جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت حسنی1

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت حسنی1


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دشت حسنی1)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت حسنی1)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی1)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت حسنی1

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت حسنی1 ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی1 (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت حسنی1 ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت حسنی1 ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥١٠٠:١١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٥١١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢٨٠٠:١١:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٠٥٠٠:١٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٦:١٢١٢:٥٢:١٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٢١٠٠:١٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٢١١٢:٥٢:١٠١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٠:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٤٢١٢:٥١:٥٦١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:٥٠١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:٠٦١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:٢٠١٢:٥١:٣٩١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٩:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٣٥١٢:٥١:٣٥١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٩:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٣١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٨:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٨:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥١:٢٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٨:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥١:٢٢١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٨:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥١:٢١١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٨:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥١:١٩١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٨:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥١:١٩١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٧:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٤١٢:٥١:١٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥١:٢٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٢١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥١:٢٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥١:٢٥١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٢٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥١:٣٢١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥١:٣٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠١:١٢١٢:٥١:٤٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٧:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥١:٤٥١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٠٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی1

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی1 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت حسنی1 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت حسنی1

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت حسنی1

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت حسنی1 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت حسنی1 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشت حسنی1

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشت حسنی1

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت حسنی1 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشت حسنی1 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت حسنی1 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی1

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت حسنی1 قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت حسنی1 دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی1

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٧:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٧:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٧:١٠١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٣٠٠٠:١٦:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٢٥٠٠:١٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:١٩٠٠:١٦:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣١:٠٣١٢:٥٦:١٩١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:١٢٠٠:١٦:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٦:٠١١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٦:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٥:٤٣١٩:١٨:٥٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:١٥:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٥:٢٥١٩:١٧:٥٢١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٥:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٣:٠٢١٢:٥٥:٠٦١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٤٢٠٠:١٥:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٤:٤٧١٩:١٥:٣٧١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٥:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٤:٠٠١٢:٥٤:٢٨١٩:١٤:٢٩١٩:٣١:٢٣٠٠:١٤:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٤:٠٨١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:١٤٠٠:١٤:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١٢:٥٣:٤٨١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٤:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٥:٢٧١٢:٥٣:٢٨١٩:١١:٠٣١٩:٢٧:٥٣٠٠:١٤:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٥:٥٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٤٣٠٠:١٣:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٢:٤٧١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٣٢٠٠:١٣:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٢١٠٠:١٣:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٢٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٠٩٠٠:١٣:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥١:٤٤١٩:٠٥:١٢١٩:٢١:٥٨٠٠:١٢:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٣٨:١٩١٢:٥١:٢٣١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٠:٤٦٠٠:١٢:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥١:٠٢١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٣٤٠٠:١٢:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٢٢٠٠:١١:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٣٩:٤٤١٢:٥٠:١٩١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:١٠٠٠:١١:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٠:١٣١٢:٤٩:٥٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٥:٥٨٠٠:١١:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٠:٤١١٢:٤٩:٣٦١٨:٥٨:٠٥١٩:١٤:٤٦٠٠:١٠:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤١:١٠١٢:٤٩:١٤١٨:٥٦:٥٣١٩:١٣:٣٤٠٠:١٠:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤١:٣٨١٢:٤٨:٥٣١٨:٥٥:٤٢١٩:١٢:٢٢٠٠:١٠:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٢:٠٧١٢:٤٨:٣١١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:١٠٠٠:٠٩:٥٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٢:٣٦١٢:٤٨:١٠١٨:٥٣:١٩١٩:٠٩:٥٨٢٣:٣٩:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٣:٠٥١١:٤٧:٤٩١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٨:٤٦٢٣:٠٩:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت حسنی1

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی1 روستای دشت حسنی1 در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشت حسنی1 روستای دشت حسنی1 بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت حسنی1 را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت حسنی1

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت حسنی1 موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت حسنی1 برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت حسنی1

روستای دشت حسنی1 بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی1

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت حسنی1
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشت حسنی1 + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشت حسنی1 + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت حسنی1 + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت حسنی1

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت حسنی1 دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشت حسنی1
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشت حسنی1 ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت حسنی1
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت حسنی1 دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دشت حسنی1 دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت حسنی1
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت حسنی1

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت حسنی1 یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو