جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر درونه

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درونه

اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٤١
اذان ظهر: ١١:٣٠:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:١٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درونه (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر درونه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درونه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درونه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ویكتور هوگو
گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده های بینوا است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درونه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درونه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درونه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر درونه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درونه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درونه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٨:١٨١٢:٤٠:٢١١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٠:٠٦١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٩:٥٣١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:١١٢٣:٥٥:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٩:٣٩١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٩:٢٦١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٥٤٢٣:٥٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٩:١٤١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥٤:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٤٥١٢:٣٩:٠١١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٨:٤٩١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٢٨٢٣:٥٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٨:٣٨١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:١١٢٣:٥٢:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٨:١٧١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٠٣٢٣:٥٢:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٨:٠٧١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٢:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٧:٥٧١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٢:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٢:٣٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥١:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٣١٢٣:٥١:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥١:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٠:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٧:١٧١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٧:١١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٠:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٩:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٦:٤٨١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:١٩٢٣:٤٩:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٨:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٠٢٢٣:٤٨:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٤٤٢٣:٤٨:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درونه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درونه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درونه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر درونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درونه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر درونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درونه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درونه شهر درونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درونه شهر درونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر درونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درونه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درونه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر درونه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درونه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درونه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٢٨:٢٤١١:٣٢:٥٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٤٩٢٢:٥١:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٢٩:٠٩١١:٣٢:٣٤١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٣:٢٢٢٢:٥١:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢٩:٥٤١١:٣٢:١٣١٧:٣٤:٠٠١٧:٥١:٥٥٢٢:٥٠:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٠:٣٩١١:٣١:٥٣١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٠:٢٩٢٢:٥٠:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣١:٢٤١١:٣١:٣٢١٧:٣١:٠٧١٧:٤٩:٠٢٢٢:٥٠:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٣٢:١٠١١:٣١:١٢١٧:٢٩:٤١١٧:٤٧:٣٦٢٢:٤٩:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣٢:٥٥١١:٣٠:٥١١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:١١٢٢:٤٩:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٣:٤١١١:٣٠:٣١١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٤:٤٥٢٢:٤٩:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٣٤:٢٧١١:٣٠:١٢١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٣:٢٠٢٢:٤٨:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٣٥:١٣١١:٢٩:٥٢١٧:٢٣:٥٩١٧:٤١:٥٥٢٢:٤٨:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٣٥:٥٩١١:٢٩:٣٣١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٠:٣١٢٢:٤٨:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٦:٤٦١١:٢٩:١٤١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٠٨٢٢:٤٧:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٧:٣٣١١:٢٨:٥٦١٧:١٩:٤٦١٧:٣٧:٤٤٢٢:٤٧:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٨:٢٠١١:٢٨:٣٧١٧:١٨:٢٣١٧:٣٦:٢٢٢٢:٤٧:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٩:٠٨١١:٢٨:٢٠١٧:١٧:٠٠١٧:٣٤:٥٩٢٢:٤٧:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٩:٥٥١١:٢٨:٠٢١٧:١٥:٣٨١٧:٣٣:٣٨٢٢:٤٦:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٠:٤٤١١:٢٧:٤٥١٧:١٤:١٦١٧:٣٢:١٧٢٢:٤٦:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤١:٣٢١١:٢٧:٢٩١٧:١٢:٥٥١٧:٣٠:٥٧٢٢:٤٦:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٢:٢١١١:٢٧:١٣١٧:١١:٣٤١٧:٢٩:٣٧٢٢:٤٥:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٣:١٠١١:٢٦:٥٨١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:١٨٢٢:٤٥:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٣:٥٩١١:٢٦:٤٣١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٧:٠٠٢٢:٤٥:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٤:٤٩١١:٢٦:٢٨١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٥:٤٣٢٢:٤٥:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٥:٤٠١١:٢٦:١٤١٧:٠٦:١٩١٧:٢٤:٢٦٢٢:٤٤:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٦:٣٠١١:٢٦:٠١١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٣:١٠٢٢:٤٤:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٧:٢١١١:٢٥:٤٨١٧:٠٣:٤٥١٧:٢١:٥٦٢٢:٤٤:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٨:١٢١١:٢٥:٣٦١٧:٠٢:٣٠١٧:٢٠:٤٢٢٢:٤٤:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٩:٠٤١١:٢٥:٢٤١٧:٠١:١٥١٧:١٩:٢٨٢٢:٤٤:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٤٩:٥٦١١:٢٥:١٣١٧:٠٠:٠٢١٧:١٨:١٦٢٢:٤٣:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٠:٤٨١١:٢٥:٠٣١٦:٥٨:٤٩١٧:١٧:٠٥٢٢:٤٣:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥١:٤١١١:٢٤:٥٣١٦:٥٧:٣٧١٧:١٥:٥٥٢٢:٤٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر درونه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درونه شهر درونه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درونه شهر درونه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درونه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درونه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درونه

درونه مرکز دهستان درونه از توابع بخش انابد، شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی است

شهر درونه در ویکیپدیا

شهر درونه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درونه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درونه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درونه بر روی نقشه

شهر درونه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درونه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درونه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درونه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درونه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر درونه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درونه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر درونه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درونه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درونه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا درونه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ درونه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درونه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درونه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درونه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درونه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق درونه
زمان پخش اذان مستقیم به افق درونه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درونه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو