جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت کدو

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت کدو


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت کدو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت کدو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت کدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ویكتور هوگو
مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت کدو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت کدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت کدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت کدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٠٩٠٠:١٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٢٣٠٠:١١:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:١٦١٢:٥٣:١٢١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٥٩٠٠:١١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٦٠٠:١١:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٤٠٠:١١:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥١٠٠:١٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٠:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٣:٢١١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٠:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٠:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٥١١٢:٥٢:٢١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٩:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٠٧١٢:٥٢:١٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٩:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٢:١٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٩:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٢:١٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٩:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٩:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٢:١١١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٢:١١١٢:٥٢:٣١١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت کدو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت کدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت کدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت کدو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت کدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت کدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت کدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت کدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت کدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کدو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٢:١٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٨:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٢:١٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٨:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:١٦١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٨:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٩:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٥:١٦١٣:٠٢:١٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٩:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٢:١٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٩:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٢:١٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٩:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٢:١٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٩:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٩:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٨:٠١١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٩:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٩:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٥٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٩:٣٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٩:٤٠١٣:٠١:٥٣١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٩:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٤٧١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٩:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠١:٤١١٩:٤٢:١٥١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٩:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٠٠٠:١٩:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢١:٥٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٩:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:١٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٩:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:١٠١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:١٩:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠١:٠١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٤٠٠:١٩:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٠:٥١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٤:٥١٠٠:١٩:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٠:٤١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٩:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٩:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٠:١٨١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٩:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٠٦٠٠:١٩:٠٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٩:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٨:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٠٨٠٠:١٨:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٩:١٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٨:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٨:٥٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٨:٣١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت کدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کدو روستای دشت کدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت کدو روستای دشت کدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت کدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت کدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت کدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت کدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت کدو

روستای دشت کدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت کدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت کدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت کدو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت کدو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت کدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت کدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت کدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت کدو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت کدو
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت کدو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت کدو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت کدو
زمان پخش اذان زنده به افق دشت کدو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت کدو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت کدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دشت کدو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت کدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو