جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دزفول

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دزفول


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١١:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٧
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٣٢

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دزفول (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر دزفول)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر دزفول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دزفول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
اخلاق، سرمایه است؛ اخلاق، بهترین و عالی ترین دارایی ما به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دزفول

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دزفول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دزفول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دزفول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دزفول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دزفول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٤:١٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٤:١٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٠:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٤:٠٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٠٨٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٤١١٣:١٣:٥٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٣:٤٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٩:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٩:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٣:٢٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٣:١٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٣:١٠١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٨:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٥:١٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٤:١٨١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٧:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢١:٥١١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٧:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢١:٠٤١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٠:١٩١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٦:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٦:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٨:١١١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٦:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٧:٣٢١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٦:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٦:٥٣١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٥١٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٤٠١٣:١٢:٥٤٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٥:٠٦١٣:١٢:٥٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٥:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٣٣١٣:١٣:٠٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٤:٠٢١٣:١٣:٠٦٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٣:١١٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزفول

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر دزفول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دزفول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دزفول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر دزفول

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دزفول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دزفول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دزفول

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دزفول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دزفول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دزفول

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥١:٣١١٢:٠٢:٢٣١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:٤٤٢٣:٢٠:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٢:٣٩١٧:١٢:٣٧١٧:٣١:٢٥٢٣:٢٠:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٣:١٨١٢:٠٢:٥٦١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٠٨٢٣:٢٠:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٤:١١١٢:٠٣:١٣١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢١:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٥:٠٤١٢:٠٣:٣٢١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:٣٩٢٣:٢١:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٣:٥١١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٢٨٢٣:٢١:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠٤:١١١٧:١١:٢٠١٧:٣٠:١٨٢٣:٢٢:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٤٠١٢:٠٤:٣١١٧:١١:١٠١٧:٣٠:١٠٢٣:٢٢:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٨:٣١١٢:٠٤:٥٣١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢٢:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٥:١٥١٧:١٠:٥٥١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢٢:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٥:٣٧١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٥٥٢٣:٢٣:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠١:٠٢١٢:٠٦:٠١١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٣:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٥١١٢:٠٦:٢٤١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٥٥٢٣:٢٣:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٦:٤٩١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٤:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٣:٢٧١٢:٠٧:١٤١٧:١٠:٥٠١٧:٣٠:٠١٢٣:٢٤:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٤:١٤١٢:٠٧:٣٩١٧:١٠:٥٥١٧:٣٠:٠٧٢٣:٢٥:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٨:٠٥١٧:١١:٠١١٧:٣٠:١٤٢٣:٢٥:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٨:٣١١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:٢٤٢٣:٢٥:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٦:٣٠١٢:٠٨:٥٨١٧:١١:١٩١٧:٣٠:٣٤٢٣:٢٦:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠٧:١٤١٢:٠٩:٢٥١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٦:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٧:٥٦١٢:٠٩:٥٣١٧:١١:٤٤١٧:٣١:٠١٢٣:٢٧:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٨:٣٨١٢:١٠:٢١١٧:١١:٥٩١٧:٣١:١٧٢٣:٢٧:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٩:١٨١٢:١٠:٤٩١٧:١٢:١٥١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٧:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٩:٥٨١٢:١١:١٨١٧:١٢:٣٤١٧:٣١:٥٤٢٣:٢٨:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٠:٣٦١٢:١١:٤٧١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:١٤٢٣:٢٨:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١١:١٣١٢:١٢:١٦١٧:١٣:١٦١٧:٣٢:٣٧٢٣:٢٩:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١١:٤٩١٢:١٢:٤٥١٧:١٣:٣٩١٧:٣٣:٠١٢٣:٢٩:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٢:٢٣١٢:١٣:١٥١٧:١٤:٠٤١٧:٣٣:٢٦٢٣:٣٠:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٢:٥٧١٢:١٣:٤٤١٧:١٤:٣١١٧:٣٣:٥٣٢٣:٣٠:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٣:٢٩١٢:١٤:١٤١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٢١٢٣:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دزفول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دزفول شهر دزفول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دزفول شهر دزفول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دزفول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دزفول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دزفول

دِزفول شهری است در جنوب غربی ایران و سی امین شهر پرجمعیت کشور و مرکز شهرستان دزفول است که با مساحت نزدیک به ۴۷۶۲ کیلومتر مربع رودخانه دز و در بخش‌های جلگه‌ای استان خوزستان واقع شده‌است

شهر دزفول در ویکیپدیا

شهر دزفول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دزفول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دزفول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دزفول بر روی نقشه

شهر دزفول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دزفول

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دزفول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دزفول
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر دزفول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دزفول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دزفول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دزفول رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دزفول دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دزفول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دزفول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دزفول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دزفول
زمان پخش اذان زنده به افق دزفول
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دزفول
زمان پخش اذان آنلاین به افق دزفول

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دزفول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو