جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشتاباد

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دشتاباد

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٢٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتاباد (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای دشتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دشتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
پیش از آنكه كاری بكنی، باید كسی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتاباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتاباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشتاباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٤٦١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٤٠٢٣:٥٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٧:٣٨١٢:٣٤:٠٨١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:١٧٢٣:٥٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٥:٣٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٣٠٢٣:٥٢:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٣:٢٧١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٠٧٢٣:٥٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٤٥٢٣:٥٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٢٢٢٣:٥١:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٢:٥١١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥١:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٠:٣٣١٢:٣٢:٣٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥١:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:١٥٢٣:٥٠:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٢:١٨١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٥٣٢٣:٥٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣١:٥٨١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٠:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣١:٤٩١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٤٩:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣١:٤١١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٩:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣١:٣٣١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٩:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٣:١٥١٢:٣١:٢٥١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٤٤٢٣:٤٩:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣١:١٩١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥١:٣٤١٢:٣١:١٢١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٨:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣١:٠٧١٩:١١:٥١١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣١:٠١١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٨:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٠:٥٧١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٠:٥٣١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٠:٤٩١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٠:٤٧١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٠:٤٣١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٧:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٠:٤٢١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دشتاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دشتاباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشتاباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشتاباد روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشتاباد روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشتاباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٦:١٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٩:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٦:٢٦١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٠:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٣٧:٠١١٢:٣٦:٣٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٢١٢٣:٥٠:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٢٩٢٣:٥٠:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٧٢٣:٥٠:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٧:١٧١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥١:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٨:١١١٢:٣٧:٣٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥١:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٧:٤٢١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥١:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥١:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٢:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٨:١٧١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٣٢٣:٥٢:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٥١٢٣:٥٢:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٢:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٢:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤١:١٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٣:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٩:١٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٢٧٢٣:٥٣:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٢:٠٦١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٣:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٣:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥٤:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٤:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٤:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٤:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٥:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٥:٣٠١٢:٤٠:١٥١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٥:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٠:٢١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٥:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٥:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٥:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٥:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٠:٤١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٦:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٠٠٢٣:٥٦:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتاباد

روستای دشتاباد بر روی نقشه

روستای دشتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتاباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دشتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشتاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشتاباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشتاباد
زمان پخش اذان زنده به افق دشتاباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشتاباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دشتاباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشتاباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشتاباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو