جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دزج

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دزج


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دزج (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دزج)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دزج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دزج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
اینكه مطلقاً [ =به تمامی ]، خودمان بمانیم، كاری بس دشوار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دزج

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دزج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دزج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دزج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دزج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢١٠٠:١٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٥٢١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥١٠٠:١٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٥٣١٣:٠١:١٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٧:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٦:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٦:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٥:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٠:١٦١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٤٠٠:١٤:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٨٠٠:١٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:١٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٧٠٠:١٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:٢١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٣:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:١٠٠٠:١٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دزج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دزج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دزج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دزج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دزج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دزج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دزج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزج

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:١٢١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٤:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٤:١٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٤:١٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٤:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٥:٤٥١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٦:٢٣١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٧:٠٢١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:٥١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٢١١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٥:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:١٦٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٥:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:١٩١٣:١٠:٠٨١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٥:١٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٠٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:٢٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٥:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٥١١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٥:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٥:٢٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٥:٢٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٩:١٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٥:٢٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٩:٠١١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٥:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٥:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٥:١٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:١١١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٥:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:١٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٥:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٥:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٥٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٤:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٤:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٤:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دزج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزج روستای دزج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دزج روستای دزج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دزج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دزج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دزج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دزج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دزج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دزج

روستای دزج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دزج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دزج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دزج
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دزج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دزج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دزج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دزج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دزج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دزج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دزج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دزج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دزج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دزج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دزج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دزج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دزج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دزج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو