جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دریابن

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دریابن


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٠

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دریابن (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دریابن)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دریابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دریابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

گوته
اگر به مهمانی گرگ می روید، سگ خود را به همراه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دریابن

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دریابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دریابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دریابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٣:٠٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٢:٥٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٥:١٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢١:٣٥١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٢:١٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٩:١٤١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:٠٦١٣:١١:٥٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٢:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١١:٤٤٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١١:٣٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢١:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٣١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٢١:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٤١١٣:١١:٢٧٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢١:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٠:٤١١٣:١١:٢٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٣١٣:١١:٢٢٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٠:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٦١٣:١١:٢١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٥١١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٦:٥٧١٣:١١:١٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:١٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٥:١٣١٣:١١:٢٠٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:١١:٢١٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:١١:٢٣٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٢٠٠:١٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٣:١١:٢٥٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٩:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠٢:٠٥١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:١٩٠٠:١٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥١٠٦:٠١:٢٢١٣:١١:٣٢٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٥٠٦:٠٠:٤٠١٣:١١:٣٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤١٠٦:٠٠:٠٠١٣:١١:٤١٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:٥٦٠٠:١٨:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٢١٣:١١:٤٦٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٤٦٠٠:١٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دریابن

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دریابن

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دریابن

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٩:٠٣١٢:١٦:١٨١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٤:٣٣٢٣:٣٠:١٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٩:٢١١٢:١٦:٤٧١٧:٠٤:١٨١٧:٢٥:١٤٢٣:٣٠:٤٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٩:٣٧١٢:١٧:١٦١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٥:٥٦٢٣:٣١:١٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٩:٥٠١٢:١٧:٤٥١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٦:٤٠٢٣:٣١:٤٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٣٠:٠٢١٢:١٨:١٤١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٧:٢٥٢٣:٣٢:١٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٣٠:١٢١٢:١٨:٤٢١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٨:١١٢٣:٣٢:٤٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٣٠:٢٠١٢:١٩:١٠١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٨:٥٩٢٣:٣٣:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٣٠:٢٥١٢:١٩:٣٨١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٣:٤٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٣٠:٢٩١٢:٢٠:٠٥١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٣٧٢٣:٣٤:١٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٣٠:٣١١٢:٢٠:٣٢١٧:١٠:٤٣١٧:٣١:٢٨٢٣:٣٤:٤٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٠:٥٨١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٥:١١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٣٠:٢٧١٢:٢١:٢٤١٧:١٢:٣٢١٧:٣٣:١٣٢٣:٣٥:٣٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣٠:٢٣١٢:٢١:٤٩١٧:١٣:٢٨١٧:٣٤:٠٧٢٣:٣٦:٠٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣٠:١٦١٢:٢٢:١٤١٧:١٤:٢٥١٧:٣٥:٠٢٢٣:٣٦:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٢:٣٨١٧:١٥:٢٣١٧:٣٥:٥٨٢٣:٣٧:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٩:٥٦١٢:٢٣:٠١١٧:١٦:٢١١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٧:٢٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٩:٤٣١٢:٢٣:٢٤١٧:١٧:٢١١٧:٣٧:٥٢٢٣:٣٧:٥٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٩:٢٨١٢:٢٣:٤٧١٧:١٨:٢١١٧:٣٨:٥٠٢٣:٣٨:٢١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٩:١١١٢:٢٤:٠٩١٧:١٩:٢٢١٧:٣٩:٤٩٢٣:٣٨:٤٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢٤:٣٠١٧:٢٠:٢٤١٧:٤٠:٤٩٢٣:٣٩:١٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٨:٣١١٢:٢٤:٥٠١٧:٢١:٢٧١٧:٤١:٤٩٢٣:٣٩:٣٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٨:٠٨١٢:٢٥:١٠١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٢:٤٩٢٣:٣٩:٥٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٧:٤٣١٢:٢٥:٢٩١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٣:٥١٢٣:٤٠:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٧:١٦١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤٠:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٦:٤٧١٢:٢٦:٠٥١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٥:٥٤٢٣:٤١:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٦:١٦١٢:٢٦:٢٢١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٦:٥٧٢٣:٤١:٢٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٥:٤٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤١:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٥:٠٩١٢:٢٦:٥٣١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٩:٠٣٢٣:٤٢:٠٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٧:٠٨١٧:٣٠:٠٥١٧:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:٢٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٣١:١٢١٧:٥١:١٠٢٣:٤٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٣:١٨١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٥٩٢٣:٢٧:١٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٥٠٧:٢٧:٠٥١٢:١٣:٤٨١٧:٠٠:٣٣١٧:٢١:٣١٢٣:٢٧:٤٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٧:٣٢١٢:١٤:١٨١٧:٠١:٠٦١٧:٢٢:٠٤٢٣:٢٨:١٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٧:٥٨١٢:١٤:٤٨١٧:٠١:٤١١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٨:٤٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٨:٢١١٢:١٥:١٨١٧:٠٢:١٨١٧:٢٣:١٥٢٣:٢٩:١٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٨:٤٣١٢:١٥:٤٨١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٩:٤٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٩:٠٣١٢:١٦:١٨١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٤:٣٣٢٣:٣٠:١٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٩:٢١١٢:١٦:٤٧١٧:٠٤:١٨١٧:٢٥:١٤٢٣:٣٠:٤٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٩:٣٧١٢:١٧:١٦١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٥:٥٦٢٣:٣١:١٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٩:٥٠١٢:١٧:٤٥١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٦:٤٠٢٣:٣١:٤٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٣٠:٠٢١٢:١٨:١٤١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٧:٢٥٢٣:٣٢:١٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٣٠:١٢١٢:١٨:٤٢١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٨:١١٢٣:٣٢:٤٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٣٠:٢٠١٢:١٩:١٠١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٨:٥٩٢٣:٣٣:١٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٣٠:٢٥١٢:١٩:٣٨١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٣:٤٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٣٠:٢٩١٢:٢٠:٠٥١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٣٧٢٣:٣٤:١٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٣٠:٣١١٢:٢٠:٣٢١٧:١٠:٤٣١٧:٣١:٢٨٢٣:٣٤:٤٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٠:٥٨١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٥:١١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٣٠:٢٧١٢:٢١:٢٤١٧:١٢:٣٢١٧:٣٣:١٣٢٣:٣٥:٣٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣٠:٢٣١٢:٢١:٤٩١٧:١٣:٢٨١٧:٣٤:٠٧٢٣:٣٦:٠٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣٠:١٦١٢:٢٢:١٤١٧:١٤:٢٥١٧:٣٥:٠٢٢٣:٣٦:٣٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٥٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٢:٣٨١٧:١٥:٢٣١٧:٣٥:٥٨٢٣:٣٧:٠٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٩:٥٦١٢:٢٣:٠١١٧:١٦:٢١١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٧:٢٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٩:٤٣١٢:٢٣:٢٤١٧:١٧:٢١١٧:٣٧:٥٢٢٣:٣٧:٥٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٩:٢٨١٢:٢٣:٤٧١٧:١٨:٢١١٧:٣٨:٥٠٢٣:٣٨:٢١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٩:١١١٢:٢٤:٠٩١٧:١٩:٢٢١٧:٣٩:٤٩٢٣:٣٨:٤٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢٤:٣٠١٧:٢٠:٢٤١٧:٤٠:٤٩٢٣:٣٩:١٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٨:٣١١٢:٢٤:٥٠١٧:٢١:٢٧١٧:٤١:٤٩٢٣:٣٩:٣٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٨:٠٨١٢:٢٥:١٠١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٢:٤٩٢٣:٣٩:٥٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٧:٤٣١٢:٢٥:٢٩١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٣:٥١٢٣:٤٠:٢٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٧:١٦١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دریابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دریابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دریابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دریابن

روستای دریابن بر روی نقشه

روستای دریابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دریابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دریابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دریابن
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دریابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دریابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دریابن رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دریابن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دریابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دریابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دریابن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دریابن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دریابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دریابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دریابن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دریابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو