جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت کنیر

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت کنیر


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٠
نیمه شب: ٢٣:١٢:٣٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت کنیر (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای دشت کنیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دشت کنیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کنیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كس دورن خود را اصلاح كند، خداوند هم آشكار او را اصلاح فرماید و هر كس برای دین خود عمل كند، خداوند برای امر دنیای او كفایت كند و هر كس رابطه‌ی بین خود و خدا را نیكو نماید، خداوند رابطه‌ی بین او و مردم را نیكو فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت کنیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت کنیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کنیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت کنیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کنیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت کنیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٥:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٦:١٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:١٤:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٦:١٠١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٠١٠٠:١٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:١٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:١٧٠٠:١٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٥٠٠:١٣:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٥:٣٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٠٠٠:١٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٥:١٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٥:١٥١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٢:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٥:١١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٢١٠٠:١٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١١:٣٢١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:١١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٠:١٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٥٠٠:١١:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٥٣٠٠:١١:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٥:٠٣١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣١٠٠:١١:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١١:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٥٠٠:١١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١١:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٥:١٢١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١١:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٥:١٦١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١٧٠٠:١١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١١:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١١:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت کنیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دشت کنیر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت کنیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کنیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دشت کنیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:٣٠١١:٤٦:٢٩١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:٢٠٢٣:٠٦:٠٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣١:١٦١١:٤٦:٤٩١٧:٠٢:١١١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٦:٢٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٢:٠٣١١:٤٧:١١١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٦:٤١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:١٤٠٦:٣٢:٤٩١١:٤٧:٣٣١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٧:٠٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٣:٣٥١١:٤٧:٥٥١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:١٦٢٣:٠٧:٢٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٨:١٨١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:١٩٢٣:٠٧:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:٠٥١١:٤٨:٤٢١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٢٣٢٣:٠٨:٠٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٩:٠٦١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٨:٢٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٦:٣٤١١:٤٩:٣١١٧:٠٢:٢١١٧:٢٠:٣٦٢٣:٠٨:٤٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٧:١٧١١:٤٩:٥٧١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٩:١٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٠:٢٣١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٠:٥٦٢٣:٠٩:٣٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٠:٤٩١٧:٠٢:٤٩١٧:٢١:٠٨٢٣:٠٩:٥٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٢٤١١:٥١:١٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٢١٢٣:١٠:٢٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٠٥١١:٥١:٤٣١٧:٠٣:١٥١٧:٢١:٣٦٢٣:١٠:٤٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٠:٤٥١١:٥٢:١١١٧:٠٣:٣١١٧:٢١:٥٣٢٣:١١:١٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤١:٢٤١١:٥٢:٣٩١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:١١٢٣:١١:٤١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٢:٠٣١١:٥٣:٠٧١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٢:٠٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٤١١١:٥٣:٣٥١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٢:٣٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٣:١٧١١:٥٤:٠٤١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:١٣٢٣:١٣:٠٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٤:٣٤١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٣:٣٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٥:٠٣١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٤:٠١٢٣:١٤:٠٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٥:٣٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٤:٢٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٥:٣٥١١:٥٦:٠٢١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٤:٥٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٦:٠٦١١:٥٦:٣٢١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٥:٢٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٦:٣٧١١:٥٧:٠٢١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٥:٥٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٧:٣٢١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٦:٢٤٢٣:١٦:٢٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٧:٣٤١١:٥٨:٠٢١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٦:٥٦٢٣:١٦:٥٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٨:٠١١١:٥٨:٣٢١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٢٩٢٣:١٧:٢٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٩:٠٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٧:٥٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٨:٥١١١:٥٩:٣١١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:٣٨٢٣:١٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت کنیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کنیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کنیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت کنیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کنیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کنیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٥:٤٦١١:٤٤:٤١١٧:٠٣:٢١١٧:٢١:١٥٢٣:٠٤:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٦:٣٣١١:٤٤:٥٧١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:٠٢٢٣:٠٤:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٢١١١:٤٥:١٤١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٠:٥٠٢٣:٠٥:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٠٨١١:٤٥:٣١١٧:٠٢:٤١١٧:٢٠:٤١٢٣:٠٥:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٨:٥٥١١:٤٥:٥٠١٧:٠٢:٣١١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٥:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٩:٤٣١١:٤٦:٠٩١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٥:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:٣٠١١:٤٦:٢٩١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:٢٠٢٣:٠٦:٠٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣١:١٦١١:٤٦:٤٩١٧:٠٢:١١١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٦:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٢:٠٣١١:٤٧:١١١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٦:٤١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٢:٤٩١١:٤٧:٣٣١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٧:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٣:٣٥١١:٤٧:٥٥١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:١٦٢٣:٠٧:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٨:١٨١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:١٩٢٣:٠٧:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:٠٥١١:٤٨:٤٢١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٢٣٢٣:٠٨:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٩:٠٦١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٨:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٦:٣٤١١:٤٩:٣١١٧:٠٢:٢١١٧:٢٠:٣٦٢٣:٠٨:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٧:١٧١١:٤٩:٥٧١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٩:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٠:٢٣١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٠:٥٦٢٣:٠٩:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٠:٤٩١٧:٠٢:٤٩١٧:٢١:٠٨٢٣:٠٩:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٢٤١١:٥١:١٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٢١٢٣:١٠:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٠٥١١:٥١:٤٣١٧:٠٣:١٥١٧:٢١:٣٦٢٣:١٠:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٠:٤٥١١:٥٢:١١١٧:٠٣:٣١١٧:٢١:٥٣٢٣:١١:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤١:٢٤١١:٥٢:٣٩١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:١١٢٣:١١:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٢:٠٣١١:٥٣:٠٧١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٢:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٤١١١:٥٣:٣٥١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٢:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٣:١٧١١:٥٤:٠٤١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:١٣٢٣:١٣:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٤:٣٤١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٣:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٥:٠٣١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٤:٠١٢٣:١٤:٠٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٥:٣٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٤:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٥:٣٥١١:٥٦:٠٢١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٤:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٦:٠٦١١:٥٦:٣٢١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت کنیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کنیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت کنیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت کنیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت کنیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت کنیر

روستای دشت کنیر بر روی نقشه

روستای دشت کنیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت کنیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کنیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت کنیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت کنیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت کنیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت کنیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت کنیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت کنیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت کنیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت کنیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشت کنیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو