جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دلوار

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز دلوار


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١١:١٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دلوار (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر دلوار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دلوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دلوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
كامیابی یعنی تبدیل شدن به آن كسی كه می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دلوار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دلوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دلوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٣:٣١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢١:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٣:١٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:١٥٠٠:٢١:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢١:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٢:٥٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١١٠٠:٢٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٠:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٩:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٩:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٢:١٨١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٩:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٢:١٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٩:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٢:١٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٩:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٨:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٨:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٨:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٥:١٠١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٢:١٠١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٢:١٣١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١١٠٠:١٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١١٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١١:٥٦١٣:٠٢:١٩١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١١:٢٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٧:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٠٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤١٠٠:١٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٨٠٠:١٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٠:١٤١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلوار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دلوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دلوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دلوار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دلوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دلوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دلوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دلوار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١١:٢١١١:٥٠:٠٧١٧:٢٨:٣١١٧:٤٥:٣٥٢٣:١١:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٢:٠١١١:٤٩:٥٩١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٤:٤١٢٣:١١:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٢:٤١١١:٤٩:٥٢١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٣:٤٧٢٣:١٠:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٣:٢١١١:٤٩:٤٥١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٢:٥٥٢٣:١٠:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٤:٠٢١١:٤٩:٣٩١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٢:٠٤٢٣:١٠:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٤:٤٤١١:٤٩:٣٤١٧:٢٤:٠٢١٧:٤١:١٤٢٣:١٠:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٥:٢٦١١:٤٩:٢٩١٧:٢٣:١١١٧:٤٠:٢٥٢٣:١٠:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٦:٠٨١١:٤٩:٢٥١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:٣٧٢٣:١٠:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٦:٥٠١١:٤٩:٢٢١٧:٢١:٣٣١٧:٣٨:٥١٢٣:١٠:١٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٧:٣٣١١:٤٩:٢٠١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٨:٠٥٢٣:١٠:١٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٨:١٧١١:٤٩:١٩١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٧:٢١٢٣:١٠:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:١٩:٠١١١:٤٩:١٨١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:٣٨٢٣:١٠:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٩:٤٥١١:٤٩:١٨١٧:١٨:٣٢١٧:٣٥:٥٧٢٣:٠٩:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٢٩١١:٤٩:١٩١٧:١٧:٥٠١٧:٣٥:١٦٢٣:٠٩:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢١:١٤١١:٤٩:٢١١٧:١٧:٠٩١٧:٣٤:٣٧٢٣:٠٩:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢١:٥٩١١:٤٩:٢٤١٧:١٦:٢٩١٧:٣٣:٥٩٢٣:٠٩:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٢:٤٥١١:٤٩:٢٧١٧:١٥:٥١١٧:٣٣:٢٣٢٣:٠٩:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٣١١١:٤٩:٣٢١٧:١٥:١٤١٧:٣٢:٤٨٢٣:٠٩:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٤:١٧١١:٤٩:٣٧١٧:١٤:٣٨١٧:٣٢:١٤٢٣:٠٩:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٠٣١١:٤٩:٤٣١٧:١٤:٠٤١٧:٣١:٤٢٢٣:١٠:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٥:٥٠١١:٤٩:٤٩١٧:١٣:٣١١٧:٣١:١١٢٣:١٠:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٦:٣٦١١:٤٩:٥٧١٧:١٣:٠٠١٧:٣٠:٤٢٢٣:١٠:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٧:٢٤١١:٥٠:٠٦١٧:١٢:٣٠١٧:٣٠:١٤٢٣:١٠:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:١١١١:٥٠:١٥١٧:١٢:٠٢١٧:٢٩:٤٨٢٣:١٠:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٨:٥٨١١:٥٠:٢٥١٧:١١:٣٥١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٠:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٩:٤٦١١:٥٠:٣٦١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٠٠٢٣:١٠:٣٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٠:٣٤١١:٥٠:٤٨١٧:١٠:٤٦١٧:٢٨:٣٨٢٣:١٠:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣١:٢٢١١:٥١:٠١١٧:١٠:٢٤١٧:٢٨:١٨٢٣:١٠:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٢:١٠١١:٥١:١٤١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٠٠٢٣:١١:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٢:٥٨١١:٥١:٢٩١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٧:٤٣٢٣:١١:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دلوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دلوار شهر دلوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دلوار شهر دلوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دلوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دلوار

دِلوار شهری است بندری بر کرانهٔ خلیج فارس در استان بوشهر ایران. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان است. شهر دلوار در جنوب خاوری شهر بوشهر و در فاصلهٔ کمی از دماغه هلیله قرار گرفته‌است

شهر دلوار در ویکیپدیا

شهر دلوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دلوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دلوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دلوار بر روی نقشه

شهر دلوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دلوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دلوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دلوار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دلوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دلوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دلوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دلوار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دلوار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دلوار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دلوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دلوار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دلوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دلوار
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دلوار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دلوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دلوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو