جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت ورا

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت ورا


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت ورا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت ورا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت ورا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت ورا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جبران خلیل جبران
بهترین مردم كسانی هستند كه اگر از آنها تعریف كنید، خجل شوند و چون بد گفتید، سكوت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت ورا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت ورا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت ورا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت ورا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت ورا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت ورا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥٦٠٠:١١:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٣٢٠٠:١١:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٠٨٠٠:١١:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٢:١٦١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٠:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢١٠٠:١٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٠:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:٠٥١٢:٥١:٥٣١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:١٧١٢:٥١:٤٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٢٩١٢:٥١:٤٠١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٩:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٢:٤٣١٢:٥١:٣٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٥٨١٢:٥١:٢٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٩:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:١٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٩:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:٣٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٨:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥١:١٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٨:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥١:١٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥١:١٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥١:١٠١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٨:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:١١١٢:٥١:٠٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٨:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥١:٠٩١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥١:٠٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٧:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥١:٠٩١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥١:١١١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:٢١١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٧:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥١:١٨١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٧:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥١:٢١١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥١:٢٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٣٠١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٧:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٣٩١٢:٥١:٣٥١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت ورا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت ورا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت ورا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت ورا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت ورا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت ورا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت ورا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ورا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت ورا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت ورا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ورا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:١٧١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٧:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٣:٠٦١٣:٠١:١٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٧:٥٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٣:٣٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٨:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:١٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٨:١١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٤٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٨:١٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:١٥١٣:٠١:١٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٨:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠١:١٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٨:٢٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٦:٢٠١٣:٠١:١٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٨:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٨:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٧:٢٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٨:٤١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٧:٥٨١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٨:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٣١١٣:٠١:٠٢١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٨:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٨:٤٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٨:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤١٠٠:١٨:٤٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢١:١٣١٣:٠٠:٣١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٨:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:١٣٠٠:١٨:٤٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٠:١٤١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢١٠٠:١٨:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٨:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٨:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٩:٤٤١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٤١٠٠:١٨:٣٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤٦٠٠:١٨:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٨:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٩:١٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٨:١٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٣١:٣٧١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٨:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٨:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٨:٣١١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٧:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٨:١٧١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٧:٥٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٧:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ورا روستای دشت ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ورا روستای دشت ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت ورا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت ورا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت ورا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت ورا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت ورا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت ورا

روستای دشت ورا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت ورا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت ورا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت ورا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت ورا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت ورا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت ورا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت ورا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت ورا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت ورا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت ورا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت ورا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت ورا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت ورا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت ورا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت ورا
افق شرعی امروز فردا دشت ورا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت ورا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو