جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دلند

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دلند


اذان صبح: ٠٣:٤١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:١٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دلند (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر دلند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دوگل
مرد پر جربزه و كار آزموده، وقتی با بحران روبرو می شود، به تكیه گاه فكر نمی كند؛ روش خود را تحمیل می كند، مسئولیتش را می پذیرد و نتیجه كار را [پیروزی یا شكست] از آن خود می داند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دلند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دلند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دلند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٠:٠٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٥:٤٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٤:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٤:٢٤١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١١:٤٣١٢:٤٩:١٣١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٣:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٢:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:١٢٠٠:٠١:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:١٢١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٠٨٠٠:٠١:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٨:٠١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠١:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٧:٥٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٠:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٠:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٧:٣١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٩:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٧:١٣١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٤٢٢٣:٥٩:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٨:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٦:٥١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٣٥٢٣:٥٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٢٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:٣٢٢٣:٥٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٢٨٢٣:٥٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:١٩٠٥:٥١:١٥١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٥٧:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٧:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٩:١١١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٨:١١١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٦:١٩١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٥٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٥٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:٠٠٢٣:٥٦:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دلند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دلند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دلند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٧:١٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٦:١٣٢٠:١٧:٠٤٢٣:٥٤:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٣٦:٣٥١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٥:٥٨١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٤:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤٦:٤٦١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٩:٣٣٢٣:٥٤:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٤:٤٩١٢:٤٦:٥٢١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:٢١٢٣:٥٤:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣٤:١٧١٢:٤٦:٥٨٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢١:٠٩٢٣:٥٤:٠٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٣٣:٤٦١٢:٤٧:٠٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢١:٥٥٢٣:٥٤:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٣٣:١٨١٢:٤٧:١٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٢:٤١٢٣:٥٤:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٣٢:٥١١٢:٤٧:٢١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٣:٢٥٢٣:٥٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٣٢:٢٥١٢:٤٧:٢٩٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٤:٠٩٢٣:٥٤:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٣٢:٠٢١٢:٤٧:٣٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٥٢٢٣:٥٤:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٣١:٤٠١٢:٤٧:٤٧٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٥:٣٣٢٣:٥٤:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٣١:٢٠١٢:٤٧:٥٧٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٦:١٤٢٣:٥٤:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٨:٠٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:٥٣٢٣:٥٤:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٣٠:٤٥١٢:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٧:٣١٢٣:٥٤:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٨:٠٨٢٣:٥٤:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٤٠٥:٣٠:١٧١٢:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٨:٤٤٢٣:٥٤:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٨٠٥:٣٠:٠٦١٢:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٩:١٨٢٣:٥٤:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٢٩:٥٦١٢:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٩:٥١٢٣:٥٤:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٣٠:٢٣٢٣:٥٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٩:٤٣١٢:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٥٢٠:٣٠:٥٣٢٣:٥٤:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٩:٣٨١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣١:٢٢٢٣:٥٤:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:٤٩:٤٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣١:٤٩٢٣:٥٤:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤١٠٥:٢٩:٣٥١٢:٥٠:٠١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٢:١٥٢٣:٥٥:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٤٠٥:٢٩:٣٦١٢:٥٠:١٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٢:٣٩٢٣:٥٥:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢٩:٣٩١٢:٥٠:٢٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٣:٠٢٢٣:٥٥:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢٩:٤٣١٢:٥٠:٣٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٥:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢٩:٤٩١٢:٥٠:٥٣٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٣:٤٣٢٣:٥٥:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٩:٥٧١٢:٥١:٠٦٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٤:٠١٢٣:٥٥:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٣٠:٠٦١٢:٥١:١٩٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٤:١٧٢٣:٥٦:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٥١:٣٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٤:٣١٢٣:٥٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دلند شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دلند شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دلند

شهری است در بخش مرکزی شهرستان رامیان در استان گلستان در شمال ایران. در سرشماری سال ۲۰۰۶ میلادی، جمعیت آن ۷۷۳۲ نفر در ۱۹۸۱ خانوار بوده است.[۲] جمعیت این شهر در سال۱۳۹۵ برابر ۲۲۰۰۰ نفر بوده

شهر دلند در ویکیپدیا

شهر دلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دلند بر روی نقشه

شهر دلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دلند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دلند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دلند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دلند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دلند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دلند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دلند
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دلند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دلند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دلند
افق شرعی امروز فردا دلند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دلند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو