جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشتی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دشتی

اذان صبح: ٠٥:١١:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:١٠

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای دشتی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دشتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جان. اف. كندی
هنگامی كه قدرت، توجه انسان را محدود می‌سازد، سروده، توانگری و گوناگونی وجودش را به او یادآور می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشتی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دشتی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٨:١٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٨:٥٣٠٠:١٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٨:٠١١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣١:٥٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٠٦٠٠:١٧:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٣٠٠:١٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٦:٤١١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٦:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٢١٠٠:١٥:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٦:١٨١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٥:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٠٥٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٤:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٥:١٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٥:٠٤١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٤:٥٧١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:١٢٠٠:١٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٤:٥١١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٣:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١١٠٦:١٦:١٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٠٠٠٠:١٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٣٦٠٠:١٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:١٢٠٠:١٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٢:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:١١١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٣٨٠٠:١١:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٣٥١٢:٥٤:٢١١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:١٥٠٠:١١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دشتی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای دشتی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دشتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای دشتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دشتی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دشتی روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای دشتی روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دشتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دشتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای دشتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دشتی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٠:٥٤١٢:٠٥:٠٨١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٦:١٨٢٣:٥٦:٤١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٣٤٠٦:٥٩:٤٧١٣:٠٤:٥٠١٩:١٠:١٨١٩:٢٦:٤٩٠٠:٢٦:٢١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٤٠٦:٥٨:٤١١٣:٠٤:٣٢١٩:١٠:٤٩١٩:٢٧:٢٠٠٠:٢٦:٠١
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٣٠٦:٥٧:٣٤١٣:٠٤:١٤١٩:١١:١٩١٩:٢٧:٥١٠٠:٢٥:٤١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٢٠٦:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٥٦١٩:١١:٥٠١٩:٢٨:٢١٠٠:٢٥:٢٠
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥١٠٦:٥٥:٢١١٣:٠٣:٣٨١٩:١٢:٢٠١٩:٢٨:٥٢٠٠:٢٥:٠٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٣:٢٠١٩:١٢:٥٠١٩:٢٩:٢٣٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٧٠٦:٥٣:٠٨١٣:٠٣:٠٢١٩:١٣:٢٠١٩:٢٩:٥٤٠٠:٢٤:١٨
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٢:٠١١٣:٠٢:٤٣١٩:١٣:٥١١٩:٣٠:٢٥٠٠:٢٣:٥٧
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٠:٥٥١٣:٠٢:٢٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٠:٥٦٠٠:٢٣:٣٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥١٠٦:٤٩:٤٩١٣:٠٢:٠٧١٩:١٤:٥١١٩:٣١:٢٧٠٠:٢٣:١٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٩٠٦:٤٨:٤٣١٣:٠١:٤٩١٩:١٥:٢١١٩:٣١:٥٨٠٠:٢٢:٥٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠١:٣٢١٩:١٥:٥١١٩:٣٢:٢٩٠٠:٢٢:٣٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٤٠٦:٤٦:٣١١٣:٠١:١٤١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٠٠٠٠:٢٢:١١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٠:٥٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٣:٣١٠٠:٢١:٥٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٤:٢١١٣:٠٠:٣٩١٩:١٧:٢٢١٩:٣٤:٠٣٠٠:٢١:٢٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٣:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:١٧:٥٣١٩:٣٤:٣٤٠٠:٢١:٠٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٠:٠٥١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٠٦٠٠:٢٠:٤٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤١:٠٩١٢:٥٩:٤٩١٩:١٨:٥٤١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٠:٠٥١٢:٥٩:٣٢١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:١٠٠٠:٢٠:٠٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٣٩:٠٢١٢:٥٩:١٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٦:٤٢٠٠:١٩:٤٦
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٨:٠٠١٢:٥٩:٠١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:١٥٠٠:١٩:٢٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٦:٥٨١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٧:٤٧٠٠:١٩:٠٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٥:٥٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٨:٤٦
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٨:١٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٨:٥٣٠٠:١٨:٢٦
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٨:٠١١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٠٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٧:٤٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣١:٥٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٧:٢٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٠٦٠٠:١٧:١٠
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٦:٥١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٣٠٠:١٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دشتی روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای دشتی روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتی

روستای دشتی بر روی نقشه

روستای دشتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دشتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دشتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشتی
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ دشتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دشتی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشتی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دشتی
افق شرعی امروز فردا دشتی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو