جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درگاه دره

صفی آباد | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز درگاه دره


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٢٧
اذان ظهر: ١١:٥١:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٣٥

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درگاه دره (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای درگاه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای درگاه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ج. ك. چسترتن
راه عشق ورزیدن به چیزی، این است كه بدانیم شاید از دست‌مان برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درگاه دره

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درگاه دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درگاه دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درگاه دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٢:٠٦١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٥:٤٥١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٨:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٣١٢٣:٤٨:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٥:١٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٦٢٣:٤٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٨:١٥١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٤:٣١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤٥:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٤:٢٢١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٤٣٢٣:٤٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٤:١٩١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٥:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٤:١٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٤:١٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٢٧٢٣:٤٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣٣:٤٦١٢:٣٤:١٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٥:٢٢٢٣:٤٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣٤:١١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٦:١٦٢٣:٤٤:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٤:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:١٦٠٥:٣١:١٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٤:١٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٤٣٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٤:١٤١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٤:١٧١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٣٣٢٣:٤٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤٣:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٦:٣٨١٢:٣٤:٢٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٣:١٦٢٣:٤٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٤٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤٢:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٢٤٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٤:٣٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگاه دره

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای درگاه دره

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای درگاه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای درگاه دره

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٠:٢٦١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٤٩٢٣:٠٦:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٢٣١١:٥٠:٣٨١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:٥١٢٣:٠٦:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٤٢١١:٥٠:٤٩١٦:٥٩:٢٠١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٦:٥٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:٥٨١١:٥١:٠٠١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٥٦٢٣:٠٧:٠٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:١٣١١:٥١:١٠١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٥٨٢٣:٠٧:٢٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٠:٢٧١١:٥١:١٩١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٧:٣٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٥١:٢٧١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٣:٠٢٢٣:٠٧:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٨:٤٩١١:٥١:٣٤١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٤:٠٥٢٣:٠٧:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١١:١٢٠٦:٣٧:٥٧١١:٥١:٤٠١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٥:٠٧٢٣:٠٨:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٠٤١١:٥١:٤٦١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٨:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:١٠١١:٥١:٥١١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:١٠٢٣:٠٨:٢٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٥:١٤١١:٥١:٥٤١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٨:١٢٢٣:٠٨:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٤:١٦١١:٥١:٥٨١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:١٣٢٣:٠٨:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٣:١٨١١:٥٢:٠٠١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:١٥٢٣:٠٨:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:١٨١١:٥٢:٠١١٧:١٢:١٣١٧:٣١:١٦٢٣:٠٨:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:١٦١١:٥٢:٠٢١٧:١٣:١٦١٧:٣٢:١٧٢٣:٠٨:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٠:١٣١١:٥٢:٠٢١٧:١٤:١٩١٧:٣٣:١٨٢٣:٠٨:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٩:٠٩١١:٥٢:٠١١٧:١٥:٢٢١٧:٣٤:١٨٢٣:٠٨:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٠٤١١:٥٢:٠٠١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:١٩٢٣:٠٩:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٦:٥٨١١:٥١:٥٨١٧:١٧:٢٧١٧:٣٦:١٩٢٣:٠٩:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٥٠١١:٥١:٥٥١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:١٩٢٣:٠٩:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٤:٤١١١:٥١:٥١١٧:١٩:٣١١٧:٣٨:١٩٢٣:٠٨:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٣:٣١١١:٥١:٤٧١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٩:١٨٢٣:٠٨:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٢:٢١١١:٥١:٤٢١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:١٨٢٣:٠٨:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢١:٠٩١١:٥١:٣٦١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:١٧٢٣:٠٨:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٩:٥٦١١:٥١:٣٠١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٢:١٥٢٣:٠٨:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:٤٢١١:٥١:٢٣١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٨:٤١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:٢٧١١:٥١:١٦١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٤:١٢٢٣:٠٨:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:١١١١:٥١:٠٧١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٥:١٠٢٣:٠٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درگاه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای درگاه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢١:٠٩١١:٥١:٣٦١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:١٧٢٣:٠٨:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٩:٥٦١١:٥١:٣٠١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٢:١٥٢٣:٠٨:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:٤٢١١:٥١:٢٣١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٨:٤١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:٢٧١١:٥١:١٦١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٤:١٢٢٣:٠٨:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:١١١١:٥١:٠٧١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٥:١٠٢٣:٠٨:٢٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٤:٥٥١١:٥٠:٥٩١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٦:٠٨٢٣:٠٨:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٣٧١١:٥٠:٤٩١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٧:٠٦٢٣:٠٨:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:١٩١١:٥٠:٣٩١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٠٣٢٣:٠٨:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١١:٠٠١١:٥٠:٢٩١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٧:٥٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:٤٠١١:٥٠:١٨١٧:٣١:٢٨١٧:٤٩:٥٦٢٣:٠٧:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:١٩١١:٥٠:٠٦١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٥٣٢٣:٠٧:٣٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٦:٥٨١١:٤٩:٥٤١٧:٣٣:٢٣١٧:٥١:٤٩٢٣:٠٧:٢١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٥:٣٦١١:٤٩:٤١١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٢:٤٥٢٣:٠٧:٠٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٤:١٣١١:٤٩:٢٨١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٤١٢٣:٠٦:٥٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٢:٥٠١١:٤٩:١٥١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٠٦:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠١:٢٦١١:٤٩:٠١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٥:٣١٢٣:٠٦:٢٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٠:٠٢١١:٤٨:٤٦١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٦:١٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٨:٣٧١١:٤٨:٣٢١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٢١٢٣:٠٥:٥٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٧:١٢١١:٤٨:١٧١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:١٦٢٣:٠٥:٤٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:٤٦١١:٤٨:٠١١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٩:١٠٢٣:٠٥:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٤:٢٠١١:٤٧:٤٥١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:٠٤٢٣:٠٥:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٢:٥٤١١:٤٧:٢٩١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٥٨٢٣:٠٤:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥١:٢٧١١:٤٧:١٣١٧:٤٣:٣٤١٨:٠١:٥٢٢٣:٠٤:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٠:٠٠١١:٤٦:٥٦١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٢:٤٦٢٣:٠٤:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:٣٢١١:٤٦:٣٩١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٤٠٢٣:٠٣:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٧:٠٥١١:٤٦:٢٢١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٣٤٢٣:٠٣:٣٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٥:٣٧١١:٤٦:٠٥١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠٣:١٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:٠٩١١:٤٥:٤٨١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٢١٢٣:٠٢:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٢:٤١١١:٤٥:٣٠١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٧:١٤٢٣:٠٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درگاه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درگاه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درگاه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درگاه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درگاه دره

روستای درگاه دره بر روی نقشه

روستای درگاه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درگاه دره
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای درگاه دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای درگاه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درگاه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درگاه دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق درگاه دره
زمان پخش اذان مستقیم به افق درگاه دره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دره دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ درگاه دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درگاه دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درگاه دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو