جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشتی

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشتی


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دشتی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

كرك داگلاس
برای رسیدن به هر چیزی باید شجاعت شكست خوردن را داشته باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشتی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشتی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٩:١٢١٢:٥١:١٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٠٦٠٠:١٠:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:١٩١٢:٥١:٠٩١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤١٠٠:١٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:٢٧١٢:٥١:٠٠١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٠:٥١١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٣:١٨١٢:٥٠:٢١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٢:٣١١٢:٥٠:١٥١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣١٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:١٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٠:١٧١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٧:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٩:٣٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٩:٥٢١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٨٠٠:٠٧:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٩:٥٠١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١١٠٠:٠٧:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٧:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٦:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٦:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٦:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٠:٠١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:١٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٠:١١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشتی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشتی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١١:٤٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٦:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٢:١٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٦:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٦:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٣:١٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٦:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٥١١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٧:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٧:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٧:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٩:٥١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٧:١٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٧:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٢٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٨٠٠:١٧:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٧:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:١٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٧:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٩:١٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٧:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٧:٣٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:١٩٠٠:١٧:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:١٨١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٧:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٧:٢٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٤٣٠٠:١٧:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٧:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٧:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٣١:٤٠١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٧:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٧:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٦:٥٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٦:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٦:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٦:٣٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٦:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٦:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتی روستای دشتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتی روستای دشتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتی

روستای دشتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشتی
افق شرعی امروز فردا دشتی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشتی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشتی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشتی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشتی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشتی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو