جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درگاه

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز درگاه


اذان صبح: ٠٤:١٤:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٥١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درگاه (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای درگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
مرد حقیقی خواستار دو چیز است : خطر و بازی. از این رو زن را به عنوان خطرناك ترین بازیچه ها می طلبد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درگاه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:٣٤٢٣:٥٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٠٩٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٣٥:١٩١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٥:١١١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٦:٥٢٢٣:٥٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٥:٠٣١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٤:٥٦١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٣٨٢٣:٥٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٤:٣٧١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٤:٣٢١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٤:٢٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٤:٢٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٤:٢٠١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٤:١٨١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٤:١٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٤:١٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥١:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٤:١٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:٢١١٢:٣٤:١٢١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٤:١٢١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٤:١٣١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٤:١٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥١:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:١٦١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣١٢٣:٥١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٤:١٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥١:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٤:٢٥١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٧٢٣:٥١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٤:٢٩١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٥١٢٣:٥١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٠٢٣:٥١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درگاه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٤:٣٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥١:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥١:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٠٨٢٣:٥١:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٤٢٢٣:٥١:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٤:٥١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:١٥٢٣:٥١:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٢١٢٣:٥١:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٥:١٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٥٣٢٣:٥١:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٥:٢١١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥١:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥١:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٥:٣٨١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥١:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٥١:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣٥:٥٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥١:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥١:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٦:١٨١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥١:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٢:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٢:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٦:٥١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥٢:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:١١٢٣:٥٢:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٧:١٤١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٢:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٧:٢٦١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٢:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٢:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٧:٥١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥٣:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٣:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٨:١٦١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٢٥٢٣:٥٣:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٣:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٤:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٤:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٩:٢١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٩٢٣:٥٤:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درگاه

روستای درگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درگاه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درگاه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درگاه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درگاه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ درگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو