جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت له باز

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت له باز


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٢٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت له باز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دشت له باز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت له باز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت له باز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پابلو پیكاسو
كار بی‌هدف، راهی‌ است كه به پایان نمی‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت له باز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت له باز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت له باز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت له باز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت له باز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت له باز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٦٠٦:٣١:١٤١٢:٥٥:٢٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٠:١٢١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٤:٤٠١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٤:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:١٧٠٠:١٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:١٣١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٣:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:١١١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٠٤٠٠:١٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٣:٣٦١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٤٠٠٠:١٢:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:١٦٠٠:١٢:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٣:١٤١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٢:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٢٩٠٠:١١:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٠٥٠٠:١١:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٢٠٠:١١:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٩٠٠:١١:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٦:٥١١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٠:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٢:١٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٠:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:١٠١٢:٥٢:١١١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٠٠٠:١٠:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٢١١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٣:٣٣١٢:٥١:٥٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٩:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٥٢١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٥١:٤٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:١٥١٢:٥١:٤٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٩:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٣١١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥١:٣٢١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٨:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥١:٣٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٨:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٢٧١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت له باز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت له باز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت له باز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت له باز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت له باز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت له باز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت له باز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت له باز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت له باز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت له باز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت له باز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٥١:٤٤١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٧:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٤٨١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٧:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٧:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠١:٠١١٢:٥١:٥٩١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٧:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٧:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٢:١٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٢:١٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٧:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٧:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٧:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠٧:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٢:٥١١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٧:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٧:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٣:١٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٨:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٨:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٨:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٣:٤١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٨:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٣:٥١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٨:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٨:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٤:١٤١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٨:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٢٦١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٨:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:٣٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٩:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٩:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٩:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٥:١٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٩:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٠٩:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٩:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٠:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤١٠٠:١٠:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٦:١٩١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٠:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٢٠٠:١٠:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:١١:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت له باز روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت له باز روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت له باز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت له باز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت له باز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت له باز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت له باز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت له باز

روستای دشت له باز بر روی نقشه

روستای دشت له باز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت له باز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت له باز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دشت له باز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت له باز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت له باز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت له باز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت له باز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت له باز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت له باز
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت له باز
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دشت له باز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت له باز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت له باز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو