جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دریاکنار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دریاکنار

اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٤٢
اذان مغرب: ١٨:١٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٠٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دریاکنار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر دریاکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دریاکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دریاکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

بیل گیتس
هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دریاکنار

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دریاکنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دریاکنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دریاکنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دریاکنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دریاکنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٤:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٩:٢١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٣:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٩:١٢١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٨:١٥١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٢:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:١٧٠٠:١١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:١١:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٧:٤١١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٧:٣١١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٠:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٧:٢١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٧:١١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٠:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٩:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٩:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٧:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٦:١٥١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:١٩٠٠:٠٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٦:١٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٠٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٦:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٥٥٠٠:٠٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠٦:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٤٤٠٠:٠٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دریاکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دریاکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دریاکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دریاکنار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دریاکنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دریاکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دریاکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دریاکنار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دریاکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دریاکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دریاکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دریاکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دریاکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دریاکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دریاکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دریاکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دریاکنار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دریاکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دریاکنار شهر دریاکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دریاکنار شهر دریاکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دریاکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دریاکنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دریاکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر دریاکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دریاکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دریاکنار

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٢:٢٢١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٦:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٦:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠١:٥٠١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٤١٠٠:١٦:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٥:١٠١٣:٠١:٣٤١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:١٧٠٠:١٦:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠١:١٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٦:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٦:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠١٠٠:١٦:٠٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:١٥:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٩:١١١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٥:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٥:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:٤٧١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:١٢٠٠:١٥:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٩:٠٨١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٥:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:١٤٠٠:١٤:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٣:١١١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٤٥٠٠:١٤:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:٥٨١٢:٥٨:٠٨١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:١٥٠٠:١٤:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٤٥٠٠:١٤:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٥:٣٤١٢:٥٧:٢٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:١٥٠٠:١٤:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٦:٢١١٢:٥٧:٠٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٤٥٠٠:١٣:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٠٩١٢:٥٦:٤٦١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:١٤٠٠:١٣:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٧:٥٧١٢:٥٦:٢٥١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٤٣٠٠:١٣:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٤٤١٢:٥٦:٠٣١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٢٠٠:١٢:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٩:٣٢١٢:٥٥:٤٢١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٤١٠٠:١٢:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٢٠١٢:٥٥:٢١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٠٩٠٠:١٢:٢٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤١:٠٨١٢:٥٥:٠٠١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٣٨٠٠:١٢:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤١:٥٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٠٧٠٠:١١:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٢:٤٣١٢:٥٤:١٧١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:٣٥٠٠:١١:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٣:٣١١٢:٥٣:٥٦١٩:٠٣:٤٤١٩:٢٢:٠٤٠٠:١١:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٤:١٩١٢:٥٣:٣٤١٩:٠٢:١٤١٩:٢٠:٣٣٠٠:١٠:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٠٨١٢:٥٣:١٣١٩:٠٠:٤٣١٩:١٩:٠١٠٠:١٠:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٥:٥٦١٢:٥٢:٥٢١٨:٥٩:١٢١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٠:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:٤٤١١:٥٢:٣١١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:٥٩٢٣:١٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دریاکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دریاکنار شهر دریاکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دریاکنار شهر دریاکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دریاکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دریاکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دریاکنار

شهرک دریاکنار یک شهرک ساحلی مسکونی-تفریحی است که در امتداد "دریای خزر" و ۵ کیلومتری شهرستان بابلسر در مسیر بابلسر به فریدون کنار قرار دارد

شهر دریاکنار در ویکیپدیا

شهر دریاکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دریاکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دریاکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دریاکنار بر روی نقشه

شهر دریاکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دریاکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دریاکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دریاکنار
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دریاکنار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دریاکنار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دریاکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دریاکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دریاکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دریاکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دریاکنار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دریاکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دریاکنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دریاکنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دریاکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دریاکنار
افق شرعی امروز فردا دریاکنار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دریاکنار
جدول اوقات شرعی امروز فردا دریاکنار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دریاکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو