جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت درگ

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت درگ


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت درگ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت درگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت درگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت درگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

پرمودا باترا
در آغاز هر كاری، چیزی كه یاد می‌گیرید، مهم‌تر از درآمدی‌ است كه دارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت درگ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت درگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت درگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت درگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت درگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت درگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٤٠٠:١٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٥١٠٠:١٢:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٩:١١١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٨٠٠:١١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٨:١٩١٢:٥٣:١٦١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٥٠٠:١١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٤٢٠٠:١١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٩٠٠:١١:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٦٠٠:١١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٠:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:١٠١٢:٥٢:٤٠١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١١٠٠:١٠:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٠:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٠:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٥٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٩:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١١:٠٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤١٠٠:٠٩:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٢:١٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٩:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٢:١٤١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٩:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٢:١٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٩:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٢:١٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٩:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:١١١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٨:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٢:١١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:١٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١١٠٠:٠٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٢:٢١١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت درگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت درگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت درگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت درگ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت درگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت درگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت درگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت درگ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت درگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت درگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت درگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت درگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت درگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت درگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت درگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت درگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت درگ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٢:١٧١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٨:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٢:١٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٨:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٨:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٩:٠٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٥:١٩١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٩:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٥:٥١١٣:٠٢:١٩١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٢:١٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٩:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٢:١٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٩:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٢:١٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٩:٣٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٩:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٩:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٩:٣٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٩:٤٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٩:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:١٥١٣:٠١:٥١١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٩:٤٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٩:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠١:٣٨١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:١٥٠٠:١٩:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:٥٣١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٩:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠١:٢٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٩:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٩:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:٠٥١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٩:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٩:٣٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠١٠٠:١٩:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٩:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٩:١٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٠:١٠١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:١١٠٠:١٩:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:١٢٠٠:١٩:٠٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:١٣٠٠:١٨:٥٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٧:٤٠١٢:٥٩:٣١١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:١٣٠٠:١٨:٥٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٩:١٧١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٢٠٠:١٨:٤٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:١١٠٠:١٨:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٩:١١١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت درگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت درگ روستای دشت درگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت درگ روستای دشت درگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت درگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت درگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت درگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت درگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت درگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت درگ

روستای دشت درگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت درگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت درگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت درگ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت درگ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت درگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت درگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت درگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت درگ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت درگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت درگ دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشت درگ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت درگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت درگ
زمان پخش اذان زنده به افق دشت درگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت درگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشت درگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت درگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو