جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درپتکان

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز درپتکان


اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٥٢
اذان ظهر: ١١:٣١:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢٦
نیمه شب: ٢٢:٥٣:١٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درپتکان (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای درپتکان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درپتکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درپتکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

شری كارتر اسكات
خرد، كیفیتی نیست كه باید به آن رسید، بلكه كیفیتی است كه باید به یاد آورده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درپتکان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درپتکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درپتکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درپتکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درپتکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درپتکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٦:٢٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥٥:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٢:٢٢١٢:٣٦:٢٠١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٠٥٢٣:٥٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٦:١١١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٤١٢٣:٥٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٦:٠٣١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣٥:٥٥١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٥٥٢٣:٥٤:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٥:٤٨١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:١١١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٧:٢٤١٢:٣٥:٣٥١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٥:٢٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٣:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٥:٢٤١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٥:٢٠١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٣:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٥:١٦١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٥:١٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٥:١٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥٢:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٥:٠٧١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٠٧٢٣:٥٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٥:٠٦١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٠٥١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٢:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٢:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٥:٠٥١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٣٢٣:٥١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٥:٠٦١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥١:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٥:١٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٠٤٢٣:٥١:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٥:١٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤١٢٣:٥١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٥:١٧١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:١٧٢٣:٥١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:٢١١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥١:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥١:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درپتکان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای درپتکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درپتکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درپتکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای درپتکان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درپتکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درپتکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درپتکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای درپتکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درپتکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درپتکان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٢:٤٩١٢:٤١:٢٧١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:٤٨٠٠:٠١:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٣:١٨١٢:٤١:١١١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٤٤٠٠:٠١:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٤:٤١٠٠:٠٠:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٤:١٧١٢:٤٠:٣٩١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٣٦٠٠:٠٠:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٤:٤٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٣٢٠٠:٠٠:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٥:١٥١٢:٤٠:٠٤١٩:٠٤:٢٨١٩:٢١:٢٦٠٠:٠٠:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٥:٤٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٢٠٠٠:٠٠:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٦:١٣١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:١٤٢٣:٥٩:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٩:١٠١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٠٧٢٣:٥٩:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٧:١٠١٢:٣٨:٥١١٩:٠٠:٠٧١٩:١٦:٥٩٢٣:٥٩:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٧:٣٩١٢:٣٨:٣٢١٨:٥٩:٠١١٩:١٥:٥١٢٣:٥٩:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٨:٠٧١٢:٣٨:١٣١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٤٣٢٣:٥٨:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٨:٣٥١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٦:٤٧١٩:١٣:٣٥٢٣:٥٨:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٧:٣٣١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:٢٦٢٣:٥٨:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:١٩:٣١١٢:٣٧:١٣١٨:٥٤:٣١١٩:١١:١٦٢٣:٥٨:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:١٩:٥٨١٢:٣٦:٥٣١٨:٥٣:٢٢١٩:١٠:٠٧٢٣:٥٧:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٦:٣٢١٨:٥٢:١٣١٩:٠٨:٥٧٢٣:٥٧:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٠:٥٤١٢:٣٦:١٢١٨:٥١:٠٤١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٧:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢١:٢١١٢:٣٥:٥١١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٣٦٢٣:٥٧:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٥:٣٠١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٢٦٢٣:٥٦:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٢:١٦١٢:٣٥:٠٨١٨:٤٧:٣٥١٩:٠٤:١٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٢:٤٤١٢:٣٤:٤٧١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٣:٠٤٢٣:٥٦:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٣:١١١٢:٣٤:٢٦١٨:٤٥:١٥١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٥:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٣:٣٨١٢:٣٤:٠٤١٨:٤٤:٠٥١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٥:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٤:٠٦١٢:٣٣:٤٣١٨:٤٢:٥٤١٨:٥٩:٣١٢٣:٥٥:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٤:٣٣١٢:٣٣:٢١١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:٢٠٢٣:٥٤:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٥:٠١١٢:٣٣:٠٠١٨:٤٠:٣٣١٨:٥٧:٠٩٢٣:٥٤:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٥:٢٨١٢:٣٢:٣٨١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٥:٥٨٢٣:٥٤:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٥:٥٦١٢:٣٢:١٧١٨:٣٨:١٢١٨:٥٤:٤٧٢٣:٥٣:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٦:٢٤١٢:٣١:٥٥١٨:٣٧:٠٢١٨:٥٣:٣٧٢٣:٢٣:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٦:٥٢١١:٣١:٣٤١٧:٣٥:٥١١٧:٥٢:٢٦٢٢:٥٣:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درپتکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درپتکان روستای درپتکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درپتکان روستای درپتکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درپتکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درپتکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درپتکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درپتکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درپتکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درپتکان

روستای درپتکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درپتکان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درپتکان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای درپتکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درپتکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درپتکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درپتکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درپتکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا درپتکان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درپتکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درپتکان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ درپتکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درپتکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق درپتکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درپتکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو