جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دلند

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دلند


اذان صبح: ٠٥:٠٨:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٤٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دلند (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر دلند)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دلند

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دلند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دلند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دلند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دلند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:١٢١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:١١٠٠:٠٠:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٠٨٢٤:٠٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٧:٢١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٠٥٢٣:٥٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٧:١٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٥٨٢٣:٥٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٦:٥١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٥٧:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٧:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٨:٥٧١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:٣١٢٣:٥٧:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٥٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٦:١٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:٢٣٢٣:٥٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٦:١٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:١٨٢٣:٥٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:١٣٢٣:٥٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٦:١٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٥٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٦:١٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤٦:١٤١٩:٥٠:٢٨٢٠:١٠:٥٧٢٣:٥٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٦:١٤١٩:٥١:١٩٢٠:١١:٥٠٢٣:٥٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٦:١٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:٤٤٢٣:٥٥:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤٦:١٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٣:٣٧٢٣:٥٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣٩:١٩١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٥:٢٢٢٣:٥٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٦:١٣٢٣:٥٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٧:١٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٦:١٣٢٠:١٧:٠٤٢٣:٥٤:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٣٦:٣٥١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٥:٥٨١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دلند

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دلند

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دلند

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٢:٢٩١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٨:١٩٢٣:١٨:١٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٦:٠٥١٢:٠٢:٤١١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٩:٢١٢٣:١٨:٣٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠٢:٥٣١٧:١٠:٤٥١٧:٣٠:٢٤٢٣:١٨:٤٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٤:٣٩١٢:٠٣:٠٣١٧:١١:٥١١٧:٣١:٢٧٢٣:١٩:٠١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٣:٥٣١٢:٠٣:١٣١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٣٠٢٣:١٩:١٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٣:٠٦١٢:٠٣:٢٢١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٩:٢٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٢:١٧١٢:٠٣:٣٠١٧:١٥:٠٧١٧:٣٤:٣٥٢٣:١٩:٣٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٤:١١٠٦:٥١:٢٧١٢:٠٣:٣٧١٧:١٦:١٣١٧:٣٥:٣٨٢٣:١٩:٥٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٥٠:٣٤١٢:٠٣:٤٣١٧:١٧:١٨١٧:٣٦:٤١٢٣:٢٠:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:٤١١٢:٠٣:٤٩١٧:١٨:٢٣١٧:٣٧:٤٤٢٣:٢٠:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٨:٤٦١٢:٠٣:٥٤١٧:١٩:٢٨١٧:٣٨:٤٦٢٣:٢٠:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٧:٤٩١٢:٠٣:٥٨١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٩:٤٨٢٣:٢٠:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٦:٥١١٢:٠٤:٠١١٧:٢١:٣٨١٧:٤٠:٥١٢٣:٢٠:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٥:٥١١٢:٠٤:٠٣١٧:٢٢:٤٢١٧:٤١:٥٣٢٣:٢٠:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٥٠١٢:٠٤:٠٤١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٥٥٢٣:٢٠:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٣:٤٨١٢:٠٤:٠٥١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٣:٥٦٢٣:٢٠:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٢:٤٥١٢:٠٤:٠٥١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٤:٥٨٢٣:٢٠:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٤٠١٢:٠٤:٠٤١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٥:٥٩٢٣:٢٠:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٣٤١٢:٠٤:٠٣١٧:٢٨:٠١١٧:٤٧:٠٠٢٣:٢٠:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٩:٢٧١٢:٠٤:٠١١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:٠١٢٣:٢٠:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٨:١٨١٢:٠٣:٥٨١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٩:٠٢٢٣:٢٠:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٠٩١٢:٠٣:٥٤١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٠٢٢٣:٢٠:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٥:٥٨١٢:٠٣:٥٠١٧:٣٢:١٢١٧:٥١:٠٣٢٣:٢٠:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٤:٤٦١٢:٠٣:٤٥١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٠٣٢٣:٢٠:٤٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٣:٣٩١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٠٣٢٣:٢٠:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٠٢٢٣:٢٠:٣٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٠٥١٢:٠٣:٢٦١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٠٢٢٣:٢٠:٣٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٥٠١٢:٠٣:١٨١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٠١٢٣:٢٠:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٣:١٠١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٦:٥٩٢٣:٢٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دلند

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٣:٣٩١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٠٣٢٣:٢٠:٤٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٠٢٢٣:٢٠:٣٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٠٥١٢:٠٣:٢٦١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٠٢٢٣:٢٠:٣٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٥٠١٢:٠٣:١٨١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٠١٢٣:٢٠:٢٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٣:١٠١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٦:٥٩٢٣:٢٠:٢١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٧:١٦١٢:٠٣:٠٢١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٧:٥٨٢٣:٢٠:١٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٥:٥٧١٢:٠٢:٥٢١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:٥٦٢٣:٢٠:٠٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٤:٣٨١٢:٠٢:٤٢١٧:٤١:١٩١٧:٥٩:٥٤٢٣:١٩:٥٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٣:١٨١٢:٠٢:٣٢١٧:٤٢:١٨١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٩:٤٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٠٢:٢١١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٥٠٢٣:١٩:٣٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٠:٣٦١٢:٠٢:٠٩١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٤٧٢٣:١٩:٢٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٩:١٤١٢:٠١:٥٧١٧:٤٥:١٣١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٩:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:٥١١٢:٠١:٤٤١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٤١٢٣:١٩:٠١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٦:٢٨١٢:٠١:٣١١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٣٧٢٣:١٨:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٠١:١٨١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٣٣٢٣:١٨:٣٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:٣٩١٢:٠١:٠٤١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٨:٢٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٢:١٤١٢:٠٠:٤٩١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:٢٥٢٣:١٨:٠٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٤٩١٢:٠٠:٣٥١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٢١٢٣:١٧:٥٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٠:١٩١٧:٥١:٥١١٨:١٠:١٦٢٣:١٧:٣٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:١١٢٣:١٧:١٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٢٩١١:٥٩:٤٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١٢:٠٦٢٣:١٧:٠٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٩:٣٢١٧:٥٤:٣٨١٨:١٣:٠١٢٣:١٦:٤٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٣:٣٤١١:٥٩:١٦١٧:٥٥:٣٣١٨:١٣:٥٦٢٣:١٦:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٢:٠٦١١:٥٨:٥٩١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٥١٢٣:١٦:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٠:٣٨١١:٥٨:٤٢١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٤٥٢٣:١٥:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٩:٠٩١١:٥٨:٢٥١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٤٠٢٣:١٥:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٧:٤١١١:٥٨:٠٨١٧:٥٩:١١١٨:١٧:٣٤٢٣:١٥:٠٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٦:١٢١١:٥٧:٥١١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٢٩٢٣:١٤:٤٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٤:٤٣١١:٥٧:٣٣١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٢٣٢٣:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دلند شهر دلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دلند شهر دلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دلند

شهری است در بخش مرکزی شهرستان رامیان در استان گلستان در شمال ایران. در سرشماری سال ۲۰۰۶ میلادی، جمعیت آن ۷۷۳۲ نفر در ۱۹۸۱ خانوار بوده است.[۲] جمعیت این شهر در سال۱۳۹۵ برابر ۲۲۰۰۰ نفر بوده

شهر دلند در ویکیپدیا

شهر دلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دلند بر روی نقشه

شهر دلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دلند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دلند
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دلند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر دلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دلند رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دلند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دلند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دلند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دلند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دلند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دلند
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دلند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دلند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو