جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دزدایی

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دزدایی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:١٧
غروب آفتاب: ١٩:١٥:١٦
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥١:٣٨

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دزدایی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای دزدایی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دزدایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دزدایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

نیچه
بیش از همه، ظریفترین و كاری ترین حیوانات آماده ی رنج و سختی هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دزدایی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دزدایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزدایی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دزدایی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزدایی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دزدایی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٥٨١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٥:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٠:٤٩١٩:١٥:٠٢١٩:٣٤:٠٣٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٠:٣٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٥٢٣:٤٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٠:٣١١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٠:٢٢١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٤:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:١٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٣:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٠:٠٧١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٠:٠١١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٢:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٩:٤٩١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:٠١٢٣:٤٢:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٧:٣٢١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٤٥٢٣:٤٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤١:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤١:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:٢١٢٣:٤١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:١٢٢٣:٤١:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٢:٠٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:١٠١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤١٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٣٦٢٣:٤٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٨:٤٦١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٨٠٥:٢٨:٠١١٢:٢٩:٢٥١٩:٣١:١٦١٩:٥١:١٦٢٣:٤٠:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٩:٢٧١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٢:٠٦٢٣:٤٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٦:٣٦١٢:٢٩:٣٠١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٣٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٥:٥٦١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٣٢٣:٣٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٩:٣٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٣٢٢٣:٣٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٩:٤٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:١٩٢٣:٣٩:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٦:٠٧٢٣:٣٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٣:٢٩١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٥٣٢٣:٣٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزدایی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دزدایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دزدایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزدایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دزدایی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دزدایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزدایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزدایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دزدایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزدایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزدایی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٩:٣٢١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٠١٢٣:٥٠:٠٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٩:٣٣١٩:٤٣:١١٢٠:٠٣:١٧٢٣:٥٠:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٩:٣٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٠:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٤٦٢٣:٥٠:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٩:٣٥١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٥٠:٥١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٩:٣٤١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥١:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣٩:١٢١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:١٧٢٣:٥١:١٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٩:٣١١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥١:١٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٣١٢٣:٥١:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥١:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٩:٢١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥١:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٩:١٧١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥١:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٩:١٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥١:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٤٢٢٣:٥١:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٤٠٢٣:٥٢:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٢:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٢:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٢٧٢٣:٥٢:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٢:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:١٣٢٣:٥٢:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٨:١٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٢:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٧:٥٩١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٢:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٢:١١١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٣١٢٣:٥٢:٠٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٢:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٧:١٢١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥١:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٦:٥٩١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥١:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٦:٤٦١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥١:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٦:٣٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:١٨٢٣:٥١:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٦:١٧١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٠١٢٣:٥١:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٦:٠٢١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٥١:٣٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دزدایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزدایی روستای دزدایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزدایی روستای دزدایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دزدایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزدایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دزدایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دزدایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دزدایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دزدایی

روستای دزدایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دزدایی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دزدایی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دزدایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دزدایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دزدایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دزدایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دزدایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دزدایی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دزدایی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دزدایی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دزدایی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دزدایی
زمان پخش اذان آنلاین به افق دزدایی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دزدایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو