جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درگاه دره

صفی آباد | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز درگاه دره


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:١٠
اذان مغرب: ١٩:٠١:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٥

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درگاه دره (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای درگاه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درگاه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
نمی توانید درسی را بیاموزید، مگر اینكه از آن آگاه شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درگاه دره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درگاه دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درگاه دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درگاه دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درگاه دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٣١٢٣:٤٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٥:١٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٧:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٦٢٣:٤٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٨:١٥١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٤:٣١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٥:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤٥:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٤:٢٢١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٤٣٢٣:٤٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٤:١٩١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٤:١٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٤:١٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٢٧٢٣:٤٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣٣:٤٦١٢:٣٤:١٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٥:٢٢٢٣:٤٤:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣٤:١١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٦:١٦٢٣:٤٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:١٦٠٥:٣١:١٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣٤:١١١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٤:١٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٤٣٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٤:١٤١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٤:١٧١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٣٣٢٣:٤٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٦:٣٨١٢:٣٤:٢٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٣:١٦٢٣:٤٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٤٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٢٤٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٤:٣٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٢:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٢٧٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٤:٤٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٤٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگاه دره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای درگاه دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درگاه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای درگاه دره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درگاه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای درگاه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درگاه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٠:٣٤١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٠:١٨١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٥:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٠:٠٢١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥٤:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٩:٤٥١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٤:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٣٩:٢٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٤:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٥:١٢١٢:٣٩:١١١٩:١٢:٣٤١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٤:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٦:٠٠١٢:٣٨:٥٣١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٤:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:٣٢٢٣:٥٤:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٨:١٧١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٧:٠٥٢٣:٥٣:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٨:٢٥١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٥٣:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٤:٠٩٢٣:٥٣:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٠:٠١١٢:٣٧:١٩١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:٤١٢٣:٥٣:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٠:٤٩١٢:٣٧:٠٠١٩:٠٢:٣٤١٩:٢١:١٢٢٣:٥٣:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١١:٣٧١٢:٣٦:٤٠١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:٤٢٢٣:٥٢:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٢٥١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٩:٣٩١٩:١٨:١٢٢٣:٥٢:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٣:١٢١٢:٣٥:٥٩١٨:٥٨:١٠١٩:١٦:٤٢٢٣:٥٢:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٤:٠٠١٢:٣٥:٣٩١٨:٥٦:٤١١٩:١٥:١٢٢٣:٥٢:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٣٥:١٨١٨:٥٥:١٢١٩:١٣:٤١٢٣:٥١:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٣:٤٣١٩:١٢:١١٢٣:٥١:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٦:٢٣١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٢:١٣١٩:١٠:٤٠٢٣:٥١:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٧:١١١٢:٣٤:١٥١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٩:٠٨٢٣:٥١:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٥٨١٢:٣٣:٥٤١٨:٤٩:١٣١٩:٠٧:٣٧٢٣:٥٠:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٨:٤٦١٢:٣٣:٣٢١٨:٤٧:٤٢١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٠:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٩:٣٤١٢:٣٣:١١١٨:٤٦:١٢١٩:٠٤:٣٤٢٣:٥٠:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٠:٢١١٢:٣٢:٤٩١٨:٤٤:٤١١٩:٠٣:٠٣٢٣:٥٠:٠٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢١:٠٩١٢:٣٢:٢٨١٨:٤٣:١٠١٩:٠١:٣١٢٣:٤٩:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢١:٥٧١٢:٣٢:٠٦١٨:٤١:٤٠١٨:٥٩:٥٩٢٣:٤٩:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٢:٤٥١٢:٣١:٤٥١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٨:٢٨٢٣:٤٩:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٣:٣٣١٢:٣١:٢٣١٨:٣٨:٣٨١٨:٥٦:٥٦٢٣:٤٨:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٤:٢١١٢:٣١:٠٢١٨:٣٧:٠٧١٨:٥٥:٢٥٢٣:١٨:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٢٥:١٠١١:٣٠:٤١١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٣:٥٤٢٢:٤٨:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درگاه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره روستای درگاه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درگاه دره روستای درگاه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درگاه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درگاه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درگاه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درگاه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درگاه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درگاه دره

روستای درگاه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درگاه دره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درگاه دره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای درگاه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درگاه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درگاه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درگاه دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درگاه دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا درگاه دره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درگاه دره
زمان پخش اذان آنلاین به افق درگاه دره
زمان پخش اذان زنده به افق درگاه دره
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ درگاه دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درگاه دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درگاه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو