جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دزدایی

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دزدایی


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤١
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢٣

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دزدایی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای دزدایی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دزدایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دزدایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه بر هر مسلمانی لازم است (مستحبّ مؤكّد می‌باشد:) غسل جمعه و مسواك و بوی خوش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دزدایی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دزدایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزدایی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دزدایی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزدایی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دزدایی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٣:١٩١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:٣٠٢٣:٤٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٢:٢٣١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٥٥٢٣:٤٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٢:١٠١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٧:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣١:٥٧١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٣١:٤٥١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣١:٣٣١٩:١١:٣٢١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣١:٢٢١٩:١٢:٢١١٩:٣١:١٣٢٣:٤٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣١:١١١٩:١٣:١٠١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٥:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣١:٠٠١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٥٧٢٣:٤٥:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٠:٥٠١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٤٩٢٣:٤٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٠:٤١١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٠:٣٢١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٣٣٢٣:٤٤:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣٠:٢٣١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:٢٦٢٣:٤٤:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٠:١٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:١٨٢٣:٤٣:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٠:٠٨١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٠١١٩:١٩:٤٥١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٩:٤٩١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٢:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤١:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:١٦٢٣:٤١:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤١:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥١٢٣:٤١:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣١:٢٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزدایی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دزدایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دزدایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزدایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دزدایی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دزدایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزدایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزدایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزدایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزدایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزدایی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٩:٤٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:١٩٢٣:٣٩:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٦:٠٧٢٣:٣٩:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٣:٢٩١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٥٣٢٣:٣٩:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٠٠٥:٢٢:٥٧١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٣٩٢٣:٣٩:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٢:٢٦١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٤٢٣:٣٩:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٩:٠٩٢٣:٣٩:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٥٠٥:٢١:٢٨١٢:٣٠:١٥١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٥٣٢٣:٣٩:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢١٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٣٩:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٩٠٥:٢٠:٣٧١٢:٣٠:٣١١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠١:١٨٢٣:٣٩:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٩٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠١:٥٩٢٣:٣٩:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢١٠٥:١٩:٥٣١٢:٣٠:٤٨١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٣٩:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٥٠٥:١٩:٣٣١٢:٣٠:٥٧١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٣:١٩٢٣:٣٩:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١١٠٥:١٩:١٥١٢:٣١:٠٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٣:٣٩:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٠٠٥:١٨:٥٩١٢:٣١:١٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٣٩:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١١٠٥:١٨:٤٤١٢:٣١:٢٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٥:١٠٢٣:٣٩:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٤٠٥:١٨:٣١١٢:٣١:٣٧١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٣٩:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٠٠٥:١٨:٢٠١٢:٣١:٤٨١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٦:١٩٢٣:٣٩:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٨٠٥:١٨:١٠١٢:٣١:٥٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٥٢٢٣:٣٩:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٨٠٥:١٨:٠٢١٢:٣٢:١٠١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٣٩:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢١٠٥:١٧:٥٥١٢:٣٢:٢٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٥٤٢٣:٤٠:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٦٠٥:١٧:٥١١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٤٠:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٤٠٥:١٧:٤٨١٢:٣٢:٤٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:٥١٢٣:٤٠:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٧:٤٦١٢:٣٢:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٠:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٦٠٥:١٧:٤٦١٢:٣٣:١١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٩:٤٢٢٣:٤٠:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٧:٤٨١٢:٣٣:٢٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:١٠:٠٦٢٣:٤٠:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٩٠٥:١٧:٥١١٢:٣٣:٣٦١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٢٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٩٠٥:١٧:٥٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:١٠:٤٨٢٣:٤١:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٨:٠٣١٢:٣٤:٠٢١٩:٥٠:٠٥٢٠:١١:٠٧٢٣:٤١:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٦٠٥:١٨:١١١٢:٣٤:١٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:١١:٢٥٢٣:٤١:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٨:٢١١٢:٣٤:٢٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:١١:٤١٢٣:٤١:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٨:٣٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١١:٥٥٢٣:٤١:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزدایی روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزدایی روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دزدایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزدایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دزدایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دزدایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دزدایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دزدایی

روستای دزدایی بر روی نقشه

روستای دزدایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دزدایی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دزدایی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دزدایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دزدایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دزدایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دزدایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دزدایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دزدایی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دزدایی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دزدایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دزدایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دزدایی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دزدایی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو