جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درویشی

جفال | شادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز درویشی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٠٩

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درویشی (شهرستان شادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای درویشی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درویشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درویشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درویشی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درویشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درویشی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درویشی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درویشی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درویشی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٩:١٤١٣:١٥:٤٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٤:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٥:٣٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٣٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٦:٥٩١٣:١٥:١٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٥:٠٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٣٣:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٤:٥٠١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٤:٣٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٣٧١٣:١٤:٢٤١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:٣٣١٣:١٤:١٢١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٣٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٤:٠٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣١:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٣:٤٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣١:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٣:٣٨١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣١:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٣:٢٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٣٠:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٣:١٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٣٠:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٣:٠٨١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:٣٠:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٢:٥٩١٩:٥١:٥٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٩:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٢:٥١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٢:٤٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٩٠٠:٢٩:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣١:٤٢١٣:١٢:٣٥١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٩:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٢:٢٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٢:٢٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٨:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٢:١٦١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:١٢١٣:١٢:١١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٨:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٢:٠٧١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٦:٣٤١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٥:٤٧١٣:١١:٥٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٥:٠١١٣:١١:٥٧١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:١٦١٣:١١:٥٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٢١٣:١١:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٧:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥٠١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درویشی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درویشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درویشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درویشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درویشی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درویشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درویشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درویشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای درویشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درویشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درویشی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٦:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:١٣٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٦:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:١٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٦:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٥:٥٦١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٦:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٣١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٦:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٠٨١٣:١٢:٣٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٦:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٤٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٦:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:٢٦١٣:١٢:٥١٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٦:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٤:٠٧١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٦:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٤٩١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٦:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٣٣١٣:١٣:١٦٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٦:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٣:١٨١٣:١٣:٢٥٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٦:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٣:٠٥١٣:١٣:٣٤٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٦:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٣:٤٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٦:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٤٣١٣:١٣:٥٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٦:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٢:٣٤١٣:١٤:٠٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٦:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١٤:١٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٦:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٢:٢٠١٣:١٤:٢٧٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٦:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٢:١٦١٣:١٤:٣٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٧:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٢:١٢١٣:١٤:٥٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٧:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:١٠١٣:١٥:٠٢٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٧:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٢:١٠١٣:١٥:١٤٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٧:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٢:١١١٣:١٥:٢٦٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٧:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٢:١٣١٣:١٥:٣٩٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٧:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٢:١٧١٣:١٥:٥٢٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٨:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٢:٢٢١٣:١٦:٠٤٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٢٨:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٢:٢٩١٣:١٦:١٧٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢٨:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٢:٣٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٨:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٢:٤٥١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:١٨٠٠:٢٨:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٢:٥٦١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٩:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٣:٠٧١٣:١٧:١٠٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٢٩:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درویشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درویشی روستای درویشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درویشی روستای درویشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درویشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درویشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درویشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درویشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درویشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درویشی

روستای درویشی بر روی نقشه

روستای درویشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درویشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درویشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درویشی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درویشی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای درویشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درویشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درویشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درویشی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درویشی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درویشی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درویشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا درویشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درویشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درویشی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درویشی
زمان پخش اذان مستقیم به افق درویشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درویشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو