جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت موش

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت موش


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:١١:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت موش (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دشت موش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت موش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت موش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جیم روهن
در اندیشه ی آسان تر شدن آرزوهایت مباش، آرزو كن خود بهتر باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت موش

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت موش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت موش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت موش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت موش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت موش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٢:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٣:١٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٣٩٠٠:١١:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٨:٥١١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٦٠٠:١١:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٣٠٠:١١:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٢:٥١١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:١١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٢:١٧١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٠:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٢:١٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٣٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٩:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥١:٥٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٩:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥١:٥٥١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٩:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥١:٥٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥١:٥٣١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥١:٥٢١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٦:١٤١٢:٥١:٥٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٨:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:٥٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥١:٥٦١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٨:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:٥٨١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٨:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٢:٠١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٨:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٢:١٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠١:٥١١٢:٥٢:١٩١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت موش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت موش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت موش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت موش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت موش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت موش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت موش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت موش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت موش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت موش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت موش

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:١١:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٥٠٠:١١:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٢:١١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٢:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٨:١٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٤١٠٠:١٢:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٨:٣١١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٢:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٣:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:١٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٩:٣١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٤:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٤:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤١٠٠:١٥:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٥:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٥:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠١٠٠:١٥:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٦:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠١:٠٨١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٦:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠١:١٥١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٦٠٠:١٦:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠١:٢٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٦:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠١:٢٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٧:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠١:٣٥١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٨٠٠:١٧:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٤٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٥٠٠:١٧:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٠:٠٧١٣:٠١:٤٥١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٢٠٠:١٧:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٠:٣٩١٣:٠١:٤٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠٧٠٠:١٧:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١١:١٠١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٧:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١١:٤٢١٣:٠١:٥٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٢٠٠:١٨:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٢:١٤١٣:٠١:٥٩١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٨:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت موش روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت موش روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت موش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت موش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشت موش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت موش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت موش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت موش

روستای دشت موش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت موش
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت موش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دشت موش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت موش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت موش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت موش
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت موش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت موش دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دشت موش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت موش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت موش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دشت موش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت موش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو