جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درگاه

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز درگاه


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٥١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درگاه (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای درگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

مثل فارسی
دانش، از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درگاه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:٣٤٢٣:٥٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٠٩٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٤٣٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٣٥:١٩١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٥:١١١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٦:٥٢٢٣:٥٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٥:٠٣١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٤:٥٦١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٣٨٢٣:٥٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٤:٣٧١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٤:٣٢١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٤:٢٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٤:٢٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٤:٢٠١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٤:١٨١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٤:١٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٤:١٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥١:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٤:١٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:٢١١٢:٣٤:١٢١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٤:١٢١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٤:١٣١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٤:١٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥١:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:١٦١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣١٢٣:٥١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٤:١٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥١:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٤:٢٥١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٧٢٣:٥١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٤:٢٩١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٥١٢٣:٥١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٠٢٣:٥١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگاه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درگاه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٣:٠٢١٢:٤٠:٣٥١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:٤٢٠٠:٠٠:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٠:١٩١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٣:٤١٠٠:٠٠:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٠:٠٣١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٣٩٠٠:٠٠:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٤:٢٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٣٧٠٠:٠٠:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٤:٥١١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٣:٤٤١٩:٢٠:٣٤٠٠:٠٠:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٥:١٩١٢:٣٩:١٢١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٣٠٢٣:٥٩:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٥:٤٥١٢:٣٨:٥٤١٩:٠١:٤٠١٩:١٨:٢٦٢٣:٥٩:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٦:١٢١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٩:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٦:٣٩١٢:٣٨:١٨١٨:٥٩:٣٣١٩:١٦:١٧٢٣:٥٩:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٧:٠٥١٢:٣٧:٥٩١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:١٢٢٣:٥٨:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٧:٣٢١٢:٣٧:٤٠١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٠٦٢٣:٥٨:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٣٧:٢١١٨:٥٦:٢٠١٩:١٣:٠٠٢٣:٥٨:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٨:٢٤١٢:٣٧:٠١١٨:٥٥:١٤١٩:١١:٥٣٢٣:٥٨:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:١٨:٥٠١٢:٣٦:٤١١٨:٥٤:٠٩١٩:١٠:٤٦٢٣:٥٧:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:١٩:١٦١٢:٣٦:٢١١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٣٩٢٣:٥٧:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:١٩:٤٢١٢:٣٦:٠١١٨:٥١:٥٦١٩:٠٨:٣١٢٣:٥٧:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٠:٠٧١٢:٣٥:٤٠١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٢٤٢٣:٥٧:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٠:٣٣١٢:٣٥:٢٠١٨:٤٩:٤٢١٩:٠٦:١٥٢٣:٥٦:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٤:٥٩١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٠٧٢٣:٥٦:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢١:٢٤١٢:٣٤:٣٨١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٣:٥٩٢٣:٥٦:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٤:١٦١٨:٤٦:١٩١٩:٠٢:٥٠٢٣:٥٥:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٢:١٥١٢:٣٣:٥٥١٨:٤٥:١١١٩:٠١:٤١٢٣:٥٥:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٢:٤٠١٢:٣٣:٣٤١٨:٤٤:٠٣١٩:٠٠:٣٢٢٣:٥٥:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٣:٠٥١٢:٣٣:١٢١٨:٤٢:٥٥١٨:٥٩:٢٤٢٣:٥٤:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٣:٣١١٢:٣٢:٥١١٨:٤١:٤٧١٨:٥٨:١٥٢٣:٥٤:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٦١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٠:٣٨١٨:٥٧:٠٦٢٣:٥٤:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٤:٢٢١٢:٣٢:٠٨١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٥:٥٧٢٣:٥٤:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٤:٤٧١٢:٣١:٤٦١٨:٣٨:٢١١٨:٥٤:٤٨٢٣:٥٣:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٥:١٣١٢:٣١:٢٥١٨:٣٧:١٣١٨:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣١:٠٣١٨:٣٦:٠٤١٨:٥٢:٣٠٢٣:٢٣:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٣٠٥:٢٦:٠٥١١:٣٠:٤٢١٧:٣٤:٥٦١٧:٥١:٢٢٢٢:٥٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه روستای درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه روستای درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درگاه

روستای درگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درگاه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درگاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق درگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق درگاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا درگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو