جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دریابن

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دریابن


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دریابن (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای دریابن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دریابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دریابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جبران خلیل جبران
سخت است زندگی، برای كسی كه آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دریابن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دریابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دریابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دریابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٢:٥٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٥:١٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٤:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢١:٣٥١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٢:١٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٩:١٤١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:٠٦١٣:١١:٥٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٢:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١١:٤٤٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٢:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١١:٣٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢١:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٣١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٢١:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٤١١٣:١١:٢٧٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢١:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٠:٤١١٣:١١:٢٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٣١٣:١١:٢٢٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٦١٣:١١:٢١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٥١١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٦:٥٧١٣:١١:١٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:١٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٥:١٣١٣:١١:٢٠٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:١١:٢١٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٣:٣٦١٣:١١:٢٣٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٢٠٠:١٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٣:١١:٢٥٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٩:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠٢:٠٥١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:١٩٠٠:١٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥١٠٦:٠١:٢٢١٣:١١:٣٢٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٥٠٦:٠٠:٤٠١٣:١١:٣٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤١٠٦:٠٠:٠٠١٣:١١:٤١٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:٥٦٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٢١٣:١١:٤٦٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٤٦٠٠:١٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دریابن

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دریابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دریابن

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٧:٤٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣١:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٧:٢٦١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣١:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٨:٤١١٣:١٧:١٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:١٦٠٠:٣١:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٩:٣٢١٣:١٦:٥٣١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٤٩٠٠:٣١:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٦:٣٦١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٢٢٠٠:٣١:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤١:١٤١٣:١٦:١٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٠:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٦:٠١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٠:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٥:٤٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٣٠:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٥:٢٥١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٣٠:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٥:٠٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٠:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٤:٤٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٣٠:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٦:١٨١٣:١٤:٢٨١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٤:٠٨١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٩:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٣:٤٨١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٩:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٣:٢٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٩:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٩:٣٩١٣:١٣:٠٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢٨:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٥٠:٢٩١٣:١٢:٤٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٨:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥١:١٩١٣:١٢:٢٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٨:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٢:٠٩١٣:١٢:٠٥١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٠٦٠٠:٢٨:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٢:٥٩١٣:١١:٤٤١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣٣٠٠:٢٧:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٣:٤٩١٣:١١:٢٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٧:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٤:٣٩١٣:١١:٠٢١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٥٠٠:٢٧:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٥:٣٠١٣:١٠:٤٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٥١٠٠:٢٧:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٠:١٩١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:١٧٠٠:٢٦:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٧:١٠١٣:٠٩:٥٧١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢٦:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٨:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٠٩٠٠:٢٦:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٨:٥١١٣:٠٩:١٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٣٥٠٠:٢٦:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٩:٤١١٣:٠٨:٥٣١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٠١٠٠:٢٥:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:٣٢١٣:٠٨:٣١١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢٥:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠١:٢٢١٣:٠٨:١٠١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٥:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٠٧:٤٩١٨:١٢:٤٨١٨:٣١:١٩٢٣:٢٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دریابن روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دریابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دریابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دریابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دریابن

روستای دریابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دریابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دریابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دریابن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دریابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دریابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دریابن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دریابن
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دریابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دریابن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دریابن
زمان پخش اذان زنده به افق دریابن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دریابن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دریابن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دریابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دریابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو