جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دستخرد

ده تل | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دستخرد


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:١٥
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٠١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دستخرد (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دستخرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دستخرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دستخرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جواهر لعل نهرو
تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دستخرد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دستخرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دستخرد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دستخرد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دستخرد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دستخرد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٠:٣٨١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:١٦٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٦:١٧١٢:٥٠:٢٤١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٤٩٠٠:١٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٠:١٠١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٢٣٠٠:١٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٤:١٨١٢:٤٩:٥٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٢:٥٦٠٠:٠٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٣:١٩١٢:٤٩:٤٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٣٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٢:٢١١٢:٤٩:٢٩١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٠٣٠٠:٠٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢١:٢٣١٢:٤٩:١٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٤:٣٧٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٩:٠٤١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:١١٠٠:٠٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:١١٠٦:١٩:٣١١٢:٤٨:٥٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٨:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٨:٣٥١٢:٤٨:٤١١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٢٠٠٠:٠٨:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٧:٤١١٢:٤٨:٣٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٥٤٠٠:٠٧:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٦:٤٧١٢:٤٨:٢٠١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٢٩٠٠:٠٧:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٨:١٠١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٠٤٠٠:٠٧:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٨:٠٠١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٣٩٠٠:٠٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٤:١٠١٢:٤٧:٥١١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:١٤٠٠:٠٦:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤٩٠٠:٠٦:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٢:٣١١٢:٤٧:٣٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٦:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١١:٤٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٦:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٠:٥٥١٢:٤٧:٢١١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٧:١٤١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٥:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٧:٠٩١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٢٤٠٠:٠٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٧:٥٤١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٦:٥٢١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:١١١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٤:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دستخرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دستخرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دستخرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دستخرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دستخرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دستخرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دستخرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دستخرد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دستخرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دستخرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دستخرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دستخرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دستخرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دستخرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دستخرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دستخرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دستخرد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٣:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٣:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٧:١٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٣:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٧:١٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٣:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٧:٢١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٣:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٣:٢٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٣:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٣:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٧:٥١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٣:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٣:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٣:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٨:١٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٣:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٨:٢٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٣:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٤:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٤:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١١٠٠:٠٤:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٤:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٩:١٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٤:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٤:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٤:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٤:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٥:١٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٥:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٠:١٨١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٥:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٠:٣١١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٥:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٠٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥١:٠٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٦:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥١:٢٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥١:٣٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥١:٤٩١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٦:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دستخرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دستخرد روستای دستخرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دستخرد روستای دستخرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دستخرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دستخرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دستخرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دستخرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دستخرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دستخرد

روستای دستخرد بر روی نقشه

روستای دستخرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دستخرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دستخرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دستخرد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دستخرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دستخرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دستخرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دستخرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دستخرد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دستخرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دستخرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دستخرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دستخرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دستخرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا دستخرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دستخرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دستخرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دستخرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو