جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت ده گا

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت ده گا


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت ده گا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت ده گا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت ده گا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت ده گا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت ده گا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت ده گا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت ده گا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت ده گا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت ده گا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت ده گا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٦٠٠:١٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٨:٢٩١٢:٥١:٥٧١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:١٣٠٠:١٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٣٦١٢:٥١:٤٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٠٠٠:١٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٥١:٣٩١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٥:٥٢١٢:٥١:٣١١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٠١١٢:٥١:٢٣١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:١٢١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٩:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:٣٥١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٤٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٨:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١١:٠٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٨:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:١١١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٨٠٠:٠٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٧:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:١١٠٠:٠٧:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٧:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٧:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٠:٤١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ده گا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ده گا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت ده گا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت ده گا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت ده گا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت ده گا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت ده گا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت ده گا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت ده گا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت ده گا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت ده گا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت ده گا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت ده گا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ده گا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت ده گا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت ده گا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ده گا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١١:٣٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٧:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٧:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٧:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٣:١١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٧:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٧:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٤:١٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٧:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٧:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٧:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٧:٥٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٨:٠١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٨:٠٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٠:١٥١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٣٠٠:١٨:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٩:١٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٨:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٨:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٨:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٨:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٨:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:١١٠٠:١٧:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٩:١٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:١٨٠٠:١٧:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٧:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٢٧٠٠:١٧:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٧:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٧:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٨:٢١١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٧:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٧:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٧:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٧:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٧:٠٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٦:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٧:١١١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣١٠٠:١٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت ده گا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ده گا روستای دشت ده گا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت ده گا روستای دشت ده گا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت ده گا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت ده گا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت ده گا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت ده گا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت ده گا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت ده گا

روستای دشت ده گا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت ده گا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت ده گا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت ده گا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت ده گا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت ده گا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت ده گا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت ده گا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت ده گا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت ده گا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشت ده گا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشت ده گا
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت ده گا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت ده گا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت ده گا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت ده گا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت ده گا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت ده گا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو