جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دشتاباد

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دشتاباد


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١١
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٥٠

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشتاباد (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای دشتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دشتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه پدر و مادر خود را راضی كند، حقیقتاً‌ خداوند را نیز راضی كرده است و كسی كه پدر و مادر خود را خشمگین سازد، حقیقتاً خدا را خشمگین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشتاباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشتاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دشتاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشتاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٢:١٦١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٠:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٣١:٥٧١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٥٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣١:٤٨١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣١:٤٠١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٣٧٢٣:٤٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣١:٣٢١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٢٥١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٢:١٣١٢:٣١:١٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٨:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:١٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣١:٠٧١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٨:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣١:٠١١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٨:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٠:٥٧١٩:١٣:١٥١٩:٣١:١١٢٣:٤٨:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٥٣١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٧:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٤٩١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٤٧١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٠٨٢٣:٤٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٤٧٢٣:٤٧:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٠:٤٣١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٤٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٠:٤١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٠:٤١١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٦:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٠:٤٣١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٤٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤١:١٩١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠١٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣١:٠٢١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣١:٠٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشتاباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دشتاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دشتاباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دشتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٠١٢٣:٤٦:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٩:١٨١٢:٣١:٠٣١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٦:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣١:٠٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٦:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٦:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٨:٠٨١٢:٣١:٢٠١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٢٧٢٣:٤٦:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣١:٢٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣١:٣٤١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٣٨٢٣:٤٦:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣١:٤٢١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٦:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣١:٥٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٤٧٢٣:٤٦:٢٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣١:٥٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤٦:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٦:١١١٢:٣٢:١٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٦:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤٦:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٢:٣٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٢٨٢٣:٤٦:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٢:٤٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٦:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٢:٥٨١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤٧:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٥٦٢٣:٤٧:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٧:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٣٢١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٧:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:١٦٢٣:٤٧:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٧:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٤:٠٨١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٠٤٢٣:٤٧:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:٢٧٢٣:٤٨:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٤٩٢٣:٤٨:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٠٩٢٣:٤٨:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٢٩٢٣:٤٨:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٥:١١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٨:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٥:٥١١٢:٣٥:٢٤١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٠٤٢٣:٤٩:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٢٠٢٣:٤٩:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٦:١١١٢:٣٥:٥٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٤٩٢٣:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دشتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دشتاباد روستای دشتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دشتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشتاباد

روستای دشتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشتاباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دشتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دشتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دشتاباد
زمان پخش اذان زنده به افق دشتاباد
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دشتاباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشتاباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دشتاباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دشتاباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دشتاباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشتاباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو