جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت رنگریزی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٠٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دشت رنگریزی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت رنگریزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت رنگریزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه به مصیبت‌زده‌ای، تعزیت و تسلیّت بگوید، مانند مصیبت‌زده، پاداش دارد. (زیرا مصیبت‌زده¬ای كه در مصیبت خود صبور باشد، از طرف خداوند،‌ به او پاداش داده می¬شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت رنگریزی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت رنگریزی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت رنگریزی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت رنگریزی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت رنگریزی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٥:٠٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٣١٠٠:١٤:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٤:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٤:١٢١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:١٨٠٠:١٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٣:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٠٦٠٠:١٢:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٢:٤٦١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٤٢٠٠:١٢:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٣:١١١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:١٩٠٠:١٢:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٥٦٠٠:١١:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٢٠٠:١١:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٩:٠١١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٠٩٠٠:١١:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٠:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٧:١٤١٢:٥٢:٢١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٠:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:١٣١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠١٠٠:١٠:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٠:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٤:٣٩١٢:٥١:٥٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٩:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٥٠١٢:٥١:٥١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٣:٠١١٢:٥١:٤٤١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٩:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:١٤١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٢٧١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٤٢١٢:٥١:٢٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥١:٢٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:١٥١٢:٥١:٢٢١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:١٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥١:١٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٨:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:١٢١٢:٥١:١٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥١:١٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت رنگریزی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت رنگریزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت رنگریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت رنگریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دشت رنگریزی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت رنگریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت رنگریزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت رنگریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت رنگریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت رنگریزی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٣٦١٢:٥١:٣٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٧:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠١:١٠١٢:٥١:٣٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٧:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٤٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥١:٤٥١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٧:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٠:٠١١٢:٥١:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٧:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٩:٤١١٢:٥١:٥٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٧:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٧:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٢:١٣١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٧:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٢:٢١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٧:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٧:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٧:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٧:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٧:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٧:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٣:١٦١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٧:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٨:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٨:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٨:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٤:١٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٨:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٨:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٨:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٩٠٠:٠٩:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٥:٠١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤١٠٠:٠٩:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٥:١٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٩:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٩:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠٩:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٩:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٤٠٠:١٠:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٦:١٩١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٠:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت رنگریزی روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت رنگریزی روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت رنگریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت رنگریزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت رنگریزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت رنگریزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت رنگریزی

روستای دشت رنگریزی بر روی نقشه

روستای دشت رنگریزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت رنگریزی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دشت رنگریزی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دشت رنگریزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت رنگریزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دشت رنگریزی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت رنگریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت رنگریزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت رنگریزی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت رنگریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دشت رنگریزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت رنگریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت رنگریزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو