جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دشت آبادعلیا

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١١

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای دشت آبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دشت آبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت آبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت آبادعلیا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت آبادعلیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادعلیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادعلیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٠:٥١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٠:٣٦١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٠:٢٢١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٧:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٨:١٥١٣:٢٠:٠٨١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٧:٠٤١٣:١٩:٥٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٩:٤٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:١٤٠٠:٣٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٩:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٩:١٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٢٦١٣:١٩:٠٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٧٠٦:٤١:١٨١٣:١٨:٥٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٤:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:١٢١٣:١٨:٤٣١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٨:٣٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٤:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٨:٠١١٣:١٨:٢٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٤:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٨:١٣١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٣٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٧:٥٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٣:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٥١١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٢:٥١١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٢:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٥٢١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٢:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٧:٢١٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣١:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٧:١٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣١:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٧:١٢٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٣١:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣١:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٧:٠١٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٦:٥٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٦:٥٦٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادعلیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادعلیا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دشت آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادعلیا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دشت آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادعلیا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٩:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٩:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٩:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:١٦٠٠:٤٠:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٤٠:١٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٤٠:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣١:٠٢١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٤٠:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:١٢٠٠:٤٠:٣٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٤٠:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٤٠:٥١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٤٠:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٦:٥٠٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٤١:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:١١١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٤١:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٤١:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٦:٣٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٤١:١١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٤١:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٦:١٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٤١:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢٦:١١٢٠:١٣:١٤٢٠:٣١:٥٩٠٠:٤١:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٦:٠٣٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٤١:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٥:٥٣٢٠:١١:١٥٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٤١:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٤٠:٤٥١٣:٢٥:٤٤٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٤١:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٤١:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٤١:١٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٥:١٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤١:٠٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٥:٠٠٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٤١:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:٤١:٠٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٤:٣٥٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٤٠:٥٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٥:٣٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٤٠:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٦:١٧١٣:٢٤:٠٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٤٥٠٠:٤٠:٤٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٦:٥٨١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٠:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٣٩١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادعلیا روستای دشت آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت آبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت آبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت آبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت آبادعلیا

روستای دشت آبادعلیا بر روی نقشه

روستای دشت آبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت آبادعلیا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دشت آبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشت آبادعلیا
زمان پخش اذان زنده به افق دشت آبادعلیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت آبادعلیا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دشت آبادعلیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دشت آبادعلیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت آبادعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت آبادعلیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشت آبادعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو