جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت له باز

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت له باز


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت له باز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دشت له باز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت له باز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت له باز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

آرتور شوپنهاور
اینكه مغز باید نوكر و كارگر شكم باشد در حقیقت عقیده ی آن كسانی است كه نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت له باز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت له باز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت له باز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت له باز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت له باز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت له باز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:١١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٩:١٧١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:١٥٠٠:١١:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٥٢٠٠:١١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٣١١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:١٨١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٤٠٠:١٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٢:١١١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٢١٠٠:١٠:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:١٠١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٢٢١٢:٥١:٥٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٩:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٥١:٥٢١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٩:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١١:٥٠١٢:٥١:٤٧١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٩:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٠٥١٢:٥١:٤٣١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:٢١١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٩:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥١:٣٢١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٨:١٧١٢:٥١:٣٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥١:٢٧١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥١:٢٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٨:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:١٣١٢:٥١:٢٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٨:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥١:٢٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥١:٣١١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٢٤٠٠:٠٧:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥١:٣٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥١:٣٦١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٤٠١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٥١:٤٤١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٤٨١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت له باز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت له باز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت له باز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت له باز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت له باز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت له باز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت له باز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت له باز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت له باز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت له باز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت له باز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٢٠٠:١١:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٧:١٥١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:١١:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:١١:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٢٠٠:١١:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:١٩٠٠:١٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٢:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٨:١٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٢:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠١:١٤١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٢:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٣:٢٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٩:٠٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٤:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٤:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:١٩٠٠:١٤:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٥:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥١٠٠:١٥:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٥:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٦:١١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٥:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:١٠٠٠:١٥:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٦:١١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٦:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٠٤١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١٦٠٠:١٦:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠١:٠٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٥٠٠:١٦:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠١:١٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٣٠٠:١٦:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠١:٢٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠٩٠٠:١٧:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٠:١١١٣:٠١:٢٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٧:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٢٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٨٠٠:١٧:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١١:١٥١٣:٠١:٣١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٧:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٣٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت له باز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت له باز روستای دشت له باز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت له باز روستای دشت له باز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت له باز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت له باز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشت له باز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت له باز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت له باز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت له باز

روستای دشت له باز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت له باز
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت له باز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دشت له باز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت له باز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت له باز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت له باز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دشت له باز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت له باز دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت له باز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت له باز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت له باز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دشت له باز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت له باز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت له باز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو