جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درگاه

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز درگاه

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٢٣

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درگاه (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای درگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درگاه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٨:٠٧١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٢١٢٣:٥٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٤:٠٧١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٢:٠٣١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:٢٦٢٣:٥٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٢:٠٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٣:٠٤١٩:١٩:٥٨٢٣:٥٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:١١١٢:٣٧:١١١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٣١٢٣:٥٧:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٠:١٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٠٤:٠٧١٩:٢١:٠٤٢٣:٥٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٩:١٧١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٨:٢١١٢:٣٦:٣٣١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:١٠٢٣:٥٦:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٧:٢٥١٢:٣٦:٢٢١٩:٠٥:٤١١٩:٢٢:٤٤٢٣:٥٦:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٦:١٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٥:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٥:٣٧١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٣:٥١٢٣:٥٥:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٥:٤٩١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٢٥٢٣:٥٥:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٤:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٣٤٢٣:٥٤:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٥:٢٠١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٥:١٢١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٤:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:١٧٢٣:٥٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٤:٥٦١٩:١٠:٣٢١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٣:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١١:٠٥١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٣٨١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣٤:٣٧١٩:١٢:١١١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٤:٣٢١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٤:٢٨١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٤:٢٤١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٤:٣٦١٢:٣٤:٢٠١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:١٨١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٤:١٥١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٣٤:١٤١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥١:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٤:١٣١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درگاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درگاه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درگاه روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درگاه روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درگاه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٤:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٥:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٠:١٠١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥٥:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٥:٥٢١٢:٤٠:٣٥١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٥:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤١:٠١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٠٤٢٣:٥٦:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤١:١٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٦:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤١:٢٥١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:١١٢٣:٥٦:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤١:٣٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٦:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤١:٤٨١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٧:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٨:١٢١٢:٤١:٥٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٧:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٢:١٠١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٧:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٢:٢١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٧:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٢:٣١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٨:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٢:٤١١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٨:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٢:٥١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٤٥٢٣:٥٨:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٣٦٢٣:٥٨:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٩:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥١:٣١١٢:٤٣:١٧١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٩:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٩:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٩:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٩:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:١١٠٠:٠٠:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٠:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٠:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:١٠٠٠:٠٠:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٠:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٤:١٢١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٠:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٤:١٥١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠١:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٤:١٨١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠١:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درگاه روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درگاه روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درگاه

روستای درگاه بر روی نقشه

روستای درگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درگاه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درگاه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درگاه
زمان پخش اذان زنده به افق درگاه
افق شرعی امروز فردا درگاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو