جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درچه

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز درچه


اذان صبح: ٠٥:١٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٦:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٠٨
اذان مغرب: ١٨:١٤:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٣٦:١٥

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درچه (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر درچه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر درچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر درچه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٥٠٠:١٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٦:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٥:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٥:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:١٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١١:٠٨١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٤:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٣٦٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٠:٠١١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:١٨١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٢:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٠:٢١٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٢:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درچه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر درچه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر درچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر درچه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:١٦:٤٨١٧:٥٧:٠٨١٨:١٤:٤٧٢٣:٣٦:١٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٥:٤٧١٢:١٦:٣٨١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٣٥٢٣:٣٦:٠٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٤:٣٩١٢:١٦:٢٨١٧:٥٨:٤٦١٨:١٦:٢٢٢٣:٣٥:٥٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٣:٣٠١٢:١٦:١٨١٧:٥٩:٣٤١٨:١٧:١٠٢٣:٣٥:٤٨
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٢:٢٠١٢:١٦:٠٧١٨:٠٠:٢٢١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٥:٣٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣١:٠٩١٢:١٥:٥٥١٨:٠١:١٠١٨:١٨:٤٣٢٣:٣٥:٢٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٢٩:٥٧١٢:١٥:٤٣١٨:٠١:٥٧١٨:١٩:٢٩٢٣:٣٥:١٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٨:٤٥١٢:١٥:٣١١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:١٦٢٣:٣٥:٠٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٣٣١٢:١٥:١٧١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:٠١٢٣:٣٤:٥٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٢٠١٢:١٥:٠٤١٨:٠٤:١٧١٨:٢١:٤٧٢٣:٣٤:٣٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٤:٥٠١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٣٢٢٣:٣٤:٢٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٥١١٢:١٤:٣٦١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:١٧٢٣:٣٤:٠٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:١٤:٢١١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٣:٥٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢١:٢١١٢:١٤:٠٦١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٤:٤٧٢٣:٣٣:٣٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٠:٠٦١٢:١٣:٥٠١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٣:٢١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٨:٤٩١٢:١٣:٣٤١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٦:١٥٢٣:٣٣:٠٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٧:٣٣١٢:١٣:١٨١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٢:٤٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٦:١٦١٢:١٣:٠٢١٨:١٠:١٨١٨:٢٧:٤٣٢٣:٣٢:٣٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٢:١٢:٤٥١٨:١١:٠٢١٨:٢٨:٢٧٢٣:٣٢:١٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:١٢:٢٨١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:١١٢٣:٣١:٥٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٢:٢٤١٢:١٢:١١١٨:١٢:٢٩١٨:٢٩:٥٤٢٣:٣١:٣٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١١:٠٦١٢:١١:٥٤١٨:١٣:١٣١٨:٣٠:٣٨٢٣:٣١:١٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:١١:٣٧١٨:١٣:٥٦١٨:٣١:٢١٢٣:٣٠:٥٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:١١:١٩١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٠:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٧:١٢١٢:١١:٠٢١٨:١٥:٢٢١٨:٣٢:٤٨٠٠:٠٠:١٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٥:٥٣١٣:١٠:٤٤١٩:١٦:٠٥١٩:٣٣:٣١٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٥٠٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٠:٢٦١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:١٤٠٠:٢٩:٣٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٣:١٦١٣:١٠:٠٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٥٨٠٠:٢٩:١٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠١:٥٨١٣:٠٩:٥٠١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٤١٠٠:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر درچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر درچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر درچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر درچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درچه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٢:٢١١٢:١٧:٢٦١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:٤٣٢٣:٣٦:٤٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤١:١٧١٢:١٧:١٩١٧:٥٣:٤٨١٨:١١:٣٣٢٣:٣٦:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٠:١٣١٢:١٧:١٢١٧:٥٤:٣٨١٨:١٢:٢٢٢٣:٣٦:٣٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٩:٠٨١٢:١٧:٠٥١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:١٠٢٣:٣٦:٢٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٨:٠٢١٢:١٦:٥٧١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٥٩٢٣:٣٦:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:١٦:٤٨١٧:٥٧:٠٨١٨:١٤:٤٧٢٣:٣٦:١٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٥:٤٧١٢:١٦:٣٨١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٣٥٢٣:٣٦:٠٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٤:٣٩١٢:١٦:٢٨١٧:٥٨:٤٦١٨:١٦:٢٢٢٣:٣٥:٥٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٣:٣٠١٢:١٦:١٨١٧:٥٩:٣٤١٨:١٧:١٠٢٣:٣٥:٤٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٢:٢٠١٢:١٦:٠٧١٨:٠٠:٢٢١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٥:٣٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣١:٠٩١٢:١٥:٥٥١٨:٠١:١٠١٨:١٨:٤٣٢٣:٣٥:٢٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٢٩:٥٧١٢:١٥:٤٣١٨:٠١:٥٧١٨:١٩:٢٩٢٣:٣٥:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٨:٤٥١٢:١٥:٣١١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:١٦٢٣:٣٥:٠٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٣٣١٢:١٥:١٧١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:٠١٢٣:٣٤:٥٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٢٠١٢:١٥:٠٤١٨:٠٤:١٧١٨:٢١:٤٧٢٣:٣٤:٣٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٤:٥٠١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٣٢٢٣:٣٤:٢٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٥١١٢:١٤:٣٦١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:١٧٢٣:٣٤:٠٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:١٤:٢١١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٣:٥٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢١:٢١١٢:١٤:٠٦١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٤:٤٧٢٣:٣٣:٣٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٠:٠٦١٢:١٣:٥٠١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٣:٢١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٨:٤٩١٢:١٣:٣٤١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٦:١٥٢٣:٣٣:٠٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٧:٣٣١٢:١٣:١٨١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٢:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٦:١٦١٢:١٣:٠٢١٨:١٠:١٨١٨:٢٧:٤٣٢٣:٣٢:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٢:١٢:٤٥١٨:١١:٠٢١٨:٢٨:٢٧٢٣:٣٢:١٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:١٢:٢٨١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:١١٢٣:٣١:٥٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٢:٢٤١٢:١٢:١١١٨:١٢:٢٩١٨:٢٩:٥٤٢٣:٣١:٣٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١١:٠٦١٢:١١:٥٤١٨:١٣:١٣١٨:٣٠:٣٨٢٣:٣١:١٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:١١:٣٧١٨:١٣:٥٦١٨:٣١:٢١٢٣:٣٠:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:١١:١٩١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درچه شهر درچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درچه شهر درچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درچه

دُرچِه‌ یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. جمعیت این شهر ۴۷۸۰۰ نفر است. دُرچه در مجاورت محدوه قانونی جنوب غربی اصفهان و در ۱۲ کیلومتری مرکز این شهر قرار دارد

شهر درچه در ویکیپدیا

شهر درچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درچه بر روی نقشه

شهر درچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درچه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درچه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر درچه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر درچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درچه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا درچه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درچه دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ درچه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درچه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درچه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو