جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درپتکان

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز درپتکان


اذان صبح: ٠٤:١١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درپتکان (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای درپتکان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درپتکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درپتکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژول رومن
آیا می توان با محكوم كردن نویسندگان كه عیبهای اخلاقی را بی پرده نشان می دهند، اخلاق را اصلاح كرد؟ این كار به شكستن آیینه ای می ماند كه روی زشت را صادقانه می نمایاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درپتکان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درپتکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درپتکان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درپتکان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درپتکان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درپتکان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٥:٠٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٥٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٤:٠٤١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٣:٠٣١٢:٣٨:٣١١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٢٥٢٣:٥٨:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٢:٠٢١٢:٣٨:١٧١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١١:٠٢١٢:٣٨:٠٣١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٠:٠٣١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٥٧:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٧:٣٨١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٤٥٢٣:٥٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٨:٠٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٢٠٢٣:٥٦:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٣٧:١٣١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٦:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٦:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٥:١٧١٢:٣٦:٥١١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٠٧٢٣:٥٥:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٣٦:٤١١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٥:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٣:٢٨١٢:٣٦:٣١١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٥:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٦:٢١١٩:١٠:٣٢١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٥:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٦:١٢١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٣١٢٣:٥٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٦:٠٤١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٥:٤٨١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٤:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٢٤١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٣:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٥:٣٥١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٣:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٥:٢٩١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٥:٢٤١٩:١٥:٠٩١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٣:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٥:٢٠١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٣:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٥:١٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٥:١٢١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٥:١٠١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٥:٠٧١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥١:٥١١٢:٣٥:٠٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥٢:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥١:١٣١٢:٣٥:٠٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درپتکان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درپتکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درپتکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درپتکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درپتکان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درپتکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درپتکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درپتکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای درپتکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درپتکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درپتکان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:٢١١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥١:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥١:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥١:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥١:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:١٥٢٣:٥١:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٤٩٢٣:٥١:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥١:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥١:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٦:١١١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥١:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥١:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٣٤٢٣:٥١:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٦:٣٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥١:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥١:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٥٧١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥١:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٢:٢٩١٢:٣٧:٠٧١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٢:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٧:١٧١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٢:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣١٢٣:٥٢:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٢:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٧:٥١١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٢:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٤٩٢٣:٥٢:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٨:١٤١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٢:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥٣:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٣:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٨:٥١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٣:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٣:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٩:١٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٣:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٣:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٣٧٢٣:٥٤:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٥٣٢٣:٥٤:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٠٩٢٣:٥٤:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢٣٢٣:٥٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درپتکان روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درپتکان روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درپتکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درپتکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درپتکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درپتکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درپتکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درپتکان

روستای درپتکان بر روی نقشه

روستای درپتکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درپتکان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درپتکان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای درپتکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درپتکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درپتکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درپتکان
زمان پخش اذان آنلاین به افق درپتکان
زمان پخش اذان زنده به افق درپتکان
افق شرعی امروز فردا درپتکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درپتکان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درپتکان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درپتکان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درپتکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو