جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دزفول

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دزفول

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٣٧

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دزفول (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر دزفول)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دزفول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دزفول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دزفول

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دزفول در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دزفول ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دزفول (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دزفول ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دزفول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٧:١٧١٣:١٦:٢٥١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٣:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٦:١١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٥:٥٧١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٣٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٣:٤٧١٣:١٥:٤٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٠٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٥:٣١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٣٠١٣:١٥:١٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣٢:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٥:٠٦١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:١٦١٣:١٤:٥٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٣١:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٨:١٠١٣:١٤:٤٣١٩:٥١:٤٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣١:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٤:٣٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:٣٠:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٦:٠١١٣:١٤:٢١١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٠:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٤:١١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٠:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٤:٠٢١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٥٦٠٠:٣٠:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٣:٥٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٩:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣١:٥٤١٣:١٣:٤٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٩:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٣:٢٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٩:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٣:٢٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٨:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٣:١٠١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٨:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:١٤١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٢١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٧:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٢:٥٦٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:١٥١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٤٦١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزفول

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دزفول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دزفول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دزفول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دزفول

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دزفول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دزفول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دزفول

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دزفول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دزفول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دزفول

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دزفول شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دزفول شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دزفول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دزفول برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دزفول

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دزفول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دزفول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دزفول

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٤:٤١١٢:٠٩:٠٠١٨:١٢:٤٨١٨:٣٠:١٠٢٣:٢٨:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٥:١٩١٢:٠٨:٣٩١٨:١١:٢٨١٨:٢٨:٤٩٢٣:٢٨:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٥:٥٨١٢:٠٨:١٨١٨:١٠:٠٨١٨:٢٧:٢٩٢٣:٢٨:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٦:٣٦١٢:٠٧:٥٧١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٦:٠٩٢٣:٢٧:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٧:٣٦١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٤:٤٩٢٣:٢٧:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠٧:١٦١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٣:٣٠٢٣:٢٧:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٠٦:٥٦١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:١١٢٣:٢٦:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٣:٣٠١٨:٢٠:٥٢٢٣:٢٦:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٩:٥١١٢:٠٦:١٦١٨:٠٢:١٢١٨:١٩:٣٣٢٣:٢٦:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٠:٣٠١٢:٠٥:٥٦١٨:٠٠:٥٣١٨:١٨:١٥٢٣:٢٦:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:١٠١٢:٠٥:٣٧١٧:٥٩:٣٥١٨:١٦:٥٨٢٣:٢٥:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١١:٥٠١٢:٠٥:١٨١٧:٥٨:١٨١٨:١٥:٤١٢٣:٢٥:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٢:٣١١٢:٠٥:٠٠١٧:٥٧:٠٠١٨:١٤:٢٤٢٣:٢٥:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٣:١١١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٠٨٢٣:٢٤:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٥٢١٢:٠٤:٢٤١٧:٥٤:٢٧١٨:١١:٥٢٢٣:٢٤:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٤:٠٧١٧:٥٣:١٢١٨:١٠:٣٧٢٣:٢٤:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:١٥:١٥١٢:٠٣:٥٠١٧:٥١:٥٦١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢٣:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٥:٥٧١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٠٩٢٣:٢٣:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٣:١٧١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٦:٥٦٢٣:٢٣:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٧:٢٢١٢:٠٣:٠٢١٧:٤٨:١٤١٨:٠٥:٤٣٢٣:٢٣:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:٠٥١٢:٠٢:٤٧١٧:٤٧:٠١١٨:٠٤:٣١٢٣:٢٢:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٨:٤٨١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٣:٢١٢٣:٢٢:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٩:٣٢١٢:٠٢:١٩١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٢:١٠٢٣:٢٢:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٠١٢٣:٢٢:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢١:٠١١٢:٠١:٥٣١٧:٤٢:١٨١٧:٥٩:٥٢٢٣:٢١:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢١:٤٥١٢:٠١:٤٠١٧:٤١:٠٩١٧:٥٨:٤٥٢٣:٢١:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٢:٣١١٢:٠١:٢٩١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٧:٣٨٢٣:٢١:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٣:١٦١٢:٠١:١٨١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٦:٣٢٢٣:٢١:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٠١:٠٨١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٥:٢٧٢٣:٢٠:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٤٩١٢:٠٠:٥٨١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٢٣٢٣:٢٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دزفول شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دزفول شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دزفول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دزفول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دزفول

دِزفول شهری است در جنوب غربی ایران و سی امین شهر پرجمعیت کشور و مرکز شهرستان دزفول است که با مساحت نزدیک به ۴۷۶۲ کیلومتر مربع رودخانه دز و در بخش‌های جلگه‌ای استان خوزستان واقع شده‌است

شهر دزفول در ویکیپدیا

شهر دزفول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دزفول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دزفول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دزفول بر روی نقشه

شهر دزفول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دزفول

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دزفول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دزفول
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دزفول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دزفول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دزفول رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دزفول دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دزفول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دزفول دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دزفول
افق شرعی امروز فردا دزفول دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دزفول دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دزفول
زمان پخش اذان مستقیم به افق دزفول

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دزفول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو