جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دشت آبادعلیا


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٢١
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٣

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دشت آبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دشت آبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت آبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
دست خود را به لباس كسی كه آن را نمی‌پوشی (‌متعلّق به تو نیست)‌ مسح نكن (دست خیس خود را با آن خشك مكن.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت آبادعلیا

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت آبادعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٨:٤١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٥١١٣:١٨:٣١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٨:٢١١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٨:١٢٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٣:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٧:٥٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٢:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٢:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣١:٣٩١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٧:٢١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣١:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٧:١٦٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣١:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٧:١٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٦:١١١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٠:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٥:٢١١٣:١٧:٠١٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٤:٣١١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٠:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٦:٥٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٠:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٦:٥٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٠:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:١١١٣:١٦:٥٦٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٢٧١٣:١٦:٥٦٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٦:٥٧٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٩:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٦:٥٨٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٣:١٧:٠٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٨:٤٥١٣:١٧:٠٢٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١٧:٠٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٧:٣٣١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:٥٩١٣:١٧:١٣٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٧:١٧٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٩:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٥٦١٣:١٧:٢٣٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادعلیا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادعلیا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادعلیا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥٤١٧:٢١:١١١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٨:٣٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٤١٧:٢١:٥١١٧:٤١:٢٣٢٣:٣٩:٠٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٢:٣١١٧:٤٢:٠٣٢٣:٣٩:٣٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٢٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٤٤٢٣:٤٠:٠٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٥١١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٣:٢٧٢٣:٤٠:٣٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٩١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:١٠٢٣:٤١:٠٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٧١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٤٢٣:٤١:٣٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١٥١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:٠٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٤٢١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:٢٦٢٣:٤٢:٣٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٦:٠٩١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٧:١٣٢٣:٤٣:٠١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣٥١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤٣:٢٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٠١١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٤٩٢٣:٤٣:٥٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٤:٢٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٥١١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٤:٥٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١٥١٧:٣٢:٠٢١٧:٥١:١٩٢٣:٤٥:١٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:١٠٢٣:٤٥:٤٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٩:٠١١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٠١٢٣:٤٦:١١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٤١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٥٤٢٣:٤٦:٣٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٥١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٧:٠١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٣٩٢٣:٤٧:٢٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٠:٢٧١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:٣٣٢٣:٤٧:٤٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٢٥١٢:٣٠:٤٧١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:٢٧٢٣:٤٨:١١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٠٧١٢:٣١:٠٦١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٢١٢٣:٤٨:٣٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢٤١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:١٦٢٣:٤٨:٥٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٢٦١٢:٣١:٤٢١٧:٤١:١٥١٨:٠٠:١١٢٣:٤٩:١٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣١:٥٩١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٩:٣٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢١:٣٨١٢:٣٢:١٥١٧:٤٣:٠٩١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٥٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:١٢١٢:٣٢:٣٠١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٢:٥٦٢٣:٥٠:١٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٠:٤٤١٢:٣٢:٤٥١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٥٢٢٣:٥٠:٣٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٠:١٤١٢:٣٢:٥٩١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٤٧٢٣:٥٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادعلیا

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:١٠١٢:١٨:٥٥١٧:١٧:٤١١٧:٣٧:١٦٢٣:٣٥:٣٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٣٩١٢:١٩:٢٥١٧:١٨:١٣١٧:٣٧:٤٧٢٣:٣٦:٠٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢١:٠٧١٢:١٩:٥٥١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:٢٠٢٣:٣٦:٣٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٠:٢٥١٧:١٩:٢٠١٧:٣٨:٥٤٢٣:٣٧:٠٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٠:٥٥١٧:١٩:٥٥١٧:٣٩:٢٩٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢١:٢٥١٧:٢٠:٣٢١٧:٤٠:٠٦٢٣:٣٨:٠٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥٤١٧:٢١:١١١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٨:٣٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٤١٧:٢١:٥١١٧:٤١:٢٣٢٣:٣٩:٠٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٢:٣١١٧:٤٢:٠٣٢٣:٣٩:٣٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٢٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٤٤٢٣:٤٠:٠٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٥١١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٣:٢٧٢٣:٤٠:٣٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٩١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:١٠٢٣:٤١:٠٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٧١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٤٢٣:٤١:٣٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١٥١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:٠٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٤٢١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:٢٦٢٣:٤٢:٣٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٦:٠٩١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٧:١٣٢٣:٤٣:٠١
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣٥١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤٣:٢٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٠١١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٤٩٢٣:٤٣:٥٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٤:٢٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٥١١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٤:٥٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١٥١٧:٣٢:٠٢١٧:٥١:١٩٢٣:٤٥:١٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:١٠٢٣:٤٥:٤٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٩:٠١١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٠١٢٣:٤٦:١١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٤١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٥٤٢٣:٤٦:٣٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٥١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٧:٠١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٣٩٢٣:٤٧:٢٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٠:٢٧١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:٣٣٢٣:٤٧:٤٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٢٥١٢:٣٠:٤٧١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:٢٧٢٣:٤٨:١١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٠٧١٢:٣١:٠٦١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٢١٢٣:٤٨:٣٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢٤١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:١٦٢٣:٤٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت آبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت آبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت آبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت آبادعلیا

روستای دشت آبادعلیا بر روی نقشه

روستای دشت آبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت آبادعلیا
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت آبادعلیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت آبادعلیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دشت آبادعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشت آبادعلیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت آبادعلیا دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دشت آبادعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو