جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت گرگان

جیرانسو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز دشت گرگان


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٠
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت گرگان (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای دشت گرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت گرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت گرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیس
ملتی كه از علم و دانش بهره مند باشند، دیگر طعم گرسنگی را نچشیده و زندگی راحت و آسوده ای خواهند داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت گرگان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت گرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت گرگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت گرگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت گرگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت گرگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٢٨٢٣:٥٥:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٥:٢٩١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٦٢٣:٥٥:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٢:٤٠١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٢:٣١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٢:١٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٣:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٢:٠١١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:١٤٢٣:٥٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٧:١٧١٢:٤١:٥٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:١٢٢٣:٥٢:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٦:١١١٢:٤١:٥٠١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٢:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٥:٠٦١٢:٤١:٤٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٤٤:٠٣١٢:٤١:٤٠١٩:٣٩:٥١٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥١:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤١:٣٦١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠١:٠١٢٣:٥١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:٣٣١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٥٨٢٣:٥١:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:١٨٠٥:٤١:٠٠١٢:٤١:٣٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٢٣:٥١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤١:٢٧١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٠:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٣٩:٠٥١٢:٤١:٢٦١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٥٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٨:١٠١٢:٤١:٢٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٥٠:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٧:١٦١٢:٤١:٢٤١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٥٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤١:٢٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤١:٢٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٤٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤١:٢٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٤٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٣٣:٥٦١٢:٤١:٢٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٣٣:١٠١٢:٤١:٣٠١٩:٥٠:١٩٢٠:١١:١٣٢٣:٤٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٤١:٣٣١٩:٥١:٠٩٢٠:١٢:٠٦٢٣:٤٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣١:٤٣١٢:٤١:٣٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٥٨٢٣:٤٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٣١:٠١١٢:٤١:٤١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:٤١:٤٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٤٢٢٣:٤٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٩:٤٤١٢:٤١:٥١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٥:٣٢٢٣:٤٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت گرگان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت گرگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت گرگان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت گرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت گرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت گرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گرگان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٦٠٥:٢٤:٠٥١٢:٤٦:٥٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣١:٥٠٢٣:٥١:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١١٠٥:٢٤:١٩١٢:٤٧:١٢٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٢:٠٠٢٣:٥١:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٩٠٥:٢٤:٣٥١٢:٤٧:٢٥٢٠:١٠:١١٢٠:٣٢:٠٩٢٣:٥١:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٩٠٥:٢٤:٥٣١٢:٤٧:٣٧٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٢:١٥٢٣:٥١:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٣٠٥:٢٥:١٢١٢:٤٧:٥٠٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٢:٢٠٢٣:٥٢:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٨٠٥:٢٥:٣٢١٢:٤٨:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٢:٢٣٢٣:٥٢:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٧٠٥:٢٥:٥٤١٢:٤٨:١٥٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٢:٢٤٢٣:٥٢:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٧٠٥:٢٦:١٨١٢:٤٨:٢٧٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٢:٢٣٢٣:٥٢:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١١٠٥:٢٦:٤٣١٢:٤٨:٤٠٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٢:٢٠٢٣:٥٣:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٤٦٠٥:٢٧:٠٩١٢:٤٨:٥١٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٢:١٥٢٣:٥٣:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٤٠٥:٢٧:٣٧١٢:٤٩:٠٣٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٢:٠٩٢٣:٥٣:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٤٠٥:٢٨:٠٥١٢:٤٩:١٤٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٢:٠٠٢٣:٥٣:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٧٠٥:٢٨:٣٦١٢:٤٩:٢٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣١:٤٩٢٣:٥٤:١٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٩:٠٧١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣١:٣٧٢٣:٥٤:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:١٨٠٥:٢٩:٣٩١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣١:٢٢٢٣:٥٤:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٣٠:١٣١٢:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٣١:٠٦٢٣:٥٥:١١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٣٠:٤٧٢٣:٥٥:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٩٠٥:٣١:٢٣١٢:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٣٠:٢٧٢٣:٥٥:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٣٢:٠٠١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٣٠:٠٤٢٣:٥٦:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٩:٤٠٢٣:٥٦:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٣٣:١٦١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٩:١٤٢٣:٥٦:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٣٣:٥٦١٢:٥٠:٤٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٨:٤٦٢٣:٥٦:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٦٠٥:٣٤:٣٦١٢:٥٠:٥٤٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٨:١٦٢٣:٥٧:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٧٠٥:٣٥:١٧١٢:٥١:٠١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٧:٤٤٢٣:٥٧:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٥:٥٩١٢:٥١:٠٧٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٧:١٠٢٣:٥٧:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٣٦:٤٢١٢:٥١:١٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٦:٣٤٢٣:٥٨:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٧:٢٥١٢:٥١:١٧٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٥:٥٧٢٣:٥٨:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣٨:٠٩١٢:٥١:٢١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٥:١٨٢٣:٥٨:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٨:٥٤١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٤:٣٧٢٣:٥٨:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٥١:٢٨٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٣:٥٤٢٣:٥٩:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥١:٣١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٣:١٠٢٣:٥٩:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت گرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گرگان روستای دشت گرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت گرگان روستای دشت گرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت گرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت گرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشت گرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت گرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت گرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت گرگان

روستای دشت گرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت گرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت گرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت گرگان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت گرگان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دشت گرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت گرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت گرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت گرگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت گرگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت گرگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت گرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت گرگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت گرگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت گرگان
زمان پخش اذان زنده به افق دشت گرگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت گرگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت گرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو