جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دروزنو

معمولان | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دروزنو


اذان صبح: ٠٥:٤٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:١١:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٢٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دروزنو (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای دروزنو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دروزنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دروزنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بانواستاهل
یگانه عملی كه در زندگی، انسان را به هدفش می رساند، انجام وظیفه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دروزنو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دروزنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروزنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دروزنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروزنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دروزنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٦:١٢١٣:١٦:١٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٣١:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٦:٠٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:٣١:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٥:٥٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:٤٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:٥٨١٣:١٥:٣٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٣٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٠:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٥:٢٣٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٥:١٦٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٥:١٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:١٢١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٤:٥١٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٨:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٨:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢١:٤٥١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٨:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٤:٤١٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٠:١٠١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٩:٢٤١٣:١٤:٣٩٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٧:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٨:٣٩١٣:١٤:٣٩٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٥٦١٣:١٤:٤٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٧:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:١٥١٣:١٤:٤١٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٧:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٦:٣٤١٣:١٤:٤٣٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:٥٦١٣:١٤:٤٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٥:١٨١٣:١٤:٤٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٤:٤٢١٣:١٤:٥٢٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٦:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٤:٠٨١٣:١٤:٥٦٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:٣٥١٣:١٥:٠١٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٦:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٣:٠٤١٣:١٥:٠٦٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دروزنو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دروزنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دروزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دروزنو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دروزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروزنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروزنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دروزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروزنو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٣٧١٢:٠٤:١٧١٧:١٢:٤١١٧:٣١:٤٢٢٣:٢١:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٦:٣٢١٢:٠٤:٣٣١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٢٢٢٣:٢٢:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٧:٢٧١٢:٠٤:٥٠١٧:١١:٥٨١٧:٣١:٠٣٢٣:٢٢:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٨:٢١١٢:٠٥:٠٨١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٢:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٩:١٦١٢:٠٥:٢٦١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٢:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٥:٤٦١٧:١١:٠٧١٧:٣٠:١٩٢٣:٢٣:٠٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٦:٠٦١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٠٧٢٣:٢٣:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠١:٥٦١٢:٠٦:٢٦١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٥٨٢٣:٢٣:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٢:٤٩١٢:٠٦:٤٧١٧:١٠:٣٣١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٣:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٣:٤١١٢:٠٧:٠٩١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:٤٤٢٣:٢٤:١٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٣٣١٢:٠٧:٣٢١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٤:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٥:٢٤١٢:٠٧:٥٥١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٣٨٢٣:٢٤:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٦:١٤١٢:٠٨:١٩١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٣٨٢٣:٢٥:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٧:٠٣١٢:٠٨:٤٣١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٥:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٧:٥٢١٢:٠٩:٠٨١٧:١٠:١٥١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٦:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٨:٤٠١٢:٠٩:٣٤١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٤٧٢٣:٢٦:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٩:٢٧١٢:١٠:٠٠١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٦:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:١٣١٢:١٠:٢٦١٧:١٠:٣١١٧:٣٠:٠٢٢٣:٢٧:١٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:١٠:٥٨١٢:١٠:٥٣١٧:١٠:٤٠١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٧:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١١:٤٣١٢:١١:٢٠١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:٢٤٢٣:٢٨:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٢:٢٦١٢:١١:٤٨١٧:١١:٠٣١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٨:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٣:٠٨١٢:١٢:١٦١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٨:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٣:٤٩١٢:١٢:٤٤١٧:١١:٣٤١٧:٣١:١٠٢٣:٢٩:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٤:٢٩١٢:١٣:١٢١٧:١١:٥٢١٧:٣١:٢٩٢٣:٢٩:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٥:٠٧١٢:١٣:٤١١٧:١٢:١٢١٧:٣١:٤٩٢٣:٣٠:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٥:٤٥١٢:١٤:١٠١٧:١٢:٣٣١٧:٣٢:١١٢٣:٣٠:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٤٠٧:١٦:٢١١٢:١٤:٤٠١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣١:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٦:٥٦١٢:١٥:٠٩١٧:١٣:٢١١٧:٣٣:٠٠٢٣:٣١:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٧:٢٩١٢:١٥:٣٩١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٧٢٣:٣٢:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٨:٠١١٢:١٦:٠٩١٧:١٤:١٦١٧:٣٣:٥٥٢٣:٣٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دروزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروزنو روستای دروزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروزنو روستای دروزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دروزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروزنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دروزنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دروزنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دروزنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دروزنو

روستای دروزنو بر روی نقشه

روستای دروزنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دروزنو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دروزنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دروزنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دروزنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دروزنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دروزنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دروزنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دروزنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق دروزنو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دروزنو
زمان پخش اذان آنلاین به افق دروزنو
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دروزنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دروزنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو