جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت رنگریزی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣١
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دشت رنگریزی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت رنگریزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت رنگریزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام علی (ع)
به درستی كه جهاد كردن برای خدا دری است از درهای بهشت كه حق تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده است و نعمتی است كه برای ایشان ذخیره گردانیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت رنگریزی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت رنگریزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت رنگریزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت رنگریزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت رنگریزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٤٢٠٠:١١:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٩٠٠:١١:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣٤٠٠:١٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٦:١٠١٢:٥٢:١٢١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:١١٠٠:١٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:١٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:٥٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٣٩١٢:٥١:٥٠١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٩:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:٠٤١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٩:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:١٧١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٩:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٢٩١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥١:٢٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥١:٢٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٨:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥١:١٩١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥١:١٧١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥١:١٥١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥١:١٤١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥١:١٣١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٥:١٢١٢:٥١:١٣١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٧:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥١:١٤١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٧:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥١:١٧١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٣:٠١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٢٦١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٣٦١٢:٥١:٣٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٧:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠١:١٠١٢:٥١:٣٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٧:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٤٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت رنگریزی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت رنگریزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت رنگریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت رنگریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشت رنگریزی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت رنگریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت رنگریزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت رنگریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت رنگریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت رنگریزی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٠:٥٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٧:٠١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:١٠٠٠:١١:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٧:١٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٠٠٠:١١:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٢٨٠٠:١١:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٦٠٠:١١:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٢:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٢:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٨:١٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٢:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٢:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠١:١٦١٢:٥٨:٤١١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٣:٠٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٣:١٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٣:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٩:١٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٤١٠٠:١٤:٠١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:١٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:١٧٠٠:١٤:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٤:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٥:١١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٥:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٥:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٦:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٦:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٦:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٨:٣١١٣:٠١:٠١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٦٠٠:١٦:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠١:٠٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٦:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٠١:١٤١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٧:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٧:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١١:٠٩١٣:٠١:٢٠١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت رنگریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت رنگریزی روستای دشت رنگریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت رنگریزی روستای دشت رنگریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت رنگریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشت رنگریزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت رنگریزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت رنگریزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت رنگریزی

روستای دشت رنگریزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت رنگریزی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دشت رنگریزی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دشت رنگریزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت رنگریزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت رنگریزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت رنگریزی
زمان پخش اذان زنده به افق دشت رنگریزی
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت رنگریزی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت رنگریزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت رنگریزی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت رنگریزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت رنگریزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت رنگریزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو