جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دلوار

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز دلوار

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١١

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دلوار (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر دلوار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دلوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دلوار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دلوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دلوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دلوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤١:١٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٠:١٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٣١:٤٨١٩:٤٨:٥٩٠٠:٢٥:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٥:٣٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٤:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٥:١٩١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٤:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٥:٠٥١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٤:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٣:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٤٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٤:١٦١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٢:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٢:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢٢:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٢:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢١:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢١:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٣:١٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢١:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢١:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٥١١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٠:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٢:١٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٩:١٨١٣:٠٢:١٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٩:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٢:١٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٧:١٣١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلوار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دلوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دلوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دلوار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دلوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دلوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر دلوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دلوار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دلوار شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دلوار شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دلوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دلوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دلوار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢١:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢١:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢١:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٢:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٢:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٢:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٠:١١١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٣:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٣:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٤:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٢:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٤:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٢:٢٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٤:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٢:٥٣١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٤:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٣:١٩١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٤:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٥:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٥:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٤١١٣:١١:٠٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٥:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٥:١٠١٣:١١:١٢٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٥:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٥:٣٩١٣:١١:١٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٠٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٦:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٦:٣٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٦:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٧:٤٠١٣:١١:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٦:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٨:١٢١٣:١١:٥٢٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٧:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٨:٤٤١٣:١١:٥٧٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٧:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٩:١٦١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٩:٤٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٧:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٢١١٣:١٢:١٠٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٧:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٢:١٣٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دلوار شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دلوار شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دلوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دلوار

دِلوار شهری است بندری بر کرانهٔ خلیج فارس در استان بوشهر ایران. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان است. شهر دلوار در جنوب خاوری شهر بوشهر و در فاصلهٔ کمی از دماغه هلیله قرار گرفته‌است

شهر دلوار در ویکیپدیا

شهر دلوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دلوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دلوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دلوار بر روی نقشه

شهر دلوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دلوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دلوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دلوار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دلوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دلوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دلوار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دلوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دلوار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دلوار
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلوار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دلوار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دلوار
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دلوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دلوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو