جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دزج

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دزج


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٩

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دزج (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دزج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دزج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دزج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

نیچه
كارهای بزرگ را همه دور از بازار و نام آوری كرده اند. پایه گذاران ارزشهای نو همیشه دور از بازار و نام آوری زیسته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دزج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دزج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دزج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دزج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٢٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:٢٢:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٥١٠٠:٢١:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠٣:٤١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٤٠٠:٢١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١٨٠٠:٢٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٣:١٤١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٠:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٠:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٣٠٠:١٩:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٩:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٢:١٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٤١٠٠:١٩:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٢:٠١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٨:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٤:١٠١٣:٠١:٥١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٠٠٠:١٨:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٤١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٨:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠١:٣١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٧:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٧:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠١:١٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٠٨١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:١٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٦:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٧:١٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:١١١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:١٦١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٤:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دزج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دزج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دزج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دزج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٣:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٣:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٣:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٣:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:٢١١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٣:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠١:١٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٣:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٣:٣٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٣:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٣:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٣:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٣:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٣:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٣:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٤:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٤:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٤:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٤:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٤:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٤:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٤:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٥:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٥:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١٦٠٠:١٥:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٤:٤١٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٥:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٥٤٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٥٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٥:٠٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١١٠٠:١٦:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٨:١١١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٦:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزج روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دزج روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دزج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دزج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دزج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دزج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دزج

روستای دزج بر روی نقشه

روستای دزج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دزج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دزج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دزج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دزج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دزج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دزج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دزج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دزج رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دزج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دزج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دزج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دزج دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دزج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دزج
افق شرعی امروز فردا دزج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دزج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دزج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو