جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت کوچک

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت کوچک


اذان صبح: ٠٥:١٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت کوچک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دشت کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت کوچک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت کوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت کوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:١١١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٥١٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:١٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٢٧٠٠:١١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٤٠٠:١١:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٢:١٢١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٦:٤١١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٧٠٠:١٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:٥١١٢:٥١:٥٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٠:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:٠١١٢:٥١:٤٨١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:١٣١٢:٥١:٤٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٢٥١٢:٥١:٣٥١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٩:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٣٩١٢:٥١:٣٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٩:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٥٤١٢:٥١:٢٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٩:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١١:٠٩١٢:٥١:٢٠١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٠:٢٦١٢:٥١:١٦١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥١:١٣١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥١:١٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٨:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥١:٠٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٨:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥١:٠٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٨:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٨:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥١:٠٥١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٧:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥١:٠٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:١١٠٠:٠٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥١:٠٦١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٤:١٧١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥١:١١١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٣:١٨١٢:٥١:١٤١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٧:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥١:١٧١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٧:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥١:٢١١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠١:٥٩١٢:٥١:٢٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠١:٣٥١٢:٥١:٣١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت کوچک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت کوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت کوچک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کوچک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٧:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٧:١٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٣٠٠:١٧:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٣٩٠٠:١٦:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٢:٣٤١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٦:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٦:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣١:١٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٢٤٠٠:١٦:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٥:٤٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:١٩٠٠:١٦:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٥:٢٩١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:١٢٠٠:١٥:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٤٤١٢:٥٥:١٠١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٠٥٠٠:١٥:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٤:٥٢١٩:١٦:٠٦١٩:٣٢:٥٨٠٠:١٥:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٤:٣٣١٩:١٥:٠٠١٩:٣١:٥٠٠٠:١٥:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٤:١٣١٩:١٣:٥٣١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٤:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٣:٥٤١٩:١٢:٤٥١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٤:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٣:٣٤١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:٢٤٠٠:١٤:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٣:١٤١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:١٥٠٠:١٤:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٠٦٠٠:١٣:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٢:٣٣١٩:٠٨:١٢١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٣:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٦:٥٥١٢:٥٢:١٢١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٣:٤٦٠٠:١٣:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٢:٥١:٥١١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٢:٣٥٠٠:١٣:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥١:٣٠١٩:٠٤:٤٤١٩:٢١:٢٥٠٠:١٢:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٣٨:١٧١٢:٥١:٠٩١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:١٤٠٠:١٢:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٠٣٠٠:١٢:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٣٩:١٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٠١:١٤١٩:١٧:٥٢٠٠:١١:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٣٩:٤٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٠٠:٠٤١٩:١٦:٤٢٠٠:١١:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٠:٠٧١٢:٤٩:٤٣١٨:٥٨:٥٤١٩:١٥:٣١٠٠:١١:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٠:٣٤١٢:٤٩:٢١١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٢٠٠٠:١٠:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤١:٠٢١٢:٤٩:٠٠١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٠٩٠٠:١٠:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤١:٢٩١٢:٤٨:٣٨١٨:٥٥:٢٢١٩:١١:٥٨٠٠:١٠:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤١:٥٧١٢:٤٨:١٧١٨:٥٤:١٢١٩:١٠:٤٧٠٠:٠٩:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٢:٢٥١٢:٤٧:٥٦١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٣٦٢٣:٣٩:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٢:٥٣١١:٤٧:٣٤١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٢٥٢٣:٠٩:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کوچک روستای دشت کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کوچک روستای دشت کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت کوچک

روستای دشت کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت کوچک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت کوچک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت کوچک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت کوچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت کوچک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت کوچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دشت کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت کوچک
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت کوچک
افق شرعی امروز فردا دشت کوچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو