جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشتو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشتو


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دشتو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشتو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَشتها
روان مردِ دُر وَند [= دروغ پرست، دیو پرست، گمراه، ناپاك] در نخستین گام به پایگاه اندیشه‌ی بد درآید. پس در دومین گام به پایگاه گفتار بد درآید. سپس در سومین گام به پایگاه كردار بد درآید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشتو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشتو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٥:١٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:٠٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٧:٢٠١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٦:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٣:٣٢١٢:٤٧:١١١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٣٣٠٠:٠٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٢:٤١١٢:٤٧:٠٢١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٠٩٠٠:٠٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٥٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١١:٠٠١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٠:١١١٢:٤٦:٣٩١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:١١٠٠:٠٤:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٦:١٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٤:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٦:١٠١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٦:٠٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٣:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٥٢٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٢٩٠٠:٠٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٥:٥٦١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٣:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٥:٥٥١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠١:١٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٢:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٥:٥٥١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٥:٥٧١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٢:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٦:٠١١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٦:٠٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٦:٠٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٦:١١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٤٦:١٦١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٦:٢١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشتو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دشتو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشتو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٢:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٤١٠٠:١٢:٥٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٢:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٣:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٣:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٣:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٣:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١١:٣١١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٣:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٣:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٣:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٣:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٣:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٤:١٢١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٣:٤١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥٠٠٠:١٣:٤٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٥:١٦١٢:٥٥:٣١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٣:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:١٥٠٠:١٣:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٥:١٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٢٦٠٠:١٣:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٥١١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٣:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٣:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٤:٤١١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٣١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٣:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٤:١٩١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:١١٠٠:١٣:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:١٥٠٠:١٣:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:١٨٠٠:١٣:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٣:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢١:٢٨١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٢:٥٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٣:١٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٣٠٠:١٢:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٢:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٢:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٢:٣٣١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٢١٠٠:١٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتو روستای دشتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتو روستای دشتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشتو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتو

روستای دشتو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دشتو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دشتو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشتو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشتو
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشتو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشتو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دشتو دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشتو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشتو
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشتو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو