جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت خسو

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت خسو


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت خسو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت خسو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت خسو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت خسو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آبراهام لینكلن
چنانچه می خواهی منش كسی را بسنجی، به او قدرت بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت خسو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت خسو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت خسو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت خسو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت خسو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت خسو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٢:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٣:١٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٥٠٠:١١:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٢٠٠:١١:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٤٩٠٠:١١:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٢٦٠٠:١١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٤١١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٨٠٠:١٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٢:٢١١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٠:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٢:١٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:١٧١٢:٥٢:١٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:٣٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٠:٠٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٩:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٩:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥١:٥٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٩:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥١:٥٢١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥١:٥١١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥١:٥٠١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٦:١٤١٢:٥١:٥٠١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٠٠٠:٠٨:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥١:٥١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:٥٢١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥١:٥٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٥٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٨:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥١:٥٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٨:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٢:٠٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٢:١٢١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٠٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:٥١١٢:٥٢:١٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت خسو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت خسو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت خسو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت خسو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت خسو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت خسو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت خسو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت خسو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت خسو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت خسو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت خسو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت خسو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت خسو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت خسو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت خسو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت خسو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت خسو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٢:٤٧١٣:٠١:٥٩١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:١٩١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٨:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٠١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٨:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٨:٤٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٨:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٢:٠١١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٨:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٦:٠٣١٣:٠١:٥٩١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٩:٠١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٦:٣٦١٣:٠١:٥٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٩:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:٥٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٩:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٧:٤٢١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٩:١٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٨:١٥١٣:٠١:٤٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٩:١٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٤٨١٣:٠١:٤٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٩:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٢١١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٩:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٩:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٩:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠١:٢٠١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٩:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١٠٠٠:١٩:٢٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:٠٤١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:١٩٠٠:١٩:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٩:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٩:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٩:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٣:٤٥٠٠:١٩:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٠:١٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٩:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٢٠٠:١٨:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٩:٥١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٨:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٦:١٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٨:٤٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:٤٨١٢:٥٩:٢٦١٩:٣١:٣٩١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٨:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٧:١٩١٢:٥٩:١٢١٩:٣٠:٤١١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٨:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٨:٥٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٨:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٨:٢٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٨:١٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت خسو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت خسو روستای دشت خسو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت خسو روستای دشت خسو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت خسو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت خسو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت خسو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت خسو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت خسو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت خسو

روستای دشت خسو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت خسو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت خسو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت خسو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت خسو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت خسو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت خسو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت خسو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت خسو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت خسو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت خسو
زمان پخش اذان زنده به افق دشت خسو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت خسو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت خسو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت خسو
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت خسو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت خسو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت خسو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو