جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دریابن

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دریابن

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢١
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٠٠

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دریابن (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای دریابن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دریابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دریابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دریابن

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دریابن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دریابن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دریابن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دریابن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٩٠٦:٤١:٢٨١٣:١٥:١٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٩:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٥:٠٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٨:٤١١٣:١٤:٤٥١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:٣٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٤:١٨١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٤:٠٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٣:١٥١٣:١٣:٥٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣١:٥٥١٣:١٣:٤٠١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٣:٢٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٩:١٨١٣:١٣:١٧١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٨:٠١١٣:١٣:٠٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٥:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٢:٥٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:١٦١٣:١٢:٣٦٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٤:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢١:٥١١٣:١٢:١٩٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٢:١١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٣٠١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٢١١٣:١١:٥٦٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٧:١٤١٣:١١:٥٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٢:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٤٤٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:٣٩٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٨١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٢:٥٦١٣:١١:٣١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢١:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٥٥١٣:١١:٢٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٠:٥٥١٣:١١:٢٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:١١:٢٢٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:١١:٢١٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٨:٠٤١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دریابن

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دریابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دریابن

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دریابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دریابن

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دریابن روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دریابن روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دریابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دریابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دریابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دریابن

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:١٠:٤٢١٣:٢١:٢٨٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٢٩:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:١١:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:٥٩٠٠:٢٩:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١٢:١٦١٣:٢١:٣١٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:١٠٠٠:٢٩:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٣:٠٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٠:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٣:٥٣١٣:٢١:٣١٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٠:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٤:٤٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٠:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٥:٣١١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣٠:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٦:٢١١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٠:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٧:١٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٠:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٨:٠٠١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣١:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٨:٥١١٣:٢١:١٨٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣١:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:١٣٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣١:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:٢١:٠٨٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣١:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢١:٢٢١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣١:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣١:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣١:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣١:٤٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣١:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣١:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٦:٢٩١٣:٢٠:١٧٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣١:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٢:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٨:١٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٢:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣٢:٠٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٢:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٩:٢٣٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٣٢:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٣١:٣٩١٣:١٩:١١٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣١:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣١:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣١:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٤:١٣١٣:١٨:٣١٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣١:٥٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٨:١٧٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣١:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٨:٠٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣١:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دریابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دریابن روستای دریابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دریابن روستای دریابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دریابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دریابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دریابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دریابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دریابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دریابن

روستای دریابن بر روی نقشه

روستای دریابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دریابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دریابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دریابن
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دریابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دریابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دریابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دریابن رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دریابن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دریابن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دریابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دریابن
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دریابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دریابن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دریابن
زمان پخش اذان زنده به افق دریابن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دریابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو