جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت اهو

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دشت اهو


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٥:٣٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت اهو (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای دشت اهو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دشت اهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت اهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت اهو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت اهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت اهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت اهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت اهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت اهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٧:١٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٧:١٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٦:٥١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٢:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٢:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٨:١٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢١:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥١٠٠:٢١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١٦٠٠:٢١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١١:٢٠١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٠:٥١١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت اهو

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دشت اهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت اهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت اهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دشت اهو

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت اهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت اهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت اهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت اهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت اهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت اهو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٨:٣٤١٢:٠٢:٣٥١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٣:١٢٢٣:٢٣:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٩:٠٩١٢:٠٢:١٤١٨:٠٤:٥٠١٨:٢١:٥٥٢٣:٢٢:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٥:٥٩:٤٤١٢:٠١:٥٣١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٠:٣٨٢٣:٢٢:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٠١:٣٢١٨:٠٢:١٧١٨:١٩:٢٢٢٣:٢٢:٠٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٠:٥٥١٢:٠١:١٢١٨:٠١:٠٠١٨:١٨:٠٥٢٣:٢١:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠١:٣١١٢:٠٠:٥١١٧:٥٩:٤٤١٨:١٦:٤٩٢٣:٢١:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٠٠:٣١١٧:٥٨:٢٨١٨:١٥:٣٤٢٣:٢١:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٠:١٢١٧:٥٧:١٣١٨:١٤:١٨٢٣:٢٠:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٣:١٩١١:٥٩:٥٢١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:٠٣٢٣:٢٠:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٣:٥٦١١:٥٩:٣٣١٧:٥٤:٤٢١٨:١١:٤٨٢٣:٢٠:١٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٩:١٤١٧:٥٣:٢٨١٨:١٠:٣٤٢٣:١٩:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٥:١٠١١:٥٨:٥٥١٧:٥٢:١٣١٨:٠٩:٢٠٢٣:١٩:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٥:٤٧١١:٥٨:٣٧١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٨:٠٧٢٣:١٩:١٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٨:١٩١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٦:٥٤٢٣:١٩:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٨:٠١١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٥:٤٢٢٣:١٨:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٧:٤١١١:٥٧:٤٤١٧:٤٧:٢١١٨:٠٤:٣٠٢٣:١٨:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٨:١٩١١:٥٧:٢٧١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٣:١٩٢٣:١٨:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٧:١١١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٢:٠٩٢٣:١٧:٥١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٠٩:٣٧١١:٥٦:٥٥١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٠:٥٩٢٣:١٧:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٠:١٦١١:٥٦:٤٠١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٥٠٢٣:١٧:١٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٠:٥٦١١:٥٦:٢٥١٧:٤١:٢٧١٧:٥٨:٤١٢٣:١٧:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١١:٣٦١١:٥٦:١٠١٧:٤٠:١٨١٧:٥٧:٣٣٢٣:١٦:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٢:١٦١١:٥٥:٥٦١٧:٣٩:١٠١٧:٥٦:٢٦٢٣:١٦:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٢:٥٧١١:٥٥:٤٣١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٦:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٣:٣٩١١:٥٥:٣٠١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٤:١٥٢٣:١٦:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٤:٢٠١١:٥٥:١٨١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٣:١٠٢٣:١٥:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٥:٠٢١١:٥٥:٠٦١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٢:٠٧٢٣:١٥:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٥:٤٥١١:٥٤:٥٦١٧:٣٣:٤١١٧:٥١:٠٤٢٣:١٥:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٦:٢٧١١:٥٤:٤٥١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:٠٢٢٣:١٥:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٧:١١١١:٥٤:٣٦١٧:٣١:٣٦١٧:٤٩:٠٢٢٣:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت اهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت اهو روستای دشت اهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دشت اهو روستای دشت اهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت اهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت اهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت اهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت اهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت اهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت اهو

روستای دشت اهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت اهو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت اهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت اهو
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دشت اهو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای دشت اهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت اهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت اهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت اهو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت اهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت اهو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت اهو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت اهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دشت اهو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت اهو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت اهو
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت اهو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت اهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو