جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دشت آبادسفلی


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:١٩
اذان مغرب: ١٧:٥٨:١٩
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دشت آبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دشت آبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت آبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

جان ماكسول
رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت آبادسفلی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشت آبادسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٨:٤٠١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٨:٢٩١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٤:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٨:٢٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٤١١٣:١٨:١٠٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٧:٥٣٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٣٧١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٧:١٥٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٧:١٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣١:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٧:٠١١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣١:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٥:١٨١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٣:٤١١٣:١٦:٥٦٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥٥١٣:١٦:٥٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٠:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٦:٥٥٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٠:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢١:٢٥١٣:١٦:٥٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٦:٥٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٠:٠١١٣:١٦:٥٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٣:١٦:٥٩٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٨:٤٣١٣:١٧:٠١٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٨:٠٦١٣:١٧:٠٤٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٧:٣١١٣:١٧:٠٨٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٦:٥٧١٣:١٧:١٢٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٩:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٦:٢٤١٣:١٧:١٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٩:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادسفلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادسفلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادسفلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥٣١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤١٢٣:٣٨:٣٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٣١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٩:٠٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٢١٧:٢٢:٢٩١٧:٤٢:٠١٢٣:٣٩:٣٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٢١١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٤٢٢٣:٤٠:٠٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٤٩١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٢٤٢٣:٤٠:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٨١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٤:٠٨٢٣:٤١:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤١:٣٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١٣١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٤١١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٦:٠٧١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:١٠٢٣:٤٣:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٦:٥٩١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٤٧٢٣:٤٣:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢٦٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤٤:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٤٩١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤٤:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١٣١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٦٢٣:٤٥:١٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٥:٤٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٩:٠٠١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٥٩٢٣:٤٦:٠٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٢١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٦:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٤١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٦:٥٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٥١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٣:٢٥١٢:٣٠:٤٦١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٨:١٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:٠٧١٢:٣١:٠٥١٧:٣٩:١٩١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢٣١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:١٤٢٣:٤٨:٥٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٢٦١٢:٣١:٤١١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٩:١٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣١:٥٨١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:٠٤٢٣:٤٩:٣٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢١:٣٨١٢:٣٢:١٤١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٥٩٢٣:٤٩:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢١:١٢١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٠:٤٤١٢:٣٢:٤٤١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٣:٥٠٢٣:٥٠:٣١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٠:١٤١٢:٣٢:٥٧١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٤:٤٥٢٣:٥٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادسفلی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:١٠١٢:١٨:٥٤١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:١٤٢٣:٣٥:٣٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٠:٣٩١٢:١٩:٢٤١٧:١٨:١٠١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٦:٠٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:٢١:٠٧١٢:١٩:٥٤١٧:١٨:٤٣١٧:٣٨:١٨٢٣:٣٦:٣٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٠:٢٤١٧:١٩:١٧١٧:٣٨:٥٢٢٣:٣٧:٠٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٠:٥٤١٧:١٩:٥٣١٧:٣٩:٢٧٢٣:٣٧:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٢:٢١١٢:٢١:٢٤١٧:٢٠:٣٠١٧:٤٠:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢١:٥٣١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤١٢٣:٣٨:٣٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٢:٢٣١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٩:٠٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٢:٥٢١٧:٢٢:٢٩١٧:٤٢:٠١٢٣:٣٩:٣٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٢١١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٤٢٢٣:٤٠:٠٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٣:٤٩١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٢٤٢٣:٤٠:٣٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٤:١٨١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٤:٠٨٢٣:٤١:٠٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤١:٣٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١٣١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٠٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٤١١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٣١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٦:٠٧١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:١٠٢٣:٤٣:٠٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٦:٥٩١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٤٧٢٣:٤٣:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٦٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤٤:٢٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٧:٤٩١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤٤:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١٣١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٦٢٣:٤٥:١٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٩:٠٠١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٥٩٢٣:٤٦:٠٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٩:٢٢١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٦:٣٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٩:٤٤١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٥١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٤٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٣:٢٥١٢:٣٠:٤٦١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٨:١٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:٠٧١٢:٣١:٠٥١٧:٣٩:١٩١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣١:٢٣١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:١٤٢٣:٤٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت آبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت آبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت آبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت آبادسفلی

روستای دشت آبادسفلی بر روی نقشه

روستای دشت آبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت آبادسفلی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشت آبادسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشت آبادسفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت آبادسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشت آبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دشت آبادسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت آبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشت آبادسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت آبادسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو