جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت حسنی2

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت حسنی2


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشت حسنی2)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت حسنی2)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی2)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جیم ران
اگر دلیل كافی داشته باشی به هر كاری توانا خواهی شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت حسنی2

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت حسنی2 ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی2 (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت حسنی2 ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت حسنی2 ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥٣٠٠:١١:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٣٠٠٠:١١:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٨:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٠٧٠٠:١١:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٢١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٢:١٣١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٤٦١٢:٥١:٥٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٩:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٥٧١٢:٥١:٥٣١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:١٠١٢:٥١:٤٧١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١١:٢٤١٢:٥١:٤٢١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٣٩١٢:٥١:٣٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:١٢١٢:٥١:٣٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٨:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥١:٢٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٨:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥١:٢٣١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٨:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٦:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥١:٢٢١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٥:١٨١٢:٥١:٢٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٧:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:١٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥١:٢٨١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥١:٣١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٧:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥١:٣٥١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠١:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥١:٤٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت حسنی2

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت حسنی2

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت حسنی2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت حسنی2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت حسنی2

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت حسنی2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت حسنی2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت حسنی2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت حسنی2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی2

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت حسنی2 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت حسنی2 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی2

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٧:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٢:٢٠١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٧:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٢:٥٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٧:٥٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠١:٣٣١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٣:٥٩١٣:٠١:٣٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٨:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٤:٣٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٨:١٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٠١:٣١١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٨:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:٣٩١٣:٠١:٢٩١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٨:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٦:١٣١٣:٠١:٢٦١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٨:٣٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٢٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٨:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٧:٢٠١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٨:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٧:٥٣١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٨:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٨:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٩:٠٠١٣:٠١:٠٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٨:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٨:٤٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٨:٤٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢١:١٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٨:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٠:١٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣١٠٠:١٨:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٨:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٤١٠٠:١٨:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٣:٥٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٨:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٤٨٠٠:١٨:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٨:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٩:١٠١٩:٣٢:٢٨١٩:٤٩:٥١٠٠:١٨:١١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٨:٥٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٥١٠٠:١٨:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٧:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٧:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٨:١٥١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٧:٤٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت حسنی2

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی2 روستای دشت حسنی2 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی2 روستای دشت حسنی2 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت حسنی2 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت حسنی2

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت حسنی2 موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت حسنی2 برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت حسنی2

روستای دشت حسنی2 بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی2

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت حسنی2
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشت حسنی2 + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت حسنی2 + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی2 + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت حسنی2

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت حسنی2
افق شرعی امروز فردا دشت حسنی2 دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشت حسنی2
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشت حسنی2 دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت حسنی2
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت حسنی2 دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت حسنی2
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت حسنی2 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی2 یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو