جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشتاباد

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دشتاباد


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٥
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتاباد (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای دشتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
دمساز طبع درشت‌خو، چونان سوار بر شتر چموش است كه اگر افسارش را بكشد، بینی‌اش بریده شود و اگر رهایش كند، از اختیارش به‌در می‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتاباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشتاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٢:١٦١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٠:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٣١:٥٧١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٥٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣١:٤٨١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣١:٤٠١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣١:٣٢١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٢٥١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٢:١٣١٢:٣١:١٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٨:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:١٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣١:٠٧١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٨:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣١:٠١١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٨:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٠:٥٧١٩:١٣:١٥١٩:٣١:١١٢٣:٤٨:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٥٣١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٧:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٤٩١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٤٧١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٠٨٢٣:٤٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٤٧٢٣:٤٧:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٠:٤٣١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٤٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٠:٤١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٠:٤١١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٦:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٠:٤٣١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٤٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤١:١٩١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠١٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣١:٠٢١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣١:٠٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشتاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دشتاباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٤٦٢٣:٥٦:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٣٦:٤٩١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٦:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٨:١٨١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٥٦:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣٦:١٦١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٨٢٣:٥٥:٥٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٩:٢١١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٢١٢٣:٥٥:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٣٥:٤١١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:١٣٢٣:٥٥:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٠:٢٣١٢:٣٥:٢٤١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٠٥٢٣:٥٥:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٠:٥٤١٢:٣٥:٠٦١٨:٥٨:٥١١٩:١٥:٥٦٢٣:٥٥:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١١:٢٥١٢:٣٤:٤٧١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٤٧٢٣:٥٤:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٥٦١٢:٣٤:٢٨١٨:٥٦:٣٥١٩:١٣:٣٨٢٣:٥٤:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٢:٢٦١٢:٣٤:٠٩١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٢٨٢٣:٥٤:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٢:٥٧١٢:٣٣:٥٠١٨:٥٤:١٧١٩:١١:١٧٢٣:٥٤:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٣:٣٠١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٠٦٢٣:٥٣:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٣٣:١١١٨:٥١:٥٨١٩:٠٨:٥٥٢٣:٥٣:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٤:٢٧١٢:٣٢:٥٠١٨:٥٠:٤٧١٩:٠٧:٤٤٢٣:٥٣:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٣٢:٣٠١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٥:٢٧١٢:٣٢:٠٩١٨:٤٨:٢٦١٩:٠٥:٢٠٢٣:٥٢:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٥:٥٧١٢:٣١:٤٩١٨:٤٧:١٤١٩:٠٤:٠٧٢٣:٥٢:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٦:٢٦١٢:٣١:٢٨١٨:٤٦:٠٣١٩:٠٢:٥٥٢٣:٥٢:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٦:٥٦١٢:٣١:٠٧١٨:٤٤:٥١١٩:٠١:٤٢٢٣:٥١:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٧:٢٦١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٢٩٢٣:٥١:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٠:٢٤١٨:٤٢:٢٧١٨:٥٩:١٦٢٣:٥١:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:١٨:٢٥١٢:٣٠:٠٣١٨:٤١:١٤١٨:٥٨:٠٣٢٣:٥١:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٨:٥٥١٢:٢٩:٤١١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٦:٤٩٢٣:٥٠:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:١٩:٢٤١٢:٢٩:٢٠١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٣٦٢٣:٥٠:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:١٩:٥٤١٢:٢٨:٥٨١٨:٣٧:٣٦١٨:٥٤:٢٣٢٣:٥٠:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٠:٢٤١٢:٢٨:٣٧١٨:٣٦:٢٤١٨:٥٣:١٠٢٣:٤٩:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٠:٥٤١٢:٢٨:١٥١٨:٣٥:١١١٨:٥١:٥٦٢٣:٤٩:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢١:٢٤١٢:٢٧:٥٤١٨:٣٣:٥٨١٨:٥٠:٤٣٢٣:٤٩:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢١:٥٤١٢:٢٧:٣٣١٨:٣٢:٤٥١٨:٤٩:٣٠٢٣:١٨:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٢:٢٤١١:٢٧:١١١٧:٣١:٣٣١٧:٤٨:١٧٢٢:٤٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتاباد

روستای دشتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتاباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشتاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دشتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دشتاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دشتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دشتاباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دشتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دشتاباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشتاباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو