جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت موش

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت موش


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت موش (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دشت موش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت موش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت موش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت موش

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت موش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت موش ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت موش (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت موش ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت موش ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣١:٤٠١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢١٠٠:١٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٥:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٥:١٨١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٣١٠٠:١٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٥:٠٥١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٤:٥١١٩:٢٢:٣٣١٩:٣٩:٤١٠٠:١٤:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:١٦٠٠:١٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٣:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٤:١٣١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٢٨٠٠:١٣:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٤:٠١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٣:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٢:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:١٦٠٠:١٢:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٢:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٣:١٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٢٩٠٠:١١:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٠٥٠٠:١١:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:١٠١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:١١:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:١٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:١٩٠٠:١١:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٠:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٠:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١١٠٠:١٠:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:١٢١٢:٥٢:١٧١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٢:١٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٤١١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٠:١٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥١:٥٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٩:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥١:٥٥١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٨:١٣١٢:٥١:٥٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥١:٥٣١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت موش

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت موش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت موش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت موش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت موش

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت موش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت موش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت موش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت موش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت موش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت موش

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٢:١٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٨:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠١:٥١١٢:٥٢:١٩١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٨:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٨:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٨:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٨:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٢:٥١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٨:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٨:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٨:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٣:١٦١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٨:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٨:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٨:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٨:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٨:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٤:١٦١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٨:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٩:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٩:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٤:٥١١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٩:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٠٣١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٥:١٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٥٠٠:٠٩:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٦٠٠:١٠:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٠:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٠:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٦:١٨١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٠:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٦:٣١١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٠:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٩٠٠:١١:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٤٠٠:١١:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٧:١١١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:١١:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت موش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت موش روستای دشت موش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت موش روستای دشت موش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت موش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت موش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت موش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت موش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت موش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت موش

روستای دشت موش بر روی نقشه

روستای دشت موش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت موش
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت موش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دشت موش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت موش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت موش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت موش
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت موش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت موش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت موش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت موش
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دشت موش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشت موش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت موش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت موش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو