جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت گلار

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت گلار


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت گلار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دشت گلار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت گلار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت گلار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت گلار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت گلار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت گلار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت گلار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت گلار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت گلار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:١٤٠٠:١١:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥١٠٠:١١:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٢٧٠٠:١١:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٢:١٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤١٠٠:١٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٢:١١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١٧٠٠:١٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٠:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٥٧١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٣٣١٢:٥١:٥١١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٠٩٠٠:٠٩:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٤٥١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٩:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٠١١٢:٥١:٤٠١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٠٠٦:١١:١٦١٢:٥١:٣٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٩:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٣١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٩:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٢٨١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٦٠٠:٠٨:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥١:٢٥١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥١:٢٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:١٣١٢:٥١:٢٠١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٣٠٠:٠٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٨:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥١:٢٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٨:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥١:٢٢١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥١:٢٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٧:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥١:٢٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥١:٢٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٣٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥١:٣٦١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٤١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:٤٠١٢:٥١:٤٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت گلار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت گلار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت گلار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت گلار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت گلار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت گلار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت گلار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گلار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت گلار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت گلار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گلار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٧:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٠٠٠٠:١٧:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٦:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٠:٥٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٥١٠٠:١٦:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٦:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣١:٥٧١٢:٥٦:٠٢١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٦:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٥:٤٤١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٦:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٥:٢٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٥:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٥:٠٧١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:١٨٠٠:١٥:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٤:٤٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:١٠٠٠:١٥:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٤:٢٨١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٠٢٠٠:١٥:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٤:٠٩١٩:١٣:٠٤١٩:٢٩:٥٣٠٠:١٤:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٥:١٦١٢:٥٣:٤٩١٩:١١:٥٦١٩:٢٨:٤٤٠٠:١٤:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٥:٤٤١٢:٥٣:٢٩١٩:١٠:٤٨١٩:٢٧:٣٤٠٠:١٤:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٣٦:١٢١٢:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٦:٢٥٠٠:١٤:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٢:٤٨١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:١٥٠٠:١٣:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٠٨١٢:٥٢:٢٧١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٠٤٠٠:١٣:٣٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٧:٣٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٠٦:١٢١٩:٢٢:٥٤٠٠:١٣:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٨:٠٣١٢:٥١:٤٥١٩:٠٥:٠٢١٩:٢١:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٣٨:٣٠١٢:٥١:٢٤١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٣٨:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٢١٠٠:١٢:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٣٩:٢٥١٢:٥٠:٤١١٩:٠١:٣١١٩:١٨:١٠٠٠:١٢:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٠٠:٢١١٩:١٦:٥٩٠٠:١١:٤٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٠:٢١١٢:٤٩:٥٨١٨:٥٩:١٠١٩:١٥:٤٨٠٠:١١:٢٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:٤٨١٢:٤٩:٣٧١٨:٥٨:٠٠١٩:١٤:٣٧٠٠:١١:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:١٦١٢:٤٩:١٥١٨:٥٦:٤٩١٩:١٣:٢٦٠٠:١٠:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤١:٤٤١٢:٤٨:٥٤١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:١٥٠٠:١٠:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٢:١٢١٢:٤٨:٣٢١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٠٣٠٠:١٠:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٢:٤٠١٢:٤٨:١١١٨:٥٣:١٧١٩:٠٩:٥٣٢٣:٣٩:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٣:٠٨١١:٤٧:٥٠١٧:٥٢:٠٦١٨:٠٨:٤٢٢٣:٠٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت گلار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گلار روستای دشت گلار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گلار روستای دشت گلار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت گلار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت گلار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت گلار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت گلار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت گلار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت گلار

روستای دشت گلار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت گلار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت گلار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت گلار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت گلار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت گلار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت گلار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت گلار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت گلار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت گلار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت گلار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت گلار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت گلار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دشت گلار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت گلار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت گلار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت گلار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت گلار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو