جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درویشی

جفال | شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز درویشی


اذان صبح: ٠٥:٢١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٥٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درویشی (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای درویشی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای درویشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درویشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

جك كانفیلد
اگر می‌خواهید از نظر مادی كامروا شوید، هشیار باشید و نه تنها به درستی بدانید كجا هستید، بلكه به درستی بدانید به كجا می‌خواهید برسید و برای رسیدن به آن مرحله به چه چیزهایی نیاز دارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درویشی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درویشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درویشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درویشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درویشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درویشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٧:١٢١٣:١٣:٢٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٦:١٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:١٤١٣:١٣:٠٧١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:١٧١٣:١٢:٥٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٢:٥٠١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٣١٠٠:٢٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣١:٣٠١٣:١٢:٣٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٢:٢٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٢٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:١٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٠١١٣:١٢:١١١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٨:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:١٢١٣:١٢:٠٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٢:٠٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٥٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١١٠٠:٢٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٤:٥١١٣:١١:٥٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:١١:٥٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٧:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٣:٢٢١٣:١١:٥٣٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٢:٤٠١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:٥٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢١:١٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٦:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٥٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٠:٠٤١٣:١١:٥٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:٢٨١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٨:٥٣١٣:١١:٥٧٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٨:٢٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٦:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٦:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:١٣٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درویشی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درویشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درویشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درویشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درویشی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درویشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درویشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درویشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای درویشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درویشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درویشی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:٢٧١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٦:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢٢:٠١٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٦:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٦:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣٧:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٣٧:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٣:١٢٢٠:٣١:٥١٠٠:٣٧:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٣١:٠٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣٧:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٤٣١٣:٢١:٥٨٢٠:١١:٥١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٧:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٧:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢١:٥٢٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٧:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٥١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٧:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٤:١٢١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٧:٤٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٧:٤٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:٢١:٣٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٧:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢١:٢٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٧:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢١:٢١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٧:٥٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٧:١٩١٣:٢١:١٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٧:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٧:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٣٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٧:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٧:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٩:٤٧١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٧:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٠:٢٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣٧:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٠٠١٣:٢٠:١٦١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣٧:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤١:٣٦١٣:٢٠:٠٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٣٧:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:١٢١٣:١٩:٥٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:٣٧:٣٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٩:٤٠١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٣:٥٤٠٠:٣٧:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٩:٢٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٣٧:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٤:٠١١٣:١٩:١٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٧:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٨:٥٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٠:٣٨٠٠:٣٧:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٥:١٢١٣:١٨:٤٤١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٣٦:٥٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:٤٨١٣:١٨:٢٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درویشی روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درویشی روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درویشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درویشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درویشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درویشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درویشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درویشی

روستای درویشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درویشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درویشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درویشی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای درویشی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای درویشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درویشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درویشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درویشی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درویشی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درویشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درویشی
جدول اوقات شرعی امروز فردا درویشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درویشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق درویشی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درویشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ درویشی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درویشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو