جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دشت آبادسفلی

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١٠

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای دشت آبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دشت آبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت آبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت آبادسفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت آبادسفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت آبادسفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادسفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٥١١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٠:٣٥١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٩:٢٥١٣:٢٠:٢١١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٧:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٨:١٣١٣:٢٠:٠٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٣٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٩:٥٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٥:٥١١٣:١٩:٤١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٦:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٤:٤١١٣:١٩:٢٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٩:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٥:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٩:٠٤١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٥:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٤٠٦:٤١:١٦١٣:١٨:٥٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٤:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:١٠١٣:١٨:٤٢١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٨:٣١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:٢١١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٨:١٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:٣٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٣:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٧:٥٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٢:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣١:٥٠١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٢:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٧:١٥٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:١٠٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٣١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٢١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٦:٥٦٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٦:٥٥٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت آبادسفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دشت آبادسفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دشت آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادسفلی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دشت آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادسفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٩:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٩:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:١٦٠٠:٤٠:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٤٠:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٤٠:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٤٠:٣٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣١:٤١١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:١٢٠٠:٤٠:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٤٠:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٦:٥٧٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٤٠:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٤٠:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٦:٤٩٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٤١:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٤١:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٤١:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٤١:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٤١:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٦:١٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٤١:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٦:١٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣١:٥٩٠٠:٤١:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٦:٠١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٤١:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٥:٥٢٢٠:١١:١٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٤١:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٤٠٦:٤٠:٤٣١٣:٢٥:٤٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٤١:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤١:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٠٧١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٤١:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٥:١٠٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤١:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٤١:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:١١١٣:٢٤:٤٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:١٦٠٠:٤٠:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٠:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٤٠:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٦:١٥١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠١:٢٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:٤٠:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:٤٠:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دشت آبادسفلی روستای دشت آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت آبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت آبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت آبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت آبادسفلی

روستای دشت آبادسفلی بر روی نقشه

روستای دشت آبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت آبادسفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دشت آبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشت آبادسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دشت آبادسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشت آبادسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت آبادسفلی
افق شرعی امروز فردا دشت آبادسفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشت آبادسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت آبادسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت آبادسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت آبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو