکون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دلکون روستای دلکون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دلکون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دلکون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دلکون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دلکون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دلکون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دلکون

روستای دلکون بر روی نقشه

روستای دلکون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دلکون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دلکون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دلکون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دلکون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دلکون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دلکون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دلکون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دلکون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دلکون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دلکون
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دلکون دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دلکون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دلکون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دلکون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلکون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دلکون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دلکون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو