جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دروزنو

معمولان | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دروزنو

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:١٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دروزنو (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دروزنو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دروزنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دروزنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
روزه بگیرید،‌ تا سالم بمانید. (و ‌امروزه از نظر علم پزشكی سلامتی جسمی انسان به واسطه‌ی روزه به اثبات رسیده است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دروزنو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دروزنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروزنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دروزنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروزنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دروزنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٢٠١٣:١٨:٣٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٨:٢٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣٥:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٨:٠٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣٤:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٤١١٣:١٧:٥٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٣٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٧:٣٨١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٣:١٨١٣:١٧:٢٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٧:١٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٧٠٠:٣٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٥٨١٣:١٧:٠٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٣٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٦:٤٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٢:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٤١١٣:١٦:٣٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:٣٢:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٦:٢٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٢:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٦:١٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣١:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٦:٠٦١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٢٠٠:٣١:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٤:١٨١٣:١٥:٥٦١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣١:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٣:١٤١٣:١٥:٤٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٨٠٠:٣١:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:١٢١٣:١٥:٣٩١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٣٠:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:٣١٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٠:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:١٠١٣:١٥:٢٤٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٩:١٠١٣:١٥:١٧٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:١٢١٣:١٥:١٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٩:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٧:١٥١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٦:١٩١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٩:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٨:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٤:٥١٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٨:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢١:٥٦١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٨:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢١:٠٨١٣:١٤:٤١٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٠:٢١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دروزنو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دروزنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دروزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دروزنو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دروزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروزنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دروزنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دروزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دروزنو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دروزنو روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دروزنو روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دروزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروزنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دروزنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دروزنو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٩:٠٣١٣:٢٠:١١٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٤٤٠٠:٢٩:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٩:١٧١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣١:٣١٢٠:٥١:٥٥٠٠:٢٩:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٩:٣٢١٣:٢٠:٣٧٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٣٠:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٩:٤٩١٣:٢٠:٥٠٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣٠:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١٠:٠٦١٣:٢١:٠٣٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣٠:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٢١:١٦٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣٠:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٠:٤٦١٣:٢١:٢٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣١:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٠٧١٣:٢١:٤١٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٣١:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١١:٣٠١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٣١:٣٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١١:٥٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣١:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٢:١٨١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٢٣٠٠:٣٢:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٢:١٨٠٠:٣٢:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٣:١١١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:١١٠٠:٣٢:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٢:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٤:٠٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣٣:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:٤٠٠٠:٣٣:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٣:١٨٢٠:٣١:١٧٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٣:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٣:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٦:١١١٣:٢٣:٣٦٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٤:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٦:٤٤١٣:٢٣:٤٥٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٤:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٧:١٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٤:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٤:٠٠٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٤:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٨:٢٧١٣:٢٤:٠٧٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٥:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٤:١٤٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٣٥:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٥:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٣٥:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٦:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٦:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٦:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٦:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٤:٤٦٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دروزنو روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دروزنو روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دروزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروزنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دروزنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دروزنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دروزنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دروزنو

روستای دروزنو بر روی نقشه

روستای دروزنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دروزنو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دروزنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دروزنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دروزنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دروزنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق دروزنو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دروزنو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دروزنو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دروزنو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دروزنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دروزنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو