جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درک بان

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز درک بان


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٦

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درک بان (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای درک بان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای درک بان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درک بان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً شخص غیب‌گو در آتش (جهنّم) با شدّت تمام، انداخته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درک بان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درک بان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درک بان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درک بان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درک بان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درک بان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢١:٤٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢١:٣٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٣٥٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢١:٣٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:١٥٠٠:٣٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢١:٢٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٥١١٣:٢١:٢٥٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٣٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢١:٢٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:٢٣٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٤:٥١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٤:١٠١٣:٢١:٢٦٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢١:٢٧٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٥١١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٢١:٣٣٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:١١٠٦:٢١:٣٨١٣:٢١:٣٦٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢١:٠٤١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٠:٣١١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٣:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درک بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درک بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درک بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درک بان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درک بان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای درک بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درک بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درک بان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٧:٣٥١٢:٢٦:٢٢١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٤٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٧:٥٥١٢:٢٦:٥١١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٥:٢٨٢٣:٤٣:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠١:٠١٠٧:٢٨:١٣١٢:٢٧:٢١١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٦:٠٨٢٣:٤٣:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:٢٠٠٧:٢٨:٢٩١٢:٢٧:٥٠١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤٤:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٨:٤٣١٢:٢٨:١٨١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٥٥٠٧:٢٨:٥٦١٢:٢٨:٤٧١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:١٥٢٣:٤٥:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:١٠٠٧:٢٩:٠٧١٢:٢٩:١٥١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:٤٥:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:٢٣٠٧:٢٩:١٦١٢:٢٩:٤٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٤٥٢٣:٤٦:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٠:٠٩١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:٣٢٢٣:٤٦:٥٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٩:٢٩١٢:٣٠:٣٦١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:١٩٢٣:٤٧:٢٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣١:٠٢١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٧:٥٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٩:٣٥١٢:٣١:٢٨١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٨:٢٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٣٥١٢:٣١:٥٣١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٣:٤٥٢٣:٤٨:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣٢:١٨١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:١٥٠٧:٢٩:٣٠١٢:٣٢:٤٢١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٥:٢٥٢٣:٤٩:٤١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٠٦١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٦:١٧٢٣:٥٠:٠٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:١٥٠٧:٢٩:١٧١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٧:٠٩٢٣:٥٠:٣٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٩:٠٨١٢:٣٣:٥١١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٠١٢٣:٥٠:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٨:٥٧١٢:٣٤:١٣١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٥٤٢٣:٥١:٢٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٤٥١٢:٣٤:٣٤١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٤٧٢٣:٥١:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٤:٥٥١٧:٤١:٣٤١٨:٠٠:٤١٢٣:٥٢:١١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٤٧٠٧:٢٨:١٤١٢:٣٥:١٤١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٣٥٢٣:٥٢:٣٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:٣٥:٣٣١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٣٠٢٣:٥٢:٥٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٢٧:٣٦١٢:٣٥:٥٢١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٢٥٢٣:٥٣:١٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١١٠٧:٢٧:١٥١٢:٣٦:٠٩١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:٢٠٢٣:٥٣:٣٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٥٥٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣٦:٢٦١٧:٤٦:١٩١٨:٠٥:١٥٢٣:٥٣:٥٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٦:٢٧١٢:٣٦:٤٢١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:١١٢٣:٥٤:١٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٢٠٠٧:٢٦:٠٠١٢:٣٦:٥٨١٧:٤٨:١٤١٨:٠٧:٠٦٢٣:٥٤:٣٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٥٩٠٧:٢٥:٣١١٢:٣٧:١٢١٧:٤٩:١٢١٨:٠٨:٠٢٢٣:٥٤:٥٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٢٥:٠١١٢:٣٧:٢٦١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:٥٨٢٣:٥٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای درک بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درک بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درک بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درک بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درک بان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای درک بان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای درک بان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درک بان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای درک بان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٣:٢٣١٧:٢١:٤٣١٧:٤١:٢١٢٣:٣٩:٥٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٥:٣٢١٢:٢٣:٥٣١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٥٢٢٣:٤٠:٢٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٦:٠٠١٢:٢٤:٢٣١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٠:٥٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٤٠٧:٢٦:٢٦١٢:٢٤:٥٣١٧:٢٣:٢٢١٧:٤٢:٥٩٢٣:٤١:٢٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٢٦:٥٠١٢:٢٥:٢٣١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:٣٤٢٣:٤١:٥٦
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٢٧:١٣١٢:٢٥:٥٢١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٤:١١٢٣:٤٢:٢٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٧:٣٥١٢:٢٦:٢٢١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٤٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٧:٥٥١٢:٢٦:٥١١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٥:٢٨٢٣:٤٣:٢٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٠١٠٧:٢٨:١٣١٢:٢٧:٢١١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٦:٠٨٢٣:٤٣:٥٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٠٠٧:٢٨:٢٩١٢:٢٧:٥٠١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤٤:٢٧
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٨:٤٣١٢:٢٨:١٨١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٥٠٧:٢٨:٥٦١٢:٢٨:٤٧١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:١٥٢٣:٤٥:٢٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٠٠٧:٢٩:٠٧١٢:٢٩:١٥١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:٤٥:٥٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٣٠٧:٢٩:١٦١٢:٢٩:٤٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٤٥٢٣:٤٦:٢٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٠:٠٩١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:٣٢٢٣:٤٦:٥٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٩:٢٩١٢:٣٠:٣٦١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:١٩٢٣:٤٧:٢٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣١:٠٢١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٧:٥٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٩:٣٥١٢:٣١:٢٨١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٨:٢٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٣٥١٢:٣١:٥٣١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٣:٤٥٢٣:٤٨:٤٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣٢:١٨١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:١٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٥٠٧:٢٩:٣٠١٢:٣٢:٤٢١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٥:٢٥٢٣:٤٩:٤١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٠٦١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٦:١٧٢٣:٥٠:٠٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٥٠٧:٢٩:١٧١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٧:٠٩٢٣:٥٠:٣٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٩:٠٨١٢:٣٣:٥١١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٨:٠١٢٣:٥٠:٥٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٨:٥٧١٢:٣٤:١٣١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٥٤٢٣:٥١:٢٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٤٥١٢:٣٤:٣٤١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٤٧٢٣:٥١:٤٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٤:٥٥١٧:٤١:٣٤١٨:٠٠:٤١٢٣:٥٢:١١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٧٠٧:٢٨:١٤١٢:٣٥:١٤١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٣٥٢٣:٥٢:٣٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:٣٥:٣٣١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٣٠٢٣:٥٢:٥٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٢٧:٣٦١٢:٣٥:٥٢١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٢٥٢٣:٥٣:١٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درک بان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای درک بان روستای درک بان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای درک بان روستای درک بان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درک بان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درک بان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درک بان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درک بان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درک بان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درک بان

روستای درک بان بر روی نقشه

روستای درک بان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درک بان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درک بان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درک بان
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای درک بان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای درک بان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درک بان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درک بان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درک بان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درک بان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ درک بان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درک بان
زمان پخش اذان آنلاین به افق درک بان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درک بان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا درک بان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درک بان
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ درک بان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درک بان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو